• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sčítání labutí velkých v západních Čechách 2018

Vážení členové Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni a naši přátelé, dovoluji si Vás informovat o plánovaném letošním sčítání labutí v západních Čechách (v Plzeňském a Karlovarském kraji) a požádat Vás při něm o pomoc.

   V letech 1981–1985 organizoval Jan Hora mapování hnízdního výskytu labutí velkých v ČR, které proběhlo s pomocí široké veřejnosti. Výsledky tehdejšího sčítání poskytly na dlouhou dobu ten nejpodrobnější obraz o stavu populace „našich“ labutí. Současně tím tak již dlouho ornitology vybízí k zopakování sčítání, které by napovědělo, zda a jak (v čem) se populace labutí u nás během desetiletí změnila – když ne v celé ČR, tak alespoň na reprezentativně velkém území.
   Koncem minulého roku se na mě Jan Hora obrátil s dotazem, zda by bylo reálné sčítání zopakovat na území západních Čech. Přislíbil jsem, že zjistím, kolik členů a příznivců naší pobočky by se do této akce zapojilo.
   Podrobné informace (metodika, formuláře pro zápis výsledků, atd.) budou později zaslány všem přihlášeným spolupracovníkům před vlastním sčítáním. Níže v krátkosti uvádím pouze informace důležité pro Vaši představu a rozhodnutí, zda se akce zúčastníte.
Termíny sčítání: první kontrola lokalit o víkendu 21.–22. dubna 2018, opakování kontrol na stejných lokalitách proběhne o víkendu 9.–10. června 2018.
   Po prvním sčítání (v dubnu) zašle každý účastník seznam všech jím kontrolovaných lokalit (i těch bez labutí), které dle návodu jednoznačně definuje názvy místa (např. rybníku), obce, okresu a uvedením polohy lokality. U každé navštívené lokality uvede výsledky pozorování: počty labutí, hnízdících párů, nehnízdících jedinců, případně informace o umístění hnízda, atd.
   Podobně po druhém sčítání (v červnu) zašle každý účastník seznam všech jím kontrolovaných lokalit s údaji o počtech labutí, nehnízdících jedinců, neúspěšných párů, párů ještě sedících na hnízdech, párů vodících mláďata, mláďat a jejich zbarvení (šedá, bílá), atd.
   Naším cílem je zkontrolovat co nejvíce stojatých vodních ploch a pomalu tekoucích úseků vodních toků, vhodných ke hnízdění labutí, na územích Karlovarského a Plzeňského kraje – především tedy rybníků, slepých ramen řek, tůní, vodních nádrží, zatopených pískoven a důlních děl, ale též ke hnízdění vhodných úseků řek (nad jezy, staré náhony, ostrůvky), bažin a močálů.
   Záleží jen na Vás a Vašich možnostech, zda a kolik lokalit během víkendů zkontrolujete, jestli jednu nebo třicet. Prosíme Vás ale, abyste jich navštívili pokud možno co nejvíc.
Odpověď, zda se sčítání labutí v západních Čechách zúčastníte, prosím, zašlete zpět do 31. ledna.
Roman Vacík
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist