• 1
  • 2

mezi-na-odskok

KNIHOVNA

Specializovaná ornitologická knihovna

HOK Ornithological library of HOK

Registr. č. MK ČR: 6335/2007 Sigla: DOE502 Již od počátku našich ornitologických studií jsme se intenzivně věnovali sběru a shromažďování ornitologické literatury. Nejprve jsme literaturu přechovávali různě doma, po půdách a obývacích pokojích. Počátkem 90. let minulého století byl hlavní díl přestěhován k L. Schröpferovi do Plzně do práce. Ani tyto prostory od počátku tohoto tisíciletí bohužel kapacitně nestačily. Část byla uskladněna také u P. Růžka. Od roku 2005 jsme měli proto od města Holýšova pronajatou klubovnu na Třídě 1. máje 152. Po intenzivních úpravách po celý první půlrok 2006 jsme pak v polovině července 2006 naši malou knihovnu slavnostně otevřeli. Ani tyto prostory kapacitně a technicky nestačily, proto jsme se v roce 2007 přestěhovali do prostor Městského kulturního a informačního střediska v Holýšově. Kromě členů HOK L. Schröpfera, P. Růžka, J. Bureše, E. Chvojkové, J. Riegerta a O. Sedláčka nám bylo nápomocno mnoho dalších ornitologů a institucí u nás, ale i v zahraničí. Zejména obstaráním literatury, v některých případech dnes už patrně nedostupné.

                                              Poděkování patří / We thank to:
Česká společnost ornitologická, Moravská ornitologická stanice, Národní knihovna ČR, Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, Oblastní muzeum v Mostě, Podblanické muzeum Vlašim, Severočeské muzeum v Liberci, Slezské zemské muzeum v Opavě, Blatské muzeum v Soběslavi, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Verein Sächsischer Ornithologen, Vogelwarte Sempach, BirdLife International, The Peregrine Fund, Naturhistorisches Museum Wien, Západočeské muzeum v Plzni, Zemědělská a potravinářská knihovna Praha, T. Bělka, S. Beneda, H. M. Berg, R. K. Berndt, I. Burfield, W. D. Busching, J. Cepák, T. Diviš, H. Engler, S. Ernst, M. Flade, J. Flousek, A. Goedecke, R. Gregory, J. Hering, R. Holz, J. Hora, K. Hudec, L. Kiff, S. Koschkar, V. Kovář, A. Kvapilová, P. Lumpe, M. Mandák, C. Marti, H. Meyer, J. Mlíkovský, B. Murin, B. Nicolai, W. Otto, P. Procházka, V. Procházka, M. Pudil, T. Rosenberry, I. Rucký, I. Šedo, K. Šimeček, W. Thiede, V. Teplý, D. Tolkmitt, M. Valášek, R. Vacík, Z. Vacíková, Z. Vermouzek, L. Viktora, J. Vlček, E. Weber, K. Witt, R. Zezulka, F. a P. Zobel a mnoho dalších / and many others. Dne 16. 10. 2007 byla Speciální ornitologická knihovna Holýšov zaregistrována u Ministerstva kultury ČR pod číslem 6335/2007. Významným impulsem pro získávání nových časopisů a knih je vydávání spolkového časopisu Sluka, který měníme za podobné časopisy u nás i v zahraničí (SRN, Rakousko, Švýcarsko, Lucembursko, Anglie, USA). K 31. prosinci 2010 měla knihovna ve své evidenci 870 knih, 350 sborníků a 435 přírodovědných a ornitologických časopisů.

Aktualizované seznamy 
Our research library 

                                                              Knihy / Books
                                                       Books HOK_May2013

 

                                                          Časopisy / Journals 
                                       Journals HOK_July2013.pdf       


Sborníky, magazíny / 
Magazines etc. 
   

Duplicitní materiály / Journals and books for exchange

Duplicita_2011_03.doc

Nabízené materiály přednostně měníme za knihy a časopisy, které nemáme v naší knihovně. Ostatní materiály jsou většinou gratis, požadujeme pouze proplacení poštovného (i u malých zásilek!).

 

Velký úspěch!

30. ledna 2014 jsme přes Aukro zakoupili jednu z nejstarších čtyřdílných knih o ptácích českých zemí - Šír V. 1886-1890: Ptactvo české. M. Knapp., Praha. Super! Cena 1325 Kč / On January 30th 2014 we have bought one of the oldest scientific book about birds in Czechia - Šír V. 1886-1890: Birds of Czechia. M. Knapp, Prague. Prize: 53 Euro. Super!

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist