• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Záchrana potápky malé

Již 3. 1. 2009 jsme kroužkovali potápku malou (Tachybaptus ruficollis), která byla nalezena na chodníku v Horšovském Týně. Díky našemu kolegovy se ji podařilo zachránit a opět vypustit na řeku Radbuzu. Potápka nejevila žádné známky poranění,

HOK: Záchrana potápky malé

Mezinárodní sčítání vodních ptáků 2009

Mezinárodní sčítání vodních ptáků 17. ledna 2009 úsek Staňkov - Holýšov, řeka Radbuza

I tento rok, 17. 1. 2009 se členové Holýšovského ornitologického klubu zúčastnili významné

HOK: Mezinárodní sčítání vodních ptáků 2009

Přednáška dr. V. Salewskiho

Dne 21. února 2009 se uskutečnila valná hromada Holýšovského ornitologického klubu, kde mimo jiné vystoupil se svojí přednáškou vynikající ornitolog dr. Volker Salewski ze SRN. Přednáška se zabývala rákosníkem ostřicovým (Acrocephalus paludicola).

HOK: Přednáška dr. V. Salewskiho

Exkurze Západočeské pobočky

Exkurze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni na Chebsko v zimě 2009.

První společnou akcí Západočeské pobočky České společnosti ornitologické

HOK: Exkurze Západočeské pobočky

Instalace hnízdní podložky pro čápy černé (Ciconia nigra)

V únoru 2009 bylo již několik let používané hnízdo čápa černého (Ciconia nigra) u obce Prachomety na Karlovarsku nalezeno spadlé. Proto jsme na stejný strom dne 11. 3. 2009 umístili náhradní hnízdní podložku za pomoci P. Olberta, L. Schröpfera a P. a R. Růžka.

HOK: Instalace hnízdní podložky pro čápy černé (Ciconi nigra)

Sčítání sýců rousných (Aegolius funereus) a kulíšků nejmenších (Glaucidium passerinum)

Sčítání sýců rousných (Aegolius funereus) a kulíšků nejmenších (Glaucidium passerinum), (monitoring pro ČSO a AOPK ČR).
Byly kontrolovány známé hnízdní lokality tohoto druhu, které leží uvnitř obou velkých polesí

 

HOK: Sčítání sýců rousných a kulíšků

Exkurze na rybniční soustavu u Tirschenreuthu

Dne 18. 4. 2009 jsme se zúčastnili exkurze na rybniční soustavu u Tirschenreuthu (BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck), kterou pořádala východobavorská pobočka Bavorské ornitologické společnosti. Po prohlídce lokality přednesl předseda HOKu L. Schröpfer

HOK: Exkurze na rybniční soustavu u Tirschenreuthu

Setkání Spolku saských ornitologů v Oberwiesenthalu

Ve dnech 25. - 26. 4. 2009 jsme se zúčastnili (Bušek, Růžek, Schröpfer) každoročního setkání Spolku saských ornitologů (Verein Sächsischer Ornithologen) v Oberwiesenthalu. Přednesli jsme zde také krátký příspěvek o ptačích společenstvech Krušných hor

HOK: Setkání Spolku saských ornitologů v Oberwiesenthalu

Odebírání krve u sýců rousných (Aegolius funereus)

V hnízdní sezóně 2009, dne 28. 5. nás navštívili ing. P. Slámová a J. Hanel, kteří odebírali krev odchyceným samicím i mláďatům sýce rousného pro svou vědeckou práci. Několika ptákům se podařilo odebrat krev v okolí Holýšova a dále jsme se přesunuli na Tepelsko,

HOK: Odebírání krve u sýců rousných (Aegolius funereus)

Kroužkování luňáků (Milvus sp.)

Opět po roce se nám podařilo okroužkovat na pravidelném hnízdišti u Bělé nad Radbuzou luňáka červeného. V hnízdě bylo tentokrát pouze 1 mládě, Jako zajímavost lze uvézt, že na hnízdě byla mrtvola asi 30 cm velkého sumce, který byl již od ocasní ploutve částečně sežrán.

HOK: Kroužkování luňáků (Milvus sp.)

Členové HOKu zachraňovaly jiřičky

Záchranu mláďat jiřičky obecné provedli dne 28. 7. 2009 členové Holýšovského ornitologického klubu poté, co obdrželi telefonát od jednoho spoluobčana, který si všiml při procházce s kočárkem ptáků uvězněných mezi rozbitými tabulemi okna

HOK: Členové HOKu zachraňovaly jiřičky

Festival ptactva 2009

V neděli 4. 10. 2009 se na Jivjanských rybnících u Jivjany konal tradiční Festival ptactva, tentokrát Evropský. Akci pořádal Holýšovský ornitologický klub ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Počasí bylo docela příjemné, až na velmi silný a také

HOK: Festival ptactva 2009

Ornitologická konference k 10. výročí vzniku HOKu

V sobotu 7. 11. 2009 uspořádal Holýšovský ornitologický klub svou první konferenci k 10. výročí založení HOKu. Pozvání na tuto akci přijali jak ornitologové z České republiky, tak ze sousední Spolkové republiky Německo. Krátce po desáté hodině se ujal slavnostního zahájení

HOK: Ornitologická konference k 10. výročí vzniku HOKu

Schůze Zpč. pobočky

V sobotu 21. 11. 2009 se konala schůze Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni. Předseda pobočky přítomné mj. informoval o mapování Branžovského hvozdu a jako hlavní přednášející byl dr. K. Pecl.

HOK: Schůze Zpč. pobočky

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist