• 1
  • 2

mezi-na-odskok

57. zasedání VSO 2019

V sobotu 30. 3. 2019 jsme se zúčastnili již 57. zasedání saských ornitologů (Verein Sächsischer Ornithologen e.V.). Tentokrát ve městě Marienberg, nedaleko hranic. Cestou tam jsme se na chvilku zastavili na vodní nádrži Nechranice,

kde nás překvapilo značné množství vody. Přehrada byla po dlouhé době na plné vodě a na místa, kam jsme dříve mohli zajít pěšky, jsme se vůbec nedostali. Jako již tradičně, zde bylo plno rybářů, ale s ptáky to tentokrát bylo horší. Kromě běžnějších druhů jsme objevili z vodních ptáků 5 ♂♂ a 4 ♀♀ lžičáka pestrého (Anas clypeata), 1 pár čírky modré (Anas querquedula), 3 ♂♂ a 7 ♀♀ poláka velkého (Aythya ferina), 4 ♂♂ a 3 ♀♀ poláka chocholačky (Aythya fuligula) a 3 páry morčáka velkého (Mergus merganser). Nad nádrží přelétl 1 ex. husice liščí (Tadorna tadorna). Zhruba za hodinu jsme pokračovali dále, směr Chomutov, Hora Sv. Šebestiána, státní hranice a Marienberg. Na místo setkání jsme dorazili v době, kdy již probíhaly přednášky, a právě byla o tetřevovi. Po krátké pouze následovala přednáška našeho kolegy V. Berana, kterou Libor tlumočil (i když Vašek měl překladatelku, ale té se do toho moc nechtělo). Vašek představil ptačí život na severočeských hnědouhelných výsypkách, kde žije malá populace lindušky úhorní (Anthus campestris), ale i další vzácné druhy. Následovala přednáška o rozšíření čápa černého (Ciconia nigra) v Sasku a přestávka na oběd. Odpolední program byl vyplněn taktéž přednáškami a byla také členská schůze, jejíž součástí mimo jiné byly doplňovací volby do výboru a zpráva o hospodaření spolku. Celkové příjmy za loňský rok byly 42 485,77 € a výdaje 38 189,93 €. Skončili jsme tedy s kladným výsledkem hospodaření + 4 295,84 €. Záměrně píší „skončili jsme“, protože jsme také členové tohoto spolku. Ale jak už to u takových organizací v dnešní době bývá, chybí zde mladí lidé. Skoro jsme si připadali jako nejmladší účastníci. Zároveň bylo oznámeno, kde se bude konat příští zasedání. Bude to Bad Düben. Po skončení byla večeře a poté následovala přednáška o cestě našeho kamaráda Thomase do Mongolska, kterou podnikl s několika přáteli ze spolku. Poté byl volný program a my jsme se odebrali k jedné známé, u které jsme přenocovali a kde jsme si ještě chvíli při malém občerstvení povídali.
Ráno po snídani, kterou nám Bianka připravila, jsme vyjeli k domovu. Cestou zpět jsme se ale zastavili u PR Prameny Chomutovky (na okraji rašeliniště). Moc pěkné místo. Zde jsme pozorovali mj. čečetky zimní (Acanthis flammea) a bekasiny otavní (Gallinago gallinago). U Hory Sv. Šebestiána jsme viděli krahujce obecného (Accipiter nisus) a strnady luční (Emberiza calandra). A když už jsme byli tady na severu, tak jsme ještě zajeli na VN Újezd u Jirkova. Zde jsme pozorovali také 2 páry lžičáka pestrého, 15 ex. potápky roháče (Podiceps cristatus) a 1 ex. husice rezavé (Tadorna ferruginea). V obci Zaječice jsme viděli na hnízdě čápa bílého (Ciconia ciconia). Naše další zastávka byla na Velkém rybníku v Jesenici. Zde kromě jiného bylo 15 ex. lysky černé (Fulica atra), 1 pár poláka chocholačky, 3 ex. potápky roháče. A tou úplně poslední bylo zaparkování auta v garáži a zasloužený odpočinek.
Pavel & Libor
Fotografie z akce Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist