• 1
  • 2

mezi-na-odskok

20. valná hromada HOK 9. 2. 2019

Valnou hromadu zahájil 9. 2. ve 13:00 hod předseda HOKu, přivítal všechny přítomné a také hlavního přednášejícího. Valná hromada se nesla v duchu 20. výročí založení Holýšovského ornitologického klubu, který byl oficiálně zaregistrován na MV dne 15. 2. 1999,

což je datum vzniku HOKu. Krátce připomněl jeho historii, a kam bychom chtěli směřovat v budoucnu, hlavně co se týče vydávání některých periodik. Spolu s Pavlem představili činnost v uplynulém roce 2018. Zde bylo zmíněno zimování havranů polních v zimě 2017/2018 v okolí Chotěšova, což je za období 40 let sledování ptáků v okolí Holýšova zcela unikátní zjištění. Sleduje se také zimování vodních ptáků na řece Radbuze ve Stodu, a již několik let zimování čápa bílého v Dobřanech. V dubnu byl také zastižen na Holýšovsku protahující kos horský. Jedná se o třetí záznam pozorování, kromě Šumavy. V loňském roce jsme se také zúčastnili projektu, který pořádala Západočeské pobočka, ČSO Sčítání labutí velkých v západních Čechách 2018. Mezi již tradiční akce patří Vítání ptačího zpěvu, jednak v Holýšově, ale také v Horšovském Týně a na podzim pořádaný Festival ptactva na Jivjanských rybnících. Bylo také upozorněno na možné ohrožení hnízdících racků chechtavých v PR Nový rybník u Líní, kdy hnízdění tohoto druhu, na již pouze jediné! lokalitě v Plzeňském kraji, bylo ohroženo nedostatkem vody. Vodní hladina zde byla úmyslně a zcela bezdůvodně snížena. Podařilo se sice hnízdění na poslední chvíli zachránit, ale vznikl zde další problém, a to jsou blízké stavby výrobních hal a jejich vydlážděné plochy. V případě prudkého deště voda po okolních polích velmi rychle odteče do Lučního potoka. Při náhlém zvýšení hladiny v rybníku jsou mláďata ohrožena. Zvláště ta, která jsou na umělých plošinách pro hnízdění racků. Povodňová vlna se přežene přes plošinu a dojde k úhynu.
   Podařilo se nám okroužkovat dospělou samici a mláďata sýce rousného a také několik mláďat poštolky obecné a motáka pochopa. Nadále se věnujeme dlouhodobému projektu ČSO Nářečí českých strnadů, do kterého jsme poslali kolem 25 nahrávek. Začátkem června jsme zjistili výskyt 13 ex. luňáka hnědého, 2 ex. luňáka červeného na čerstvě posečené ploše u Ohučova. Opět se jedná o první zjištění výskytu takto velké skupiny luňáka hnědého v oblasti. Jednalo se o mladé a staré, nehnízdící jedince. Pokud by byl poměr druhů obrácený, tak by nás to tak neudivovalo. Je třeba čerstvě posekaným plochám vojtěšky apod. věnovat větší pozornost. Velice zajímavým byl výskyt supa bělohlavého na rozhraní Domažlického a Tachovského okresu, který se zde zdržoval zhruba měsíc. Připomenuli jsme také výjezdy na zahraniční exkurze, zejména do Bavorska. Loňský rok byl také prvně zjištěn v oblasti jespáček ploskozobý. Pták byl pozorován na Červeném rybníku u Jivjan. A na Jivjanském rybníku byl prvně pozorován také lyskonoh ploskozobý. Na podzim jsme se byli podívat na VN Nechranice, kde jsme mimo jiné pozorovali rybáky velkozobé. Byli jsme také účastníky 4. Západočeské ornitologické konference v Poběžovicích, kde předseda HOKu převzal Cenu ČSO za propagaci ornitologie. NA závěr roku jsme se byli podívat na zedníčka skalního do Merklína u Karlových Varů a na VN Jesenice. Jako poslední jsme představili graf přístupů na web HOKu. Za uplynulý rok měl web HOKu celkem 3715 přístupů.
   Poté již následovala přednáška Pavla Brandla, kurátora savců ze ZOO Praha, o Jihoafrické republice. Pavel nám vyprávěl o svých cestách do této země, kam jezdí již 20 let. Za tu dobu se i zde hodně změnilo. Dříve mohl spávat pod stanem, nyní se ubytování soustřeďuje kempů. Nejdříve jsme se seznámili krátce s určovacími příručkami, rozměry této země a již od obou oceánů, které tuto oblast omývají, jsme pomalu stoupali vzhůru, do vyšších nadmořských výšek. Na snímcích od oceánů jsme viděli pro nás exotické velryby, žraloky bílé, albatrosy, hnízdní kolonie tučňáků a terejů. Dále od pobřeží damany skalní, nejbližší příbuzné slonů, paviány, ale i vzácné buvolce běločelé. Dále různé druhy hrdliček a holubů, snovačů i strdimilů. Zastoupeni byli také plazi a viděli jsme i snímky rostlinstva, ale i pakoňů, levhartů, slonů, nosorožců a jiných živočichů. Také jsme se dozvěděli, že ne vždy zde bývá teplo, v noci zde teplota klesá i k 5°C. Navštívili jsme záchranou stanici pro nosorožce, kde se zvířata před transportem učí na různé zvuky, aby při cestování v bednách nebyly tak stresováni. Také zmínil kriminalitu zdejší oblasti, kde je problém hlavně po setmění ve městech. Po skončení byla diskuze a Pavel ochotně odpovídal na různé dotazy. Po skončení následovalo již tradiční občerstvení, tentokrát to byl řízek s bramborem a zeleninový salát. Ještě jsme ale dále diskutovali a po 17. hodině jsme se odebrali k domovům a někteří na nádraží, odkud jeli domů vlakem, který měl necelou hodinu zpoždění.
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist