• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Podzimní pozorování 27. 10. 2018

V sobotu dopoledne jsme se zajeli krátce podívat na Jivjanské rybníky. Cestou na rybníky jsme již ve Všekarech zahlédli 1 ex. rehka domácího (Phoenicurus ochruros). Počasí bylo typicky podzimní, ve vzduchu již bylo cítit, že se zima nezadržitelně blíží.

Přesto na Jivjanském rybníku bylo docela živo. Rybník se začíná pomalu upouštět na výlov. Celkem jsme zde zjistili 13 druhů ptáků, z nichž nejpočetnější byla kachna divoká (Anas platyrhynchos). Další pozorované druhy udává tabulka:

Labuť velká Cygnus olor 6
Kopřivka obecná Anas strepera 11
Kachna divoká              Anas platyrhynchos                60
Polák chocholačka  Aythya fuligula                     
Potápka roháč              Podiceps cristatus    18
Volavka popelavá   Ardea cinerea   2
Volavka bílá  Ardea alba     1
Kormorán velký  Phalacrocorax carbo  2
Lyska černá   Fulica atra   35
Straka obecná   Pica pica  6
Drozd kvíčala    Turdus pilaris    50
Drozd brávník     Turdus viscivorus  1
Pěnkava obecná   Fringilla coelebs   40
Celkem 13 druhů 235

  
 Potom jsme zajeli na hráz Červeného rybníka. Již z dálky jsme viděli, že zde není tolik ptactva, jako na Jivjanském, ale na vrcholu smrků seděli 2 ad. ex. orla mořského (Haliaeetus albicilla). Na rybníku se dosud zdržuje rodina labutě velké (Cygnus olor), pár se 4 mláďaty. Později ale všichni společně odlétli severovýchodním směrem, a již jsme je neviděli. Dále zde bylo 6 ex. kopřivky obecné (Anas strepera). Zaujal nás vysoký počet 500 ex, drozda kvíčaly (Turdus pilaris), kteří se přiživovali na nedalekých jeřabinách. Spolu s nimi zde bylo 10 ex. drozda brávníka (Turdus viscivorus) a také se nám podařilo v tak velkém množství objevit 3 ex. špačka obecného (Sturnus vulgaris). Dále jsme pozorovali 1 ex. strnada obecného (Emberiza citrinella), 2 ex. káně lesní (Buteo buteo), 1 ex. sojky obecné (Garrulus glandarius), 2 ex. holuba hřivnáče (Columba palambus), 2 ex. krkavce velkého (Corvus corax) a 1 ex. strakapouda velkého (Dendrocopos major).
   Ale nedalo nám to, a zamířili ještě na Mezholezský rybník. Při naší poslední návštěvě zde bylo poměrně značné ptačí osazenstvo a tak jsme si řekli, že zkontrolujeme, jak se změnil stav. A udělali jsme velmi dobře, že jsme tam jeli. Cestou jsme za Velkým Malahovem, směrem na Bukovou, „narazili“ na velké hejno drozda kvíčaly. Opět na jeřabinách u silnice. A také na přilehlých polích sbírali potravu. Bylo jich tu 2500 ex. Mezi nimi také špačci obecní, 800 ex. Dále jsme objevili 3 ex. havrana polního (Corvus frugilegus), 3 ex. káně lesní, 1 ex. káně rousné (Buteo lagopus), 5 ex. drozda brávníka, 1 ex. vrány obecné šedé (Corvus corone cornix), 4 ex. strnada obecného, 8 ex. konopky obecné (Carduelis cannabina), 12 ex. straky obecné (Pica pica) a 1 ex. strakapouda velkého. Další překvapení na nás ale čekalo na kraji lesa mezi Bukovou a Mezholezy. Zde jsme měli možnost pozorovat 6 ex. luňáka červeného (Milvus milvus), 18 ex. káně lesní, 2 orly mořské, 15 ex. krkavce velkého, 1 ex. ťuhýka šedého (Lanius excubitor), 1 ex. poštolky obecné (Falco tinnunculus), 6 ex. strnada obecného, 2 ex. vrabce polní (Passer montanus), a tahové hejno 60 ex. pěnkavy obecné (Fringilla coelebs).
   Na Mezholezském rybníku, který se taktéž bude lovit a jehož hladina již byla snížena na 75% normálu bylo 10 ex. labutě velké, 1 ♂ morčáka velkého (Mergus merganser), 2 ♂♂ poláka velkého (Aythya ferina), 2 ♂♂ a 5 ♀♀ poláka chocholačky (Aythya fuligula) a další druhy. Překvapilo nás např. 10 ex. pěnkavy jikavce (Fringilla montifringilla). Zjištěné druhy opět udává tabulka níže:

Labuť velká Cygnus olor 10
Kachna divoká Anas platyrhynchos                 450
Čírka obecná Anas crecca                            11
Polák velký Aythya ferina                          2
Polák chocholačka      Aythya fuligula                        2
Morčák velký Mergus merganser                  1
Potápka roháč Podiceps cristatus                   5
Volavka popelavá Ardea cinerea                         2
Volavka bílá Ardea alba                              1
Luňák červený Milvus milvus                          2
Lyska černá Fulica atra                              24
Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto              1
Ledňáček říční Alcedo atthis                           1
Sojka obecná Garrulus glandarius                 2
Krkavec velký Corvus corax                          4
Střízlík obecný Troglodytes troglodytes           1
Špaček obecný Sturnus vulgaris                      58
Kos černý Turdus merula                         1
Drozd kvíčala Turdus pilaris                        10
Pěnkava obecná Fringilla coelebs                                   60
Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla               10
Celkem 21 druhů 658


Zato jsme neviděli ani jednoho konipasa bílého (Motacilla alba). Cestou domů jsme již nic zajímavého neviděli, ale zážitky jsme prožili skvělé.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist