• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Exkurze do nivy Dunaje

V sobotu 25. 7. 2015 jsme se vydali na exkurzi do Bavorska, společně s našimi dlouholetými německými přáteli z partnerského města Kümmersbruck, kteří pro nás tentokráte připravili návštěvu nivy Dunaje.

 

Bylo to sice v místech, která jsme navštívili v loňském roce, kdy jsme se zde pohybovali za účelem pozorování hnízdících kolih velkých, ale to nám vůbec nevadilo. Vyjeli jsme ráno krátce po osmé hodině, ve Staňkově jsme nabrali kolegyni Lenku a na místo srazu jsme dojeli těsně po desáté hodině. Po přivítání jsme vyjeli na pro nás již známé místo. Jednalo se o úsek Dunaje mezi městy Pfatter a Wörth an der Donau. Zde nás náš průvodce krátce seznámil s ochranou kolihy velké na této ploše a měli jsme dokonce štěstí a jednu kolihu jsme zde pozorovali. Celá tato oblast je přírodní rezervací, ve které je od dubna do července omezen pohyb a hospodaření. Zde jsme pozorovali volavky popelavé, strnad rákosní, vrány černé, holuby hřivnáče, hrdličky divoké a poštolky obecné. Za řekou létal luňák červený a několik kání lesních. Po chvíli jsme pokračovali dále, museli jsme přejet řeku a zastavili jsme u jednoho z poldrů, který chrání okolní plochy před velkou vodou. Odtud byl docela dobrý výhled do okolí a my jsme pokračovali pomalou chůzí až k jedněm stavidlům, které regulují průtok vody do jednoho ze slepých ramen Dunaje. Na tomto ramenu jsme pozorovali labutě velké, lysky černé, potápky roháče, racka chechtavého, mladého kvakoše nočního a ledňáčka říčního. Na jednom z kamenů jsme zjistili nějakého „bahňáka“, ale pro dosti velkou vzdálenost se nám jej nepodařilo ani přibližně určit. Pomalu jsme se dostali ke stavidlům, kde jsme měli dobrý výhled do dalšího slepého ramene Dunaje. Zde bylo několik konipasů bílých, lysek černých, potápka roháč s mladými, lovili zde ledňáčci říční. Jeden si dokonce sedl na kámen nedaleko nás, ale než jsme jej stačili vyfotit, tak odlétl. Na protější straně seděli v křovinách kvakoši noční a bylo zde také několik volavek bílých. Po chvilce se nám podařilo objevit potápku malou s mládětem. V porostu leknínů byl velmi nenápadná. Již jsme se ale všichni těšili na oběd. Cestou k autům jsme ještě měli příležitost pozorovat mladou kukačku obecnou. Oběd jsme měli zajištěn v městečku Pfatter restauraci Gasthof zur Post. Jídlo již jsme měli objednané předem, takže během chvilky jsme jej měli na stole. Jako vždy nám chutnalo. Po krátké domluvě jsme se ještě zajeli podívat na jednu pískovnu, kde jsme pozorovali husice nilské, břehule říční, racky středomořské a lysky černé. Zde jsme pobyli opravdu jenom krátce, rozloučili jsme se a slíbili si, že se za rok opět setkáme, tentokráte u nás v Čechách.

Freya, Vielen Dank!!

Fotografie z akce Zde
Seznam pozorovaných druhů (celkem 41):                                                                               
Labuť velká (Cygnus olor)                                                                                                          Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)                                                                                   Kachna divoká (Anas platyrhynchos)                                                                                         Polák chocholačka (Aythya fuligula)                                                                                           Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)                                                                                     Potápka roháč (Podiceps cristatus)                                                                                         Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)                                                                                     Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)                                                                                           Volavka bílá (Casmerodius albus)                                                                                     Volavka popelavá (Ardea cinerea)                                                                                           Luňák červený (Milvus milvus)                                                                                                      Káně lesní (Buteo buteo)                                                                                                        Poštolka obecná (Falco tinnunculus)                                                                                          Lyska černá (Fulica atra)                                                                                                         Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)                                                                                          Koliha velká (Numenius arquata)                                                                                               Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)                                                                     Racek středomořský (Larus michahellis)                                                                                     Holub hřivnáč (Columba palumbus)                                                                                       Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)                                                                                 Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)                                                                                        Kukačka obecná (Cuculus canorus)                                                                                        Ledňáček říční (Alcedo atthis)                                                                                              Strakapoud velký (Dendrocopos major)                                                                                      Břehule říční (Riparia riparia)                                                                                                 Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)                                                                                           Jiřička obecná (Delichon urbicum)                                                                                             Konipas bílý (Motacilla alba)                                                                                                       Drozd kvíčala (Turdus pilaris)                                                                                                   Kos černý (Turdus merula)                                                                                                     Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)                                                                       Budníček menší (Phylloscopus collybita)                                                                              Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)                                                                                    Straka obecná (Pica pica)                                                                                                           Vrána černá (Corvus corone)                                                                                                 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)                                                                                            Vrabec domácí (Passer domesticus)                                                                                   Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)                                                                                          Stehlík obecný (Carduelis carduelis)                                                                                        Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)                                                                                   Strnad obecný (Emberiza citrinella)

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist