• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výzva členům Západočeské pobočky ČSO

Vážení přátelé, kolegové, členové Západočeské pobočky ČSO, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o pomoc při sběru faunistických pozorování obratlovců v západních Čechách. Sběr a publikování faunistických pozorování mají v našem kraji dlouhou tradici,

kterou v sedmdesátých letech založil zoolog Západočeského muzea v Plzni, pan RNDr. Luděk Hůrka. Ve sbornících Západočeského muzea byla v minulosti faunistická pozorování pravidelně publikována (za roky 1974–2004).
  
V posledních dvou desetiletích jsem se s kolektivem více než 60 spolupracovníků zaměřil především na ornitologický výzkum rozsáhlých oblastí západních Čech, a tradiční sběr faunistických dat organizovaný naším muzeem postupně utlumil nepublikováním získaných výsledků, což byla chyba, za kterou se omlouvám.
  
Během uplynulých 40 let faunistického výzkumu západních Čech se nám společně podařilo nasbírat ohromné množství dokladů o výskytu obratlovců v našem regionu, které se staly hojně využívaným zdrojem při zpracování studií o výskytu a rozšíření obratlovců nejen v České republice, ale i v Evropě.
  
Díky iniciativě řady (bývalých) spolupracovníků při sběru faunistických dat, zejména mých dlouholetých přátel a upřímných kritiků, Libora Schröpfera a Pavla Řepy, se chceme společně pokusit navrátit tradičnímu sběru faunistických pozorování opět jeho původní rozměr široké sítě spolupracovníků z nejrůznějších míst našeho regionu, a plošně tak pokrýt faunistickým výzkumem co nejrozsáhlejší území. Doufáme, že nám v tom (opět) pomůžete. Je velmi povzbudivé, že reakce většiny bývalých i současných spolupracovníků byla pozitivní, v některých případech až fantastická (Michael Mattas po první zmínce dodal svá pozorování za posledních 16 let).
  
V diskusích jsme zatím uvažovali o několika souhrnných (regionálních a historických) publikačních výstupech již získaných dat a o obnovení pravidelného publikování recentních výsledků, byť zřejmě v mírně pozměněné podobě. Každopádně ve všech výstupech budou samozřejmě vždy jména pozorovatelů uvedena, respektive nikoho nevylučujeme ani z případné užší spolupráce na vlastním zpracování výsledků.
  
Sběr faunistických dat je svým způsobem jednoduchý – stačí uvést alespoň základní údaje o výskytu (pozorování) jakéhokoliv druhu divoce žijících obratlovců v západních Čechách. Můžete zaslat třeba jen jedno či několik málo pozorování, samozřejmě ale čím víc, tím lépe. Ukázka (vzor) zápisu pozorování do excelové tabulky (Faunisticka-pozorovani.xls) je uvedena v příloze (včetně neúplných zápisů, kdy autor si nebyl jistý číslem faunistického čtverce, přesným datem pozorování apod.). Do (kopie) této tabulky můžete (po vymazání příkladů) svá pozorování zapisovat a vždy začátkem roku jí vyplněnou (za rok/y předchozí) zaslat zpět. Tímto způsobem byla data sbírána v minulosti a do této tabulky lze zapisovat všechny druhy obratlovců (ryby, obojživelníky, plazy, ptáky i savce).
   Přesto, že se sbírají data o všech skupinách obratlovců, tak naprostou většinu pozorování tvoří doklady o výskytu ptáků, a někteří pozorovatelé zasílají výhradně ornitologická pozorování. Řada z těchto našich spolupracovníků zapisuje svá pozorování do webové databáze České společnosti ornitologické (Birds.cz), což lze i dalším, ornitologicky zaměřeným, spolupracovníkům doporučit. Pro ně je nejjednodušší způsob předání svých výsledků nám formou zaslání vyexportovaných pozorování z databáze Birds.cz. Postup je uveden rovněž v příloze (Birds_cz.pdf, str. 20–23), která představuje začátečníkům základní postupy při manipulaci s databází Birds.cz (registraci uživatele a prohlížení dat: str. 1–12, zadávání dat – str. 13–19).
  
Přímý zápis faunistických pozorování do námi připravené (zaslané) excelové tabulky a export vlastních výsledků z databáze Birds.cz do excelové tabulky, spolu s následným odesláním výsledků (tabulky) e-mailem na naší adresu, považujeme za základní způsob vytváření a zasílání faunistických dat do naší databáze.
   Výsledky ale můžete zasílat i jinou formou. Spolupracovníci, kteří si vytvářejí vlastní databáze svých pozorování, mohou zaslat přímo tyto databázové tabulky (i v jiných datových formátech a programech), stejně tak pozorovatelé zapisující si záznamy o pozorování v textovém editoru (např. ve Wordu). Výsledky lze případně zasílat i klasickou poštou, napsané na papíru (nemáte-li v oblibě počítač). Po domluvě jsme schopní převést do digitální podoby i rukou psané výsledky, deníky apod. Zkrátka, pokud již máte zapsaná (nebo dlouhodobě zapisujete) data nějakým způsobem, výsledky od Vás převezmeme (budeme přebírat) tak, abyste s tím neměli práci navíc.
  
V případě jakýchkoliv nejasností se, prosím, na mě se svým dotazem obraťte. Těším se na naší spolupráci. Svoje výsledky za minulé roky (do r. 2014 včetně) můžete zasílat na níže uvedenou adresu.
Mějte se hezky,

Roman Vacík
Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2
301 00 Plzeň
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 604 105 588

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist