• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zajímavá ornitologická pozorování v Plzeňském kraji v roce 2018

Interesting ornithological observations in Plzeň region in 2018
Zajímavá ornitologická pozorování představují komentovaný výskyt vybraných ptačích druhů, které se vyskytly na území Plzeňského kraje v roce 2018.

Hlavním zdrojem informací je databáze avif.birds.cz. Jedná se zejména o vzácné a zajímavé druhy, které zde byly zjištěny v hnízdním období, a dále pak druhy s neobvykle vysokým počtem pozorovaných jedinců. Oproti předchozím rokům jsme seznam rozšířily o další zajímavé druhy. Detailnější informace budou uveřejněny v následujících letech v klubovém ornitologickém sborníku Sluka.

Počasí
Údaje o teplotách a srážkách na území Plzeňského kraje byly převzaty z portálu Českého hydrometeorologického ústavu.

                        
                                               Teplota vzduchu v jednotlivých měsících

                      
                                                Úhrn srážek v jednotlivých měsících

Druhy jsou řazeny dle seznamu ptáků ČR podle Faunistické komise ČSO. Stav k 12. 12. 2018

Výsledky

Husa velká (Anser anser)
Bylo pozorováno min. 3542 ex., a zjištěno 56 mláďat, což je o 50 % méně než v roce 2017. Některá mláďata se podařilo díky odchytové akci opatřit krčními límci. Zároveň se podařilo odečíst (i vícenásobně) některé límce, např. A 35 23. 3. a 29. 3., P 12 17. 7., 24. 7., 27. 7., 13. 8. a 23. 9. Největší počet 14. 8. min. 300 ex. v okolí PR Nový rybník u Líní (6345). S příchodem podzimních a zimních měsíců se husy z oblasti vytrácejí.
                 

                       1 vyskyt husy velke                                             Výskyt husy velké (Anser anser) v jednotlivých měsících (n = 3542)

Husa velká   Anser   anser
Typ a číslo kroužku Věk při kroužkování, nálezu Pohlaví

Datum kroužkování,

nálezu

Místo kroužkování,

nálezu,

(okres, země)

Souřadnice

kroužkování,

nálezu

Kroužkovatel

Nálezce

PRAHA

A 19968

+ 1. rok M 11. 06. 2017 Chomutov (CVCZ)

50°28 N

13°25 E

Vaník Jiří
  + 4. rok N 29. 03. 2018

Zbůch

(PSCZ)

49°41 N

13°13 E

Růžek Pavel,

Schröpfer Libor

        Okolnosti nálezu Vzdálenost v km Věk od kroužkování, ve dnech
        Identifikace podle límce
  (A 35)
89 291

Výsledek kroužkování husy velké (Anser anser) označené krčním límcem A 35

                                                      Husa velká A 19968

Husa běločelá (Anser albifrons)
Pouze ojedinělá pozorování. Nejdříve zastiženo 6. 1. 6 ex., jak se pasou na pastvině a chvilkami odpočívají, u obce Mezholezy (6343). 9. 1. 20 ex. a 13. 1. 2 ex. v PR Tisovské rybníky u obce Tisová (6242). 31. 1. min. 16 ex. u Andělského rybníka u obce Tisová (6242). V  době od 26. 2., dále 4. 3. , 11. 3. , 16. 3. až do 20. 3. se zdržoval 1 ex. na řece Mži u obce Vochov (6245). 27. 12. přelet SZ směrem 110 ex. u Přeštic (6445). Husy letěly nízko v rozvolněném klínu a občas se ozvaly. Dále 28. 12. přelet 3 ex. u Příchovic (6446).
                      2 vyskyt husy belocele
                   Výskyt husy běločelé (Anser albifrons) v jednotlivých měsících (n = 162)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Opět meziroční nárůst počtu pozorovaných jedinců. Celkem bylo pozorováno 196 ex., a na 5 lokalitách zjištěno 22 mláďat. Již tradičně byl zjištěn 31. 7. pár a 2 mláďata na Panském Nezamyslicím rybníku u Nezamyslic (6747). Tato zde byla ještě zastižena 13. 8. Dále bylo hnízdění prokázáno 9. 6. na rybníku Mýtný u obce Chodová Planá (6142), dále 4. 9. pár a 4 juv. ex. na rybníku Vinný u obce Kumpolec (6242) a 29. 10. pár se 3 juv. ex. na rybníku Vřesk u obce Brod nad Tichou (6142). 28. 7. pár s 5, asi třítýdenními mláďaty v lokalitě Anenské rybníky u Plané (6142). Ptáci zde byli pozorováni ještě 1. 8.
                       3 vyskyt husice nilske
               Výskyt husice nilské (Alopochen egyptiacus) v jednotlivých měsících (n = 197)

Husice liščí (Tadorna tadorna)
Celkem bylo pozorováno 21 ex. Již tradičně pozorován pár na rybnících v okolí Miřkova (6443). 22. 4. zjištěn 1 ex. na rybníku Glázr, a 26. 5. pár na Středním miřkovském rybníce. Zajímavostí je, že byl rybník vypuštěn a vody zde bylo asi 15%. 30. 1. 5 ex. na Pískovém rybníku u Boru (6242). 1. 4. 3 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345) a 3 ex. na Přehýšovském rybníku u Přehýšova (6244). 3. a 6. 9. 2 ex. na Touškovském rybníku u Vsi Touškov (6344). Ptáci zde byli pozorováni ještě následující den, 7. 9. Rybník byl před výlovem s asi 70% vody. 29. 10. 1 ex. na rybníku Regent u Chodové Plané (6042). Rybník byl v té době po výlovu.

Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
Meziroční nárůst pozorovaných jedinců, celkem bylo zjištěno 37 ex. 2. 4. 1 pár na Středním miřkovském rybníce u Miřkova (6443). 5. 4. 4 ex. na stejné lokalitě. Jak pozorovatel udává, přiletěl jeden pár na vypuštěný rybník a začal se krmit. Cca po půl hodině se ozvaly další proletující 2 ex., a zvedly i stávající pár a společně odletěli. Dále 4. 6. 1 ♂ v PR Nový rybník u Líní (6345). 22. 4. 3 ex. na Dolním hornometelském rybníku u Dolního Metelska (6443). Vyplašeny orlem se zvedly a za hlasitého křiku odlétly směrem na sever. Za 30 minut seděly na poli mezi Křakovem a Mířkovem. A 19. 5. opět 1 ex. na stejné lokalitě. Na této lokalitě bylo zastiženo 26. 7. 7 juv. ex. 23. 4. 1 pár při sběru potravy u kaluže v poli u Miřkova (6443). Zajímavé pozorování 25. 4. byl pozorován pár na střeše domu u Bezděkova (6645). 30. 4. 1 pár na Podstránském rybníku u Dolní Lhoty (6645). 13. 5. na Hoštickém rybníku u Hoštic (6646). Nově byl zastižen 27. 4. 1 ex. na Metálce u Mantova (6345). 28. 4. 1 ex. na rybníku Litovec u Bílenic (6747) a 31. 7. 1 ♀ na rybníčku u silnice v Domorazi (6747). 12. 5. 2 ex. na Červeném rybníku u Jivjan (6343). Z lokality pár odháněl ♂ labutě velké (Cygnus olor) a 17. 5. přelet 4 ex. na Mezholezském rybníku u Mezholez (6343).
                      4 vyskyt husice rezavé
                Výskyt husice rezavé (Tadorna ferruginea) v jednotlivých měsících (n = 37)

Kachnička mandarínská (Aix galericulata)
Pouze jediné pozorování. 1. 1. 1 ♂ na řece Bradavě u Spáleného Poříčí (6347).

Kopřivka obecná (Anas strepera)
Na rybnících vcelku hojná, přesto stále málo hnízdící. Nejdříve zastižena 2. 2. 2 ♂♂ a 1 ♀ na rybníku Drnovka u Bukové (6445). Nejvíce 9. 4. 55 ex. na Jivjanských rybnících u Jivjan (6343). Nejpozdější pozorování 29. 11. 1 ex. na Červeném rybníku u Jivjan (6343). Celkem bylo pozorováno 1960 ex., z toho pouze 57 mláďat, která byla zjištěna na těchto lokalitách: 6. 6. 8 pull. na Podveském rybníku u Tisové (6242). 9. 6. 10 pull. na rybníku Netopýr u Hoštic (6646). 10. 6. na rybníku Ježovský u Ježov (6545). 23. 6. 12 pull. na Zálezelském rybníčku u Zálezel (6343). 7. 7. 3 pull. na rybníku Zákup u Jetenovic (6648). 13. 7. 7 pull. na Dolním hornometelském rybníku u Dolního Metelska (6443). 21. 7. 6 pull. na Dolnojadružském rybníku u Dolní Jadruže (6142) a 22. 7. 7 pull. na Křakovském rybníku u Křakova (6443).
                       5 vyskyt koprivky obecne
               
Výskyt kopřivky obecné (Anas strepera) v jednotlivých měsících (n = 1970)

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Mírný meziroční nárůst pozorovaných jedinců. Nejdříve 6. 1. na Labutím rybníku u Plané (6142). Nejvíce jedinců 21. 3. 12 ex. na Dolním hornometelském rybníku u Dolního Metelska (6443). Opět byl zastižen v letní době 24. 8. 1 ♀ na Mezholezském rybníku u Mezholez (6343). Poslední pozorování 8. 12. 1 ♂ na Merklínském rybníku u Merklína (6445).
                       6 vyskyt hvizdaka eurasijskeho
               Výskyt hvízdáka eurasijského (Anas penelope) v jednotlivých měsících (n = 76)

Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Meziroční poloviční pokles pozorovaných jedinců. Nejdříve zastižen 1 ♀ 6. 1. na Labutím rybníku u Plané (6142). Největší počet 13. 4. 9 ♂♂ a 4 ♀♀ na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343) a 28. 10. 15 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). Poslední pozorování 26. 12. 1 ♂ na VN České údolí v Plzni-Liticích (6246).
                       7 vyskyt lzicaka pestreho
                Výskyt lžičáka pestrého (Anas clypeata) v jednotlivých měsících (n = 126)

Ostralka štíhlá (Anas acuta)
Mírný meziroční pokles pozorovaných jedinců. Nejdříve zastižena 6. 1. 1 ♂ na Labutím rybníku u Plané (6142). Nejvíce jedinců 2. 4. 6 ex. na Borském rybníku u Tisové (6242). Poslední pozorování 7. 9. 1 ex. na Červeném rybníku u Jivjan (6343).
                       8 vyskyt ostralky stihle
                       Výskyt ostralky štíhlé (Anas acuta) v jednotlivých měsících (n = 20)

Čírka modrá (Anas querquedula)
Mírný nárůst zastižených jedinců oproti roku 2017. Nejdříve zastižen 17. 3. 1 ♂ na řece Radbuza ve Stodě (6345) a ve stejný den 2 ♂♂ a 1 ♀ v PR Nový rybník u obce Líně (6345). Nejvyšší počet 3. 4. 6 párů v PR Nový rybník u Líní (6345). Naposledy zjištěn 4. 11. 1 ex. na stejné lokalitě.
                       9 vyskyt cirky modre                  Výskyt čírky modré (Anas querquedula) v jednotlivých měsících (n = 163)

Čírka obecná (Anas crecca)
Více jak trojnásobný nárůst počtu pozorovaných jedinců, oproti toku 2017. Celkem bylo pozorováno 2127 ex. Nejdříve zastižena 13. 1. 2 ex. na Labutím rybníku u Plané (6142). Jak je z grafu patrné, v hnízdní době, v měsících květnu a červnu, se z oblasti vytrácí a její pozorování jsou na minimu. Po vyhnízdění, a v době podzimního tahu, její počty opět stoupají, až do maxima v září. Nejvyšší počet 12. 9. 65 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345) a 14. 10. na stejné lokalitě. Poslední pozorování 25. 12. 2 ♂♂ a 1 ♀ ex. v PR Nový rybník u Líní (6345) a ve stejný den 1 ♂ na Přehýšovském rybníku u Přehýšova (6244).
                       10 vyskyt cirky obecne
                      Výskyt čírky obecné (Anas crecca) v jednotlivých měsících (n = 2132)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Nehnízdící druh. Na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni-Bolevci (6246) pozorována 4. 1. skupina 4 ♂♂ a 2 ♀♀. 16. 2. 1 ♂ a 2 ♀♀, 23. 2. 3 ♂♂ a 2 ♀♀ a poslední zjištění na lokalitě 4. 3. 3 ♂♂ a 2 ♀♀. Dále byla pozorována 29. 3. 2 ♂♂ a 1 ♀ na rybníku Odval u Zbůchu (6345, 2. 4. 1 ♀ na rybníku Nový u Přeštic (6445) a 6. 4. 1 pár na rybníku Bukovec u Mladého Smolivce (6448).

Polák velký (Aythya ferina)
Poměrně hojný, zvláště na jarním tahu, místně hnízdící. Celkově zjištěno 817 ex., což je o 226 ex. více, než v roce 2017. Opět hojnější na jarním tahu, např. v březnu až 358 ex. Prvně zastižen 4. 1. na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni-Bolevci (6246). Nejvíce 24. 3. cca 200 ex. na Modrém rybníku u Hlinné (6242). Poslední zastižení 2. 12. 1 ♂ na VN České údolí v Plzni-Liticích (6246). Mláďata nebyla tento rok pozorována.
                      11 vyskyt polaka velkeho
                   Výskyt poláka velkého (Aythya ferina) v jednotlivých měsících (n = 817)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Hojnější než polák velký. Stejný počet pozorovaných jedinců, jako v roce 2017, celkem 1109 ex. Nejdříve zastižen 4. 1. v počtu min. 10 ex. na Velkém Boleveckém rybníku v PLzni-Bolevci (6246). 20. 7. byla pozorována 1 ♀, jak vodí 5 pull. na malém rybníčku u Klatov (6645). Největší počet 2. 8. 94 ex. na Pískovém rybníku u Nové Hospody (6242). Poslední pozorování 30. 10. 3 páry na Mezholezském rybníku u Mezholez (6343).
                      12 vyskyt polaka chocholacky
              Výskyt poláka chocholačky (Aythya fuligula) v jednotlivých měsících (n = 1109)

Hohol severní (Bucephala clangula)
Celkem se podařilo pozorovat 184 ex. Nejdříve zastižen 5. 1. na řece Radbuze v Plzni-Dudlevcích (6246). 6. 2. již byli pozorováni tokající ptáci na VN České údolí v Plzni-Liticích (6246). 17. 3. tok 3 ♂♂ a 2 ♀♀ na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343). Samci se honili po celé lokalitě. Rybník byl již zcela rozmrzlý a ptáci jej jako takový rychle obsadí. Přitom při kontrole 13. 3. byl ještě zcela zamrzlý. Ve stejný den tok 5 ♂♂ a 2 ♀♀ na Mezholezském rybníku u Mezholez (6343). Rybník byl zhruba na 80 % normální hladiny a také zcela bez ledu. Nejvyšší počet 21. 3. 6 ♂♂ a 5 ♀♀ na rybnících v PR Tisová u Tisové (6242). Bylo pozorováno páření ptáků. Samci se po toku, během dubna z lokalit vytrácejí, a během května a později je možno pozorovat pouze ojedinělé jedince (viz. graf). V červnu a později lze pozorovat samice s mladými, jako tomu bylo 10. 6. 1 ♀ se 7 malými pull. na nové lokalitě Lužanský rybník u Lužan (6445). Ptáci mohli vyhnízdit v některé budce určené pro kachnu divokou (Anas platyrhynchos), popř. v některé přirozené dutině na hrázi rybníku. Další osud mláďat bohužel není znám. Poslední pozorování 18. 12. 1 ♀ z Velkého Boleveckého rybníka v Plzni-Bolevci (6246). Samice zde byla zastižena již 16. 12.
                       13 vyskyt hohola severniho
             Výskyt hohola severního (Bucephala clangula) v jednotlivých měsících (n = 184)

Morčák malý (Mergellus albellus)
Pouze jediné pozorování. 27. 11. 2 ♀♀ na VN České údolí v Plzni-Liticích (6246).

Morčák velký (Mergus merganser)
Ve sledované oblasti celkem běžný, zejména v době jarního tahu. Tradiční hnízdiště je především na řece Otavě. Jarní výskyt je mnohem početnější. Nejvíce 21. 3. 59 ex. na Středním miřkovském rybníku u Miřkova (6443). Ve skupině bylo asi 24-26 ♂♂. Menší skupina zde byla zjištěna již 19. 3. a to 23 ♂♂ a 24 ♀♀. Byl zde také ♂ hohola severního (Bucephala clangula), který morčáky pronásledoval. První mláďata byla pozorována již 8. 4., celkem 1 ♀ a 7 asi 10 denních pull., na řece Berounce u Zvíkovce (6048). Pravděpodobně stejná rodinka byla pozorována již 25. 3. a 2. 7. celkem 4 ♀♀ s 1, 3, 4 a 9 juv. ex. na řece Otavě v úseku Sušice - Velké Hydčice (6747).
                      14 vyskyt morcaka velkeho
             Výskyt morčáka velkého (Mergus mergaser) v jednotlivých měsících (n = 477)

Morčák prostřední (Mergus serrator)
Pouze jediné pozorování 27. 11. 1 ♀ na VN České údolí v Plzni-Liticích (6246).

Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)
Výskyt nadále potvrzen především z oblasti Šumavy. 15. 8. 1 ex. na sjezdovce u Hojsově Stráži (6745). 25. 9. 1 ex. při vyplašení ve VKP Pohorsko u Pohorska (6847) a 3. 11. volání 1 ex. ve večerních hodinách u Javoří pily u Modravy (6946).

Koroptev polní (Perdix perdix)
Silně ubývající druh, přesto roztroušeně rozšířen po celé ploše. Meziroční pokles pozorovaných jedinců. Hnízdění se nepodařilo prokázat. První pozorování 6. 1. na poli u obce Černošín (6143). Nejvíce 18. 1. 7 ex. na zasněženém řepkovém poli u Ostromeče (6343). 25. 9. nalezen mrtvý 1 ex. na silnici u Stodu, směrem na Kotovice (6344).
                       15 vyskyt koroptve polni

                      Výskyt koroptve polní (Perdix perdix) v jednotlivých měsících (n = 39)

Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Ve sledované oblasti není moc rozšířena. Výskyt především na pastvinách a polích Domažlicka, což je spíše dáno aktivitou jednotlivých pozorovatelů. Existují záznamy i z jiných oblastí, jako Klatovsko, Plzeňsko a Rokycansko. Nejdříve zastižen 7. 5. 1 ♂ na poli u Kvíčovic (6444). Nejvíce volajících samců 24. 5. 3 ♂♂ u Málkovic (6144). Poslední pozorování 6. 8. volání 1 ex. u Doubravky (6442).
                       16 vyskyt krepelky polni
                  Výskyt křepelky polní (Coturnix coturnix) v jednotlivých měsících (n = 28)

Potáplice severní (Gavia arctica)
Pozorována prokazatelně pouze ve třech případech. 15. 10. 1 ex. na rybníku Regent u Chodové Plané (6042). 4. 11. 2 ex. na VN České údolí v Plzni-Liticích (6246), kde se následně téhož dne podařilo vyfotografovat letící 1 ex. a 21. 11. 1 ex. va Velkém Boleveckém rybníku v Plzni-Bolevci (6246).

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Meziroční pokles pozorování, téměř o 50 %. V zimě je možno ji zastihnout na nezamrzlých úsecích řek, např. pravidelně zimuje na řece Radbuze v obce Stod (6345) a na řece Radbuze v Plzni (6246). Přesto v zimních měsících na vodních tocích může díky svému skrytému způsobu unikat pozornosti. Hnízdění se podařilo prokázat na 6 lokalitách. 9. 6. 1 pár a 2 pull. na rybníku Netopýr u Hoštic (6646), 10. 6. 1 ad. ex. a 4 pull. na hladině u hráze a 1 mnohem menší pull. u rákosí, kde je poblíž umístěné hnízdo na okraji rákosí rybníka Jelínek u Nemčič (6546). 10. 6. 3 pull. na Ježovském rybníku u Ježov (6545). 19. 7. 2 ad. ex. a pull. na Brodském rybníku u Brodu u Stříbra (6343). A 28. a 29. 7. 2 ad. ex. a 1 pull. na Anenských rybnících u Plané (6142).
                       17 vyskyt potapky male
             Výskyt potápky malé (Tachybaptus ruficollis) v jednotlivých měsících (n = 279)

Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Na sledované ploše se hnízdění podařilo prokázat celkem na 10 rybnících: rybníky u Oselce (5648), Podveský rybník u Tisové (6242), Lihovarský rybník (6242), Andělský rybník u Tisové a Nový rybník u Nového Sedliště (oba 6242), Jivjanský rybník u Jivjan (6343), Lochousický rybník u Lochousic (6344), Velký křakovský rybník (6443), Merklínský rybník u Merklína (6445) a rybník Bukovec u Mladého Smolivce (6448). Tradičně největším hnízdištěm je Jivjanský rybník, na kterém bylo 20. 7. zjištěno 22 ad. a 21 juv. ex. Celkem bylo na uvedených lokalitách v roce 2018 vyvedeno min. 57 mláďat. Prvně byl pozorován 5. 1. 4 ex. na Pískovém rybníku u Nové Hospody (6242). Maximální počet pozorovaných ptáků 6. 9., 40 ad. a 32 juv. ex. na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343). Poslední pozorování 12. 12. 3 ex. na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni-Bolevci (6246).
                       18 vyskyt potapky rohace
              Výskyt potápky roháče (Podiceps cristatus) v jednotlivých měsících (n = 2063)

Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
Koncem roku 2018 byl pozorován 27. 11., 15. 12., 16. 12. a 18. 12. 1 ex. na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni-Bolevci (6246).

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Zjištěna na 7 lokalitách. Hnízdění se nepodařilo prokázat. 13. 4. 1 ex. a 18. 5. 2 ex. na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343), 24. 5. 1 ex. na Merklínském rybníku u Merklína (6445) a 17. 6. 1 ex. na Mezholezském rybníku u Mezholez (6343). 29. 7. a 1. 8. 1 ex. na Novém velkém rybníku u Plané (6142). Dále zjištěna 2. 8. 2 ex. na Pískovém rybníku u Nové Hospody (6242). Zajímavé je zimní pozorování, kdy 22. 12. 1 ex. na Polním rybníku u Racova (6343). Pták zde byl pozorován ještě 23. 12., kdy se jej podařilo vyfotografovat. Při další kontrole 26. 12. zde již potápka nebyla pozorována.
                       19 vyskyt potapky cernokrke
               Výskyt potápky černokrké (Podiceps nigricollis) v jednotlivých měsících (n = 11)

Čáp černý (Ciconia nigra)
Mírný meziroční pokles pozorování. Nejdříve zastižen 20. 3. 1 ex. při přeletu nad řekou Berounkou u Zvíkovce (6048). Nejvyšší zastižený počet udává 12. 8. 13 ex. u obce Kloušov (6445). Ptáci zde byli zastiženi již 11. 8. v počtu min. 8 ex. Jeden jedinec byl označen odečítacím kroužkem, ale ani při opakovaném pozorování se nepodařilo kroužek odečíst. Pozorovatel byl ptáky odhalen dříve, než se stačil přiblížit na dostatečnou vzdálenost. A při další kontrole 16. 8. zde již ptáci nebyli. Poslední pozorování 25. 9. 1 juv. ex. u Vsi Touškova (6344).
                       20 vyskyt capa cerneho
                      Výskyt čápa černého (Ciconia nigra) v jednotlivých měsících (n = 73)

Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Opět byli přes zimní období pozorováni přezimující 2 dospělý ptáci (pár) na louce u Dobřan (6345). Nebyli pozorováni pouze v měsíci lednu. V únoru byli pozorováni v následujících dnech: 4. 2. pár na hnízdě, 7. 2. 2 ad. ex. na hnízdě, 11. 2. pár na hnízdě, 11. 2. 2 ad. ex. na hnízdě, 13. 2. při lovu v nivě Radbuzy, 14. 2. 2 ad. ex. na hnízdě, 16. 2. při hledání potravy v nivě Radbuzy a 23. 2. 2 ad. ex. u mostu přes Radbuzu. Dále byli zjištěni v listopadu. 2. 11. nocující pár na hnízdě ve 23:00 hod, byli pozorováni ještě 4. a 10. 11. 2 ex. při sběru potravy v nivě Radbuzy a poslední pozorování 17. 11. 2 ex. na stejné lokalitě. V prosinci byli pozorováni 12., 18. a 26. 12. vždy 2 ad. ex (pár) na louce u Dobřánek a v nivě u Radbuzy.
                       21 vyskyt capa bileho
Pozorování čápa bílého (Ciconia ciconia) v jednotlivých dekádách v zimních měsících (n = 32)

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Pouze dva záznamy pozorování. 18. 8. 1 juv. ex. na Podstránském rybníku u Dolní Lhoty (6645) a opět po 5 letech 20. 8. 2 juv. ex. na Metálce u Mantova (6345).

Volavka bílá (Ardea alba)
Nehnízdící druh. Během hnízdní doby se z oblasti vytrácí, nebyl zjištěn v červnu a opět se začíná objevovat na podzim, kdy počty dosahují maxima. První pozorování udává 1. 1. 14 u Krůtí hory Stodu (6344) a 1 ex. na pastvinách u silnice za Stodu na Mantov (6345). Dále přelet 2 ex. nad VN Klabava u Klabavy (6247. Nejvyšší počet 4. 11. 82 ex. na Pískovém rybníku u Nové Hospody (6242). Poslední pozorování 29. 12. 4 ex. na poli u Neuměře (6444) a 1 ex. na Merklínském rybníku u Merklína (6445).
                       22 vyskyt volavky bile
                        Výskyt volavky bílé (Ardea alba) v jednotlivých měsících (n = 1182)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
Pouze jediné pozorování výskytu, kdy byl pozorován 22. 7. 1 ex. na rybníku Glázr I u Miřkova (6443). Rybník byl v té době na 50 % normálního stavu vodní hladiny, ale okrajové pláže byly zarostlé. Pozorována byla mezi skupinou 4 ex. volavky bílé (Ardea alba), a byl nádherně vidět velikostní rozdíl.

Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Nehnízdící. Meziroční pokles, zastižen pouze ve 12 případech, převážně na jarním tahu. Vždy byl pozorován pouze 1 ex. Prvně zastižen 20. 3. 1 ex. na Berounce u Zvíkovce (6048). Poslední pozorování 16. 9. 1 ex. na Touškovském rybníku u Vsi Touškova (6344).
                       23 vyskyt orlovce ricniho
                  Výskyt orlovce říčního (Pandion haliaetus) v jednotlivých měsících (n = 12)

Včelojed lesní (Pernis apivorus)
V regionu se jedná o hnízdící druh, jehož hnízdění se ale velmi těžko prokazuje. Silný meziroční pokles pozorování. Nebylo nalezeno žádné obsazené hnízdo. Nejdříve pozorován 19. 4. 1 ex. u obce Pihovice (6545). Zajímavé pozorování 27. 6. 2 ex., při příletech na hnízdiště. Dále ve stejný den varování 1 ex. v blízkosti hnízda. Celkem v době od 25. 6. do 27. 6. při monitoringu dravců v Českém lese - jih pozorováno celkem 9 ex. Poslední pozorování 26. 8. 1 ex. při přeletu na pozorovacím bodě u Horní Kamenice (6444), při sledování podzimní migrace ptáků.
                       24 vyskyt vcelojeda lesniho
                 Výskyt včelojeda lesního (Pernis apivorus) v jednotlivých měsících (n = 38)

Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
Vzácné pozorování. Jako mládě, nalezené pod hnízdem v roce 2017 byl zachráněn na chorvatském ostrově Cres a v záchranné stanici byl opatřen vysílačkou. Jeho pohyb mohl být tedy „snadno“ monitorován. V době od 15. 6. do konce července se zdržoval na rozhraní okresu Domažlice a Tachov. Díky svým letovým schopnostem byl ale několikrát zjištěn i mimo tuto oblast, např. v Bavorsku. Týž den v podvečer, 9. 7. byl ale opět zastižen v Sedmihoří, aby se po krátkém zastavení na Tachovsku vydal severním směrem, k blízkosti CHKO Slavkovský les. Během celého pobytu jej nikdo nespatřil, jak přijímá nějakou potravu.
                       2018 06 16 sup
                                 Sup bělohlavý (Gyps fulvus) u Olešné 16. 6. 2018.

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
V oblasti hnízdící druh. Pozorováni jsou především jednotlivý ptáci během celého roku. 13. 1. nalezen 1 mrtvý ex. v mokřadu u železniční tratě u Blížejova (6543). 12. 12. 1 ♀ při úspěšném útoku na hrdličku zahradní (Streptopelia daceacto) v Úhercích (6245).
                       25 vyskyt jestraba lesniho
                   Výskyt jestřába lesního (Accipiter gentilis) v jednotlivých měsících (n = 41)

Moták pilich (Circus cyaneus)
Druh pozorovaný zejména v období jarního a podzimního tahu a v zimních měsících. Prvně zastižen 2. 1. 1 ex. při lovu potravu v blízkosti Tuněchodského rybníka u Tuněchod (6343). Zajímavé je pozorování 16. 6. 1 ♂ při lovu u Mlýnského rybníka u Jindřichovic (6746). Poslední pozorování 30. 12. 1 ex. v letu nad polem u obce Neuměř (6444).
                       26 vyskyt motaka pilicha
                    Výskyt motáka pilicha (Circus cyaneus) v jednotlivých měsících (n = 49)

Moták lužní (Circus pygargus)
Meziroční pokles pozorování. Pravidelně hnízdící druh v okolí Horažďovic. První zastižení 19. 4. 1 ♂ při přeletu u rybníka u Zemětic (6445) a ve stejný den 1 ♂ při přeletu těsně nad střechami na zahradě v Úhercích (6245). 25. 6. 1 pár u Horažďovic (6648). Zajímavé je také pozorování 5. 8. 1 juv. ex. a 18. 8. již 2 juv ex. na poli u Ježov (6545). Poslední zastižení 27. 8. 1 ex. při lovu na vláčeném poli u vrchu Mastník u Staňkova (6444).
                       27 vyskyt motaka luzniho
                  Výskyt motáka lužního (Circus pygargus) v jednotlivých měsících (n = 18)

Luňák červený (Milvus milvus)
V uvedené oblasti se jedná o hnízdící druh. Nejdříve zastižen 5. 1. 2 ex. u Pískového rybníku u Nové Hospody (6242). Nejvíce jedinců 12. 5. 11 ex. při lovu u obce Kurojedy (6242) a 30. 10. 11 ex. na kraji lesa u Mezholez (6343). Poslední pozorování 26. 11. 1 ex. na poli u Střelic (6344). Jako zajímavost lze uvést výskyt dravců na čerstvě kosených loukách, jako např. 9. 6. u obce Ohučov (6444) u řeky Radbuzy bylo objeveno větší množství luňáků červených (Milvus milvus) a hnědých (Milvus migrans). V týdnu zde došlo ke kosení a odvozu zelené píce a ptáci zde tak našli prostřený stůl. Následující den, při kontrole 10. 6. od 8:45 do 9:15 hod. zde bylo napočítáno celkem 13 ex. luňáka hnědého, 2 ex. luňáka červeného a 1 ex. káně lesní (Buteo buteo). A 17. 6. 4 - 5 ex. při lovu na oplocené pastvině pro vysokou zvěř u obce Racov (6343) ve společnosti dalších druhů ptáků, 1 ex. orla mořského (Haliaeetus albicilla), 2 ex. krkavce velkého (Corvus corax) a 4 - 5 ex. luňáka hnědého.
                       28 vyskyt lunak cerveneho
                  Výskyt luňáka červeného (Milvus milvus) v jednotlivých měsících (n = 481)

Luňák hnědý (Milvus migrans)
Méně hojný než předchozí druh, přesto mírný meziroční nárůst pozorování. První pozorování 26. 3. 1 ex. při přeletu u Kasejovic (6548). 9. 5. Nalezeno hnízdo s vejci na hrázi na listnatém stromu na větvi, která je nad vodou na Bezděkovském rybníku u Tisové (6242). 10. 6. 13 ex., lovících na čerstvě posekané louce u Ohučova (viz. luňák červený). Na Tachovsku nalezena další 3 hnízda. Poslední pozorování 13. 10. 1 ex. u Mezholezského rybníka u Mezholez (6343).
                      29 vyskyt lunaka hnedeho
                  Výskyt luňáka hnědého (Milvus migrans) v jednotlivých měsících (n = 88)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Dvojnásobný nárůst počtu pozorovaných jedinců oproti roku 2017. Rozšířen po celém území, především v oblasti Tachovska, Domažlicka a také na Horažďovicku. V celém Plzeňském kraji lze předpokládat hnízdění 4 - 6 párů.
                       30 vyskyt orla morskeho
                Výskyt orla mořského (Haliaeetus albicilla) v jednotlivých měsících (n = 279)

Káně rousná (Buteo lagopus)
Tradiční zimní host. Poslední pozorování v jarním období 3. 4. v okolí Andělského a Bezděkovského rybníka u Tisové (6242). Nejvíce pozorovaných jedinců 17. 3. 7 ex. při lovu na polích a loukách k Mezholezům u obce Buková (6343). První pozorování na podzim 13. 10. na poli u Telic (6343).
                       31 vyskyt kane rousne
                      Výskyt káně rousné (Buteo lagopus) v jednotlivých měsících (n = 110)

Chřástal malý (Porzana parva)
Jediné pozorování druhu. 28. 7. 1 juv. ex. při hledání potravy na Metálce u Mantova (6345).
                       2018 07 28 chrastal
                            Chřástal malý (Porzana parva) 28. 7. na Metálce u Mantova

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Opět pouze jediné pozorování. 9. 9. 1 ex. u Tisové (6242).

Jeřáb popelavý (Grus grus)
Téměř dvojnásobný meziroční nárůst pozorovaných jedinců, což je dáno zejména podzimním tahem, při kterém je možno pozorovat hejna i o několika stovkách jedinců. Hnízdící druh především na Tachovsku. Nejdříve zaznamenán 9. 1. 2 ex. při sběru potravy na Tisovských rybnících u Tisové (6242). Tok pozorován 9. 3. na Andělském rybníku u Tisové (6242), a 2. a 15. 4. na Tuněchodském rybníku u Tuněchod (6343). Nejvyšší počet zaznamenán 11. 11. 100 ex. při přeletu západním směrem ve výši asi 200 metrů nad městem Klatovy (6545). Ve stejný den pozorovali pozorováno 70 ex. při přeletu SZ směrem nad Doubravkou (6442). Zároveň se jedná v obou případech o datum posledního zjištění druhu v oblasti v daném roce.
                       32 vyskyt jeraba popelaveho
                    Výskyt jeřába popelavého (Grus grus) v jednotlivých měsících (n = 1114)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Silně ohrožený a ubývající druh. Největší počty jsou tradičně pozorovány na jarním tahu. Např. 29. 3. až 300 ex. na poli u rybníku u Čermné (6444). Varující pár zaznamenán 19. 5. u Březového rybníku u Starého Sedliště (6242) a 21. 5. varování 3 ex. u obce Chocenice (6447). Zaznamenáno bylo také odpoutávání pozornosti u 3 párů: 1. 5. napadal pár motáka pochopa na poli u Tětětic (6545), 5. 5. 1 ad. ex. napadal lovící krkavce velké (Corvus corax) a 15. 6. 1 pár napadal kroužící káně lesní (Buteo buteo) na poli u Švihova (6545). 19. 4. nalezeno hnízdo se 4 vejci u Pihovic (6545) a 10. 6. 2 pull. na rybníku Dolní Rokos u Měcholup (6546). Jak dále pozorovatel udává, dospělý pták procházel mezi vodními rostlinami u hráze, občas zavolal, a opodál procházela vegetací na zarostlém dně dvě skvrnitá mláďata. 22. 6. 2 juv. ex. na zamokřené a posečené louce u Janovic nad Úhlavou (6645).
                       33 vyskyt cejky chocholate
             Výskyt čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v jednotlivých měsících (n = 3878)

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
V době jarního tahu zjištěn na 3 lokalitách. 8. 3. 21 ex., 9. 3. 30 ex. za vydatného sněžení a 10. 3. 20 ex. na lokalitě u Velkého Malahova. Dále 9. 3. min. 29 ex. na poli u Vítkova (6141). Poslední pozorování 26. 3. 34 ex. na poli u Bukové (6343). Celkem bylo pozorováno 134 ex

Kulík říční (Charadrius dubius)
V oblasti nejhojnější kulík. Hnízdící. První pozorování M. & P. Žižkovi 24. 3. 2 ex. na Dvorském rybníku u Nového Dvora (6342). Nejvíce jedinců zaznamenal A. Gibiš 30. 4. Min. 9 ex. na Podstránském rybníku u Dolní Lhoty (6645). 6. 7. pozorován pár při odpoutávání pozornosti na poli u Kolovče (6544). 12. 8. 1 juv. ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). Poslední pozorování 23. 9. 2 ex. na Borském rybníku u Tisové (6242).
                       34 vyskykt kulika ricniho
                   Výskyt kulíka říčního (Charadrius dubius) v jednotlivých měsících (n = 198)

Sluka lesní (Scolopax rusticola)
V letošním roce se rozběhl nový projekt, slučí hodinovka. Jedná se o projekt za účelem monitoringu sluky lesní. Součástí je zaznamenání datumu a času, místa a počtu pozorovaných sluk, včetně údajů o aktivitě, popis lokality včetně nadmořské výšky a další podrobnosti. To vše během 60 minut (odtud tedy hodinovka). Cenné jsou i negativní údaje z lokality. Celkem se zapojili 3 pozorovatelé a provedli 6 hodinovek, při kterých pozorovali min. 12 ex. na různých lokalitách. První zjištění 5. 2. 1 ex. v lese za bývalými kasárnami v Holýšově (6344). Poslední pozorování 7. 11. 1 ex. v lese u Bělé nad Radbuzou (6442).
                      35 vyskyt sluky lesni
                    Výskyt sluky lesní (Scolopax rusticola) v jednotlivých měsících (n = 44)

Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
Na jaře zjištěn pouze 1. 4. 2018 1 ex. na louce u D5 u Úherců (6245). Na podzim 19. 10. 1 ex. a 16. 11. 2 ex. na poli u Pihovic (6545).

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Značný, více jak čtyřnásobný, meziroční nárůst pozorovaných jedinců. Opět na několika lokalitách pozorován tok, ale hnízdění se nepodařilo prokázat. První pozorování 9. 3. 1 ex. na kůlu v nivě Racovského potoka u Racova (6343). 9. 4. pozorováno 7 ex. v toku (3 obsazená teritoria a 4 zřejmě nespárovaní ♂♂) v okolí Padrťských rybníků u Skořice (6348). 10. 5. 1 pár v toku u Chodové Plané (6042) a 20. 5. 1 ex. v toku v nivě Nemanického potoka u pod bývalou obcí Mýtnice u Nemanic (6542). Nejvyšší počet zaznamenán 30. 8. 23 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). Nejpozději pozorování 16. 11. 1 ex. u Pihovic (6545).
                      36 vyskyt bekasiny otavni
               Výskyt bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v jednotlivých měsících (n = 365)

Koliha malá (Numenius phaeopus)
Opět se jedná o výjimečné pozorování druhu. 27. 3. opakované volání min. 1 ex. při noční exkurzi na Jivjanských rybnících u Jivjan (6343). Volání se ozývalo z místa mezi oběma rybníky.

Koliha velká (Numenius arquata)
Zastižena na podzimním tahu na dvou lokalitách. Ve dnech 6., 9., 10., 13., 16. a 17. 8. 2 ex. na Touškovském rybníku u Vsi Touškova (6344). Rybník byl v té době upuštěn zhruba na 80 % normálu. Další pozorování 22. 8. 2 ex. a 27. 8. 2 ex. na poli u Jivjanských rybníků u Jivjan (6343).

Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
Zhruba dvojnásobný nárůst pozorovaných ex., oproti předchozímu roku, celkem 27 ex. Prvně zastižen 1. 4. 1 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). Dále byl zde zastižen 3. 4. 1 ex., 7. 5. 1 ex., 11. 5. 1 ♂ ve svatebním šatě, 11. 7. 1 ex., 20. 8. a 31. 8. 1 ex. Dále byl zjištěn 16. 8. 1 ex., 3. 9. 3 ex., a 6. 9. 6 ex. na Touškovském rybníku u Vsi Touškova (6344). 22. 8. 3 ex. na Sobolím rybníku u Starého Sedla (6343), 1. 9. 1 ex. na Merklínském rybníku u Merklína (6445) a poslední pozorování 7. 9. 6 ex. opět na Touškovském rybníku (6344).
                       37 vyskyt vodouse tmaveho
               Výskyt vodouše tmavého (Tringa erythropus) v jednotlivých měsících (n = 27)

Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Pouze 4 záznamy. Na jarním tahu zjištěn 3. 4. 1 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345) a 24. 5. 1 ex. na vypuštěném rybníku Drnovka u Bukové (6445). Rybník byl v té době vypuštěn a vodouš v době kontroly krátce sedl na okraj rybníka, dvakrát zapískal a zase odlétl. Na podzimní tahu zjištěn 27. 7. 1 ex. na Touškovském rybníku u Vsi Touškova (6344). Jedinec byl pouze slyšen, ale nepozorován. Poslední pozorování 25. 9. 1 ex.

Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Druhý nejpočetnější vodouš. Celkem pozorováno 178 ex. Nejdříve zastižen 3. 4. 2 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). Nejvíce jedinců pozorováno 6. 9. 16 ex. a 10. 9. 14 ex. na Touškovském rybníku u Vsi Touškova (6344). Poslední zastižení 27. 9. 5 ex. na Červeném rybníku u Jivjan (6343).
                      38 vyskyt vodouse sedeho
               Výskyt vodouše šedého (Tringa nebularia) v jednotlivých měsících (n = 178)

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Dvojnásobný meziroční nárůst pozorovaných jedinců, celkem 119 ex. Opět početnější na podzimním tahu. Nejdříve zastižen 24. 3. 1 ex. na Dvorském rybníku u Nového Dvora (6342). Nejvíce jedinců 3. 4. 7 ex. na Přehýšovském rybníku u Přehýšova (6244). Poslední pozorování 18. 11. 1 ex. na Anenských rybnících u Plané (6142).
                       39 vyskyt vodouse kropenateho
              Výskyt vodouše kropenatého (Tringa ochropus) v jednotlivých měsících (n = 119)

Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Tradičně nejpočetnější vodouš. Opět více jak dvojnásobný nárůst pozorovaných jedinců, celkem zjištěno 377 ex. Podzimní tah byl silnější oproti jarnímu. Nejdříve zastižen 29. 3. 1 ex. na louži v polích u drůbežárny u Všerub (6643). Nejvíce jedinců 6. 8. 25 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). Poslední pozorování 6. 10. 1 ex. na rybníku Špargl u Klatov 6645).
                       40 vyskyt vodouse bahenniho
              Výskyt vodouše bahenního (Tringa glareola) v jednotlivých měsících (n = 377)

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Opět meziroční nárůst pozorovaných jedinců, celkem 130 ex. Nejdříve zastižen 24. 3. 1 ex. na Podstránském rybníku u Dolní Lhoty (6645). V té době byl rybník upuštěn, obnažené dno na zhruba 2/3 plochy. Zde bylo také pozorováno nejvíce 28. 8. min. 10 ex. Díky dlouhotrvajícím tropickým teplotám bylo na rybníku zjištěno opět ubývání hladiny, bahnité plochy se zvětšovali, bohužel i kolem ostrovů, za které nebylo vidět. Okolí rybníka bylo silně zarostlé vrbinami i rákosím. Zajímavé je pozorování 26. 7. 1 juv. ex. na Křakovském rybníku u Křakova (6443), které může svádět k domněnce možného hnízdění v okolí. Poslední pozorování 12. 10. 1 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345).
                       41 vyskyt pisika obecneho
                Výskyt pisíka obecného (Actitis hypoleucos) v jednotlivých měsících (n = 129)

Jespák šedý (Calidris temminckii)
Zjištěn pouze na jarník tahu 29. 4. a 7. 5. 1 ex. na PR Nový rybník u Líní (6345).

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)
Zastižen pouze na podzimním tahu 25. 8. a 27. 8. 2 ex. a 2 juv. ex. na Touškovském rybníku u Vsi Touškova (6344) a 3. a 4. 9. 2 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345).

Jespák obecný (Calidris alpina)
Pozorován pouze v době podzimního tahu. Prvně zastižen 11. 7. 1 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). Zde byl dále pozorován 18. 7., 14. 10. v počtu 2 ex., a 4. 9. 1 ex. 31. 7. 1 ex. na Panském nezamyslickém rybníku u Nezamyslic (6747). 25. 8. a 3. 9. 2 ex. se zbytky svatebního šatu na Touškovském rybníku u Vsi Touškova (6344).

Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus)
Zcela výjimečné pozorování. První pozorování druhu v Plzeňském kraji. 7. 9. 1 ex. na Červeném rybníku u Jivjan (6343). Pták sbíral potravu na úzkém zatopeném plážovém břehu. Pozorovatele nechal přiblížit na velmi krátkou vzdálenost zhruba 2 metrů. Podařilo se pořídit fotografie a video. Pozorování bylo zasláno FK ČSO.
                       2018 09 07 jespacek
             Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus) 7. 9. na Červeném rybníku u Jivjan

Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
Mírný meziroční nárůst pozorovaných jedinců, celkem 159 ex. První pozorování 26. 3. 1 ex. v lokalitě V Doubkách a U Bukovce u Mladého Smolivce (6448). Nejvíce jedinců 1. 5. 20 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). Poslední pozorování 9. 9. 2 ex. na Touškovském rybníku u Vsi Touškova (6344).
                       42 vyskyt jespaka bojovneho
          Výskyt jespáka bojovného (Philomachus pugnax) v jednotlivých měsících (n = 159)

Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius)
Opět zcela výjimečné pozorování. 19. 10. 1 ex. na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343). Jak dále pozorovatel udává, ve finále se mi přiblížil na 30-40 m. Měl možnost jej intenzivně pozorovat ca 10 min ze všech stran. Po přiblížení byly pozorovány tyto určovací znaky: krátký silný černý zobák stejně dlouhý jako hlava, temeno bílé, ostře ohraničené, vzadu černé, na zádech jednobarevný, bez proužků nebo pruhů. Pták byl pozorován pouze v sedě na hladině, nevzlétnul. Pozorování bylo akceptováno FK ČSO pod č. j. 39/2018. Při následné kontrole ráno 20. 10. zde již nebyl zastižen.

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Mírný meziroční nárůst pozorovaných jedinců, celkem 7 596 ex. Prvně zastižen 4. 1. 2 ex. na štěrkovně u Beňov. Tradiční hnízdiště v PR Nový rybník u Líní (6345) a opakovaně již druhým rokem na Merklínském rybníku u Merklína (6445). Hnízdění v PR Nový rybník bylo ohroženo nedostatkem vody. Dne 29. 3. zde bylo 550 ex., za normálního stavu vodní hladiny, již 7. 4. byl rybník na velmi nízké vodě. Díky slunečnému počasí vysychali i velké louže mimo hlavní přítokovou strouhu. Bylo zde pouze 20 ex. Část vody unikala přepadem, který se podařilo urychleně opravit a hnízdění tak zachránit. Již 21. 4. kolonie o 290 ex., 29. 4. 460 ex., a 1. 5. 500 ex.. 22. 5. je zde hnízdní kolonie o 100-120 párech. 14. 6. hnízdní kolonii o 60-70 párech na Merklínském rybníku u Merklína (6344). Na jiných lokalitách se hnízdění prokázat nepodařilo. Poslední pozorování M. Haas 16. 12. 1 ex. na řece Úhlavě u Přeštic (6445).
                       43 vyskyt racka chechtaveho
  Výskyt racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) v jednotlivých měsících (n = 7596)

Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
Zjištěn pouze ve dvou případech. 24. 4. 1 imm. ex. v PR Nový rybník u Líní (6345) a 1. 9. 1 juv. ex. na Polním rybníku u Racova (6343). Pták létal nad rybníkem a občas něco sebral z hladiny.

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Nejpočetnější z velkých racků. Prvně pozorován 3. 2. na Březovém rybníku u Hlinného (6242). Nejvíce jedinců 17. 11. 14 ex. při přeletu na Sobolím rybníku u Starého Sedla (6343). Poslední pozorování 22. 12. 2 ex. na Merklínském rybníku u Mezholez (6343). Ptáci přilétli, několikrát zakroužili nad rybníkem a zase odlétli.
                       44 vyskyt racka belohlaveho
              Výskyt racka bělohlavého (Larus cachinnans) v jednotlivých měsících (n = 33)

Rybák černý (Chlidonias niger)
Nejběžnější rybák v oblasti. Celkem evidujeme 8 pozorování a 16 jedinců. Prvně zastižen 11. 5. 1 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). 17. 5. 2 ad. ex. na Pískovém rybníku u Nové Hospody (6242). 10. 7. 4 ex. na Metelském rybníku u Dolního Metelska (6443). 20. 7. 1 ex. ve svatebním šatě na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343). 16. 8. 2 juv. ex. na VN České údolí v Plzni-Liticích (6246). 1. 9. 4 ex. na Metálce u Mantova (6345). 1. 9. 1 ex. na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343) a poslední pozorování 6. 9. 1 ex. tamtéž.

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Přesto, že byl v předchozích letech zjištěn častěji, nyní máme pouze jediné pozorování, kdy byl zjištěn 2. 7. 1 ex. u Řasenic (6548).

Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Celoročně rozšířený a hnízdící druh. Oblíbená a dlouho sledovaná hnízdní lokalita např. na řece Radbuze u Semošic (6443), kde je hnízdění sledováno již několik let. První pozorování 1. 1. na řece Bradavě u Spáleného Poříčí (6347). Nejvíce jedinců pozorováno 21. 7. 4 ex. u Valentovského mlýna na Berounce u Nadryb (6147). Poslední pozorování 23. 12. 1 ex. na Mlýnském rybníku u Přestavlk (6445).
                      45 vyskyt lednacka ricniho
                   Výskyt ledňáček říčního (Alcedo atthis) v jednotlivých měsících (n = 66)

Vlha pestrá (Merops apiaster)
Zcela ojedinělý záznam. 22. 5. přelet 11 ex. nad malou vodní nádrží ve výstavbě u Hvožďan (6144).

Dudek chocholatý (Upupa epops)
Meziroční pokles počtu pozorování, dudek byl zastižen pouze 9 krát a pozorováno bylo pouze 10 jedinců. První pozorování 2. 4. 1 ex. při přeletu silnice. Poté usedl na spodní část stodoly a po chvilce přelétl na olši. Pak odletěl západním směrem u Hostouně (6442). 15. 4. 1 ex. při přeletu u Zborov (6647). 21. 4. 1 ex. u Ostrovského rybníka u Běšin (6645). 27. 4. 1 ex. u silnice u Hlohovčic (6444). 28. 4. 1 ex. při sběru potravy u Jetenovic (6648). 1. 6. volajícího ♂ u Prusin (6346). 6. 6. volání 1 ♂ u Nebílov (6346). Zde se mohlo jednat o stejného ptáka, lokality jsou kousek od sebe. 8. 7. 2 ex. a 25. 8. 1 ex. na okrese Tachov.
                       46 vyskyt dudka chocholateho
                 Výskyt dudka chocholatého (Upupa epops) v jednotlivých měsících (n = 10)

Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
Pouze dva záznamy. 3. a 4. 9. 1 ex. na poli u Hradce (6344), směrem ke Vsi Touškovu. Následující dny zde již nebyla pozorována.

Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
Zimní host. Prvně byl zastižen 15. 2. 1 ♂ u silnice u Jeníkovic (6443). 19. 2. 1 ♂ u silnice u Křenov (6444). 9. 3. 1 ♂ u silnice u rybníčku u Ostromeče (6343). 2. 4. 1 ♂ sedícího na stromě u silnice vedoucí do Bukové u Velkého Malahova (6343). 26. 10. 1 ♂ při přeletu u obce Lužany (6445). 26. 10. 1 ♂ u silnice u Křimic (6245). Poslední pozorování 18. 11. 1 ♂ u Vsi Touškova. Ptáci obvykle sedí na stromě v těsné blízkosti silnic a cest.

Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Meziroční, více jak 50 % propad pozorovaných ex. Většinou pozorování jednotlivých ptáků. Podařilo se prokázat hnízdění. 29. 5. 1 pár, jak společně útočí na luňáky, kteří na louce lovili při senoseči, a 20. 8. 2 ad. ex. a min. 2 juv. ex. Hnízdění proběhlo v PR Tisovské rybníky u Tisové (6242).
                       47 vyskyt ostrize lesniho
                    Výskyt ostříže lesního (Falco subbuteo) v jednotlivých měsících (n = 21) 

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Druh s celoročním výskytem a v oblasti hnízdící. 17. 5. 1 ex. s potravou v zobáku a 28. 6. min. 1 vyvedené mládě na pastvinách u Prostiboře (6343). 15. 5. 2 ex. na hnízdišti u Týčeku (6148). 21. 2. 1 ♂ zpívá u Bukové (6343) a 21. 6. 3 čerstvě vyvedená mláďata sedící na drátech elektrického vedení na stejné lokalitě. 26. 5. 1 ex. varující v blízkosti hnízda u Málkovic (6144).
                       48 vyskyt tuhyka sedeho
                 Výskyt ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v jednotlivých měsících (n = 185)

Žluva hajní (Oriolus oriolus)
V uvedené oblasti se jedná o hnízdící druh. První pozorovávání 26. 4. 1 ♂ v zámeckém parku v Bezděkově (6645). Nejvíce jedinců zastiženo 30. 7. 10 ex. na Metálce u Mantova (6345). Ptáci prováděli neustálé přelety, zpěv, varování i pronásledování mezi sebou. Poslední pozorování 16. 8. 1 ex. při přeletu JZ směrem, při na pozorovacím bodu u Horní Kamenice (6444).
                       49 vyskyt zluvy hajni
                       Výskyt žluvy hajní (Oriolus oriolus) v jednotlivých měsících (n = 107)

Havran polní (Corvus frugilegus)
V plzeňském kraji nehnízdí. Jediné hnízdění bylo zaznamenáno v roce 1996. Výskyt pouze v době tahu, nebo v zimním období, jako v zimě 2017/2018 v okolí kláštera, základní školy a okolí v Chotěšově (6345). První skupina havranů zde byla zaznamenána 9. 11. 2017 cca 200 ex. Dále 10. 11. 2017 90 ex. V domnění, že se jedná o tahové hejno, nebyla tomuto výskytu věnována pozornost. Na nádvoří v klášteře bylo 21. 11. 2017 celkem 200 ex., některé se podařilo vyfotografovat. 27. 11. 2017 zde bylo zjištěno již cca 500 ex.Ptáci posedávali na stromech na nádvoří, část hejna byla ve vzduchu a na druhé straně přes silnici. Nejvyšší dosažený počet byl zjištěn 29. 12. 2017 cca. 1300 ex. Poslední jedinci zde byli pozorováni 5. 3. 2018 v počtu 100 ex. Koncem února a počátkem března 2018 bylo nalezeno několik uhynulých ex. v okolí ZŠ, z toho 1 ex. byl prokazatelně sražen autem u silnice. U 3 ex. byla provedena pitva, která následně prokázala, že ptáci uhynuli hladem, přesto, že byli po celé období pozorováni na polích v okolí lokality při sběru potravy. Není nám tedy zcela jasné, čím se zde po celou dobu živili.
                       50 vyskyt havrana polniho
Výskyt havrana polního (Corvus frugilegus) v zimě 2017/2018 v okolí kláštera v Chotěšově (n = 10987)
                       2017 11 27 havrani
              Havrani polní (Corvus frugilegus) 21. 11. 2017 na nádvoří kláštera v Chotěšově

Krkavec velký (Corvus corax)
Běžný a hnízdící druh. Na lokalitě, na poli u Nýřan (6245), kde krkavci nacházeli dostatek potravy z místních jatek, počty znatelně poklesly a během roku se krkavci z lokality ztratili úplně.
                       51 vyskyt krkavce velkeho
Výskyt krkavce velkého (Corvus corax) na poli u exitu 93 na D5 v jednotlivých měsících (n = 189)

Moudivláček lužní(Remiz pendulinus)
Pouze jediné pozorování. 10. 10. 4 ex. na mokřadu u Merklínského rybníka k Roupovu, u Merklína (6445).

Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Opět pouze jediné pozorování. 19. 12. 3 ex. v hejnu asi 40 ex. sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) na rybníku Malá Strana v PR Zbynické rybníky u Zbynic (6747).

Skřivan lesní (Lullula arborea)
Rozšířen po celém území. První pozorování 9. 3. 10 ex. při sběru potravy u silnice u obce Žebráky (6241). Evidentně zastávka táhnoucích ptáků kvůli zhoršenému počasí, ptáci seděli na silnici a po vyplašení se přesunuli na prameniště v pastvině. A ve stejný den přelet cca 5 ex. přes D5 u Nové Hospody (6242). 11. 3. 3 zpívající ♂♂ u Černošína (6143). Poslední pozorování 12. 10. volání min. 1 ex. u nádraží v Holýšově (6444).
                       52 vyskyt skrivana lesniho
                  Výskyt skřivana lesního (Lullula arborea) v jednotlivých měsících (n = 189)

Břehule říční (Riparia riparia)
Nejdříve zjištěna 1. 5. 2 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345), kde bylo také 17. 7. zastiženo 80 ex. Poslední pozorování 9. 9. 1 ex. tamtéž. Na podzim tohoto roku byly zhotoveny v PR Nový rybník před pozorovatelnou tůně pro obojživelníky a hliněná stěna, která umožní hnízdění břehulím.
                       53 vyskyt brehule ricni
                      Výskyt břehule říční (Riparia riparia) v jednotlivých měsících (n = 179)

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Při 12 pozorování bylo pozorováno celkem 15 ex. Rozšířen na vodních plochách s dostatkem rákosových porostů. Nejdříve zastižen 28. 4. 1 zpívající ♂ na rybníku Malkovec u Bešetína (6747). Hnízdění prokázáno 11. 7., pár krmící 2 odrostlá mláďata v PR Nový rybník u Líní (6345). Pravděpodobné hnízdění dále 24. 7. 1 juv ex. na rybníku Odval u Zbůchu (6345) a 5. 8. 1 juv. ex. na Merklínském rybníku u Merklína (6445). Poslední pozorování 9. 9. 1 ex. na Přehýšovském rybníku u Přehýšova (6244).
                       54 vyskyt rakosnika velkeho
    Výskyt rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) v jednotlivých měsících (n = 15)

Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Nejhojnější cvrčilka ve sledované oblasti. Celkem zjištěno 62 jedinců. První zastižení 21. 4. 1 ex. v PR Nový rybník u Líní (6345), kde byli zároveň zjištěni 24. 6. 4 zpívající ♂♂. Poslední pozorování 31. 7. V PR Tisovské rybníky (6242).

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Méně rozšířený druh cvrčilek, celkem zjištěno 24 jedinců. První pozorování udávají M. & P. Žižkovi 6. 5. 1 zpívajícího ♂ u Doubravky (6442). Hojně je rozšířena v Nemanické nivě u Nemanic (6542), kde L. Schröpfer & P. Lang zjistili 20. 5. 4 zpívající ♂♂. Poslední pozorování udávají V. & D. Ježkovi 2. 7. 1 ex. na rybníku Novoveský u Řasenice (6548).

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Nejvzácnější cvrčilka. Mezi nejznámější hnízdní lokality patří Metálka u Mantova (6345). První pozorování 27. 4. 1 zpívající ♂ na Metálce u Mantova (6345). 29. 4. 1 zpívající ♂ na Podveském rybníku v PR Tisová (6242). Dále 7. 5. 1 zpívající ♂ na Metálce u Mantova (6345). 10. 5. 1 zpívající ♂ u cesty u továrny Evobus v Holýšově (6444). L. Schröpfer 2. a 10. 6. 1 zpívající ♂ na mokřadu u fotbalového hřiště v Dobřanech (6345). 20. 6. 1 zpívající ♂ u řeky Úhlavy v Příchovicích (6445). 15. 7. varování 1 ad. ex. na Merklínském rybníku u Merklína (6445) a 31. 7. varování 1 ex. na Metálce u Mantova (6345).
                       55 vyskyt cvrcilek
                          Výskyt cvrčilek (Locustella sp.) v jednotlivých měsících (n = 95)

Špaček růžový (Pastor roseus)
Jediné pozorování. 13. 8. 1 ex. na poli u silnice směrem na Svéradice, u železničního viaduktu u Horažďovic (6648). Pták byl v hejnu špačků obecných (Sturnus vulgaris) na kraji pole, vyplašeného autem. Po následné prohlídce hejna již nebyl nalezen. Pozorování bylo zasláno FK ČSO. Jedná se teprve o druhý výskyt druhu v západních Čechách.

Kos horský (Turdus torquatus)
Kromě tradičního výskytu na Šumavě byl pozorován 9. 4. 1 ♂ na polích a loukách v těsné blízkosti Honezovic (6344). Jednalo se o tahového ptáka ssp. torquatus a teprve o třetí pozorování ve sledované oblasti, kdy poslední dvě jsou ale z dubna 1973.
                       2018 04 09 kos
                             Kos horský (Turdus torquatus) 9. 4. u Honezovic

Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Řídce hnízdící. Pozorován pouze v době podzimního tahu. 1. 9. 1 ex. v křovinách u Černotína (6345), 3. 9. 1 ex. na poli u Hradce (6344) a 8. 9. 2 ex. na staré betonové cestě u Neuměře (6344). 2. a 8. 9. 1 ex. lovící hmyz na zahradě v Doubravce (6442). 3. 9. 1 ex. u Zpč. muzea v Plzni (6246). 5. 9. 1 ex. u mokřadu u D5 u Úherec (6245) a poslední pozorování 10. 9. 1 ex. na poli u Hradce (6344).

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Ve sledované oblasti nehnízdí a byl zastižen v období jarního tahu ve dvou případech. 28. 4. zpěv 1 ♂ na lokalitě Žebřík u Líšné (6148). 18. 5. zpěv 5 ♂♂ v PR Dubensko a okolí u Chříče (6048).

Lejsek malý (Ficedula parva)
Pouze dvě pozorování druhu. 11. 5. 1 ex. u Chudenic (6545) a 20. 5. 1 ex. v PR Zvon u Mostku (6441).

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
V uvedené oblasti se jedná o celoplošně hnízdící druh. Celkem pozorováno 63 ex. Prvně zastiženi 9. 4. 2 ♂♂ u Hostouně (6442). Nejvyšší počet 12. 5. min. 5 zpívajících ♂♂ v PR Zhůřská hnízdiště u Javorné (6846). 30. 6. 2 mláďata na pastvině u Milířů (6241). Poslední pozorování 27. 9. 2 ex. na Červeném rybníku u Jivjan (6343).

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Méně početnější než předchozí druh, hnízdící. Celkem pozorováno 48 ex. První pozorování 18. 3. 1 pár na ruderální ploše vedle autovrakoviště u Spůle (6645). Nejvíce 13. 4. 3 zpívající ♂♂ v PR Nový rybník u Líní (6345). 4. 8. 2 juv. ex. v PR Nový rybník u Líní (6345). Poslední pozorování 12. 10. min. 3 ex. u Úherců (6345).
                       56 vyskyt brambornicku
                           Výskyt bramborníčků (Saxicola sp.) v jednotlivých měsících

Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Výskyt byl zaznamenán na celém území. Bylo nalezeno několik hnízd a taktéž se podařilo okroužkovat několik mláďat. 13. 5. hnízdo s 5 vejci na řece Radbuze u Nového Dvora (6441), jedno již opuštěné hnízdo zhruba o 1200 metrů výše proti proudu a na Mostku (6442) našli 1 mládě, ještě ne zcela schopné letu. 19. 5. Nalezeno hnízdo se 3 pull. na Mži ve Svojšíně (6243), 20. 5. hnízdo se 4 pull. na Mži u Pavlovic (6142) a hnízdo se 4 pull. na Úterském potoce u Konstantinových Lázní - Šipín (6144). A 1. 6. nalezl hnízdo se 4 pull. na Hamerském potoce u Ústí (6142).
                       57 vyskyt skorce vodniho
                    Výskyt skorce vodního (Cinclus cinclus) v jednotlivých měsících (n = 74)

Linduška horská (Anthus spinoletta)
Pouze dvě pozorování. 10. 2. 1 ex., jak sbíral potravu na zamrzlém plážovém břehu rybníka na Křakovském rybníku u Křakova (6443) a po vyplašení odlétla. 3. 3. 1 ex. na Merklínském rybníku u Merklína (6445).

Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Opětovně potvrzen hnízdní výskyt v nivě Nemanického potoka (6542), kde byl pozorován 13. 5. 1 zpívající ♂. Dále zde bylo zjištěno 20. 5. 5 zpívajících ♂♂, 25. 5. 3 zpívající ♂♂ a 6. 6. 2 zpívající ♂♂. Další výskyt 4. 6. 1 zpívající ♂ na Zhůří pod Javornou u Keplů (6446). Zajímavé je pozorování 16., 17., 18. a 26. 5., kdy byl pozorován 1 ♂ v chatové osadě u řeky Radbuzy u Hradce (6344). Pták byl pozorován i na krmítku, kde odehnal i dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes).
                       2018 05 16 hyl
                        Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) 16. 5. v chatové oblasti u Hradce

Strnad luční (Emberiza calandra)
První záznam 2. 2. 3 ex. na poli u Darmyšle (6343). Jedná se o první doklad o přezimování tohoto druhu na sledované ploše. Na stejném místě 9. 3. 1 zpívající ♂. 6. 1. 68 ex. na poli u Černošína (6143). Opětovný výskyt byl potvrzen na pastvinách u Prostiboře (6343), kde byli zjištěni 17. 5. a 28. 6. 2 zpívající ♂♂. Poslední udávaný záznam 5. 7. 1 zpívající ♂ na pastvině u Racova (6343).
                       58 vyskyt strnad lucniho
                Výskyt strnada lučního (Emberiza calandra) v jednotlivých měsících (n = 99)

Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
Jediné pozorování udává J. Bindasová & M. Chochola 7. 7. 1 zpívající ♂ u Tisu u Blatna (5946). Od roku 2012 se každoročně objeví alespoň jeden pták.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist