• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Přednáška dr. V. Salewskiho

Dne 21. února 2009 se uskutečnila valná hromada Holýšovského ornitologického klubu, kde mimo jiné vystoupil se svojí přednáškou vynikající ornitolog dr. Volker Salewski ze SRN. Přednáška se zabývala rákosníkem ostřicovým (Acrocephalus paludicola).

Dr. Salewski přítomné posluchače seznámil s hnízdním rozšířením tohoto druhu, které je zhruba soustředěno do jedné hlavní oblasti na hranicích Polska, Běloruska a Ukrajiny. Další, velmi omezená populace se vyskytuje na severní hranici Ruska s Kazachstánem. Populace je však tak malá, že hrozí pravděpodobné vyhynutí. Další velmi omezená populace je na hranici Polska se SRN a také v Maďarsku. Bylo promítnuto několik snímků z hnízdního prostředí, a jejich změny způsobené člověkem. Poté přítomné seznámil s týmem, který se od roku 1998 zabývá tímto druhem. Po několika expedicích na hnízdištích, na kterých ptáci stráví poměrně krátký čas (zhruba 4 měsíce) se zabýval otázkou, kde ptáci přezimují. První krok spočíval ve vytipování (na základě literárních ůdajů) míst, kde rákosníci přezimují. Z výsledků vyplynulo, že v měsících září – říjen byli ptáci zastiženi podél severního a západního pobřeží Afriky a v oblasti Senegalu u hranic s Mauretánií. V měsících listopad a prosinec se místa zastižení omezila na několik málo oblastí v západní Africe, do státu Mali, Ghana a nejvíce záznamů bylo zjištěno v Senegalu. V měsících leden až duben byli ptáci opět zastiženi na pobřeží až do oblasti Egypta. Poté pomocí izotopové analýzy peří několika ptáků oblast přezimování zúžili. Následně se potvrdila oblast v zeměpisném pásmu 13 – 20 stupňů severní šířky, ve které leží již zmíněné stanoviště v Senegalu. Zde se zaměřily na deltu řeky Senegal, ale po několika odchytových akcích se výsledek nedostavil. Později se zaměřily na národní park Djoudj a byli postaveni před otázku, kde začít? Opět proběhly několik odchytové akce, ale výsledek se stále nedostavil. Bylo odchyceno množství ptáků, ale bohužel žádný „ostřičák“. Nyní se zkusili zaměřit na porosty, které připomínaly hnízdní prostředí, a výsledek se dostavil. První rákosník ostřicový byl odchycen. Byla zjištěna hustota na 5 000 – 10 000 v deltě řeky Senegal a v oblasti Mauretánie, což odpovídá zhruba 20 % populace. Kde je ale zbytek? V roce 2009 proběhla expedice v oblasti Gambie, kde opět po několika akcích bylo odchyceno několik málo ptáků. Poté zbyl čas na dotazy. Např. na dotaz L. Schröpfera, jestli podle jeho názoru mohou existovat zimoviště ještě někde jinde. Odpověděl, že si to nemyslí, ale že se musí ještě více zaměřit na dosud neprozkoumané oblasti. Jelikož se dr. Salewski mohl zdržet déle, připravili jsme následující den pro něj krátkou exkurzi do okolí Holýšova. První setkání patřilo brkoslavům severním (Bombycilla garrulus), které jsme mohli pozorovat hned u Holýšova, na vrcholu ořešáku v počtu asi 10 ex. Bohužel jen velmi krátce. Potom jsme zamířili na Jivjanské rybníky, kde jsme se cestou zastavili u přírodních hnízdních dutin sýců rousných a datlů černých. U rybníku jsme si prohlédli hnízdní budky pro hoholy a potom jsme pokračovali dále na Mezholezský rybník, kde jsme jej seznámili s několika ptačími obyvateli, kteří se zde vyskytují jednak na vodě, ale i v lese (např. morčáci, výři, kulíšci, aj.). Dále jsme pokračovali na Sobolí rybník, kde je opět výskyt hoholů, orlů mořských, luňáků červených aj. Bohužel všechny rybníky byly v době naší návštěvy zamrzlé a občas padal i sníh, takže na vodě jsme nic neviděli. Cestou jsme mohli pozorovat dva ťuhýky šedé, několik kání a hejno kvíčal. Na cestě zpátky jsme se zastavili na hnízdišti výra v lomu a potom už jsme jej zavedli do naší speciální ornitologické knihovny v Holýšově, kterou nám dr. Salewski pochválil. V odpoledních hodinách dr. Salewski svoji návštěvu ukončil a odjel domů.

Fotografie z akce Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist