• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Odchyt a límcování hus velkých v Dívčicích

Poslední květnovou neděli jsme se zajeli podívat na odchyt a límcování hus velkých do Dívčic. Původně se akce měla  konat v Blatné, ale protože zde husy žádné nebyly, odchyt se uskutečnil nedaleko Dívčic, na rybníku Velké Nákří.

Měli jsme sraz v 9 hodin v Dívčicích, ale protože jsme sem dorazili zhruba o hodinu dříve, tak jsme se zastavili na nedalekém rybníku Nová u Dívčic. Zde jsme pozorováním strávili slabou půlhodinku a hned při příjezdu jsme spatřili pár zrzohlávky rudozobé u hráze spolu s kachnami divokými. Dále jsme pozorovali poláky velké, potápky roháče, racky chechtavé, lovícího rybáka obecného, lysky černé, pár kopřivky obecné. Nad rybníkem lovili rorýsi obecní, vlaštovky spolu s jiřičkami. Na hrázi zpívali 2 ♂♂ slavíka obecného, zjistili jsme také kosy černé, strnady obecné, pěvušku modrou, kukačku obecnou, konopky obecné, stehlíky obecné a mnoho dalších druhů.
   Krátce před devátou jsme dorazili na místo srazu, kde už čekali někteří kolegové. Když jsme se konečně všichni sešli, odjeli jsme na Velké Nákří. Po zaparkování aut se někteří odešli podívat na rybník a potom připravit tenata a lodě. V mezidobí se několik jedinců věnovalo monitoringu ptáků v okolí a na hladině. Bylo zde pozorováno mimo jiné 70 ♂♂ poláka velkého, 2 husice liščí, přelétli 2 kvakoši noční, kukačka obecná, pisila čáponohá, orel mořský, několik volavek popelavých. Na hrázi a v nedalekém rákosí jsme pozorovali šoupálka krátkoprstého, strnada obecného i rákosního, sýkora koňadry i modřinky, budníčky mešní, slavíka obecného, pěnice černohlavé i slavíkové a další druhy. Bohužel, na husy jsme moc štěstí neměli, ačkoli zde bylo zjištěno několik rodin s housaty. Podařilo se odchytit pouze jednu husu. Ta byla změřena, zvážena, označena a opět vypuštěna.
Fotky Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist