• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Festival ptactva 2008

V neděli 5. října 2008 uspořádal Holýšovský ornitologický klub tradiční ptačí festival. Na hrázi Jivjanských rybníků, tradičního místa pořádání festivalu, se nás tentokráte sešlo 18, z toho 2 děti. Z hlediska účasti v porovnání s minulými ročníky se jedná o

průměrnou návštěvu. Pozorovali jsme celkem 36 ptačích druhů. Největší zajímavosti? Úspěšně lovící jespák obecný na vypuštěném Červeném rybníce. Dále byla pozorováno 8 volavek bílých a 25 volavek popelavých, 43 potápek roháčů,  1 mladý jestřáb lesní,  17 kormoránů velkých (táhnoucí hejno 16 ex.), 4 poláci chocholačky, 7 čírek obecných, 1 ledňáček říční, 2 krkavci velcí  a přelétl také 1 skřivan lesní. Okolo neustále protahovaly pěnkavy obecné a špačci obecní, ve vzduchu bylo také mnoho táhnoucích holubů hřivnáčů (největší hejno cca 200 ex.). Počasí nám moc  nepřálo, bylo sice slunečno, beze srážek, ale vál velmi studený východní vítr. Na závěr jsme si opekli několik vuřtů, sdělili dojmy z letošní hnízdní sezóny, rozdali propagační materiály České společnosti ornitologické  a rozjeli se zpět k domovu. Na shledanou první neděli v říjnu 2009!
Seznam a počty pozorovaných exemplářů u jednotlivých druhů, celkem 1728 ex.

holub hřivnáč 650
kachna divoká 335
špaček obecný 260
pěnkava obecná 158
skřivan polní 52
lyska černá 50
potápka roháč 43
volavka popelavá 25
strnad obecný 19
drozd zpěvný 18
kormorán velký 17
konipas bílý 15
sojka obecná 15
volavka bílá 8
čírka obecná 7
mlynařík dlouhoocasý 6
kos černý 5
králíček obecný 5
zvonek zelený 5
polák chocholačka 4
káně lesní 4
sýkora koňadra 4
labuť velká 4
sýkora uhelníček 3
sýkora modřinka 2
drozd kvíčala 2
červenka obecná 2
krkavec velký 2
strnad rákosní 1
ledňáček říční 1
drozd brávník 1
jestřáb lesní 1
jespák obecný 1
skřivan lesní 1
sýkora lužní 1
střízlík obecný 1
Opět z této akce připojujeme několik fotografií
L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist