• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Exkurze Západočeské pobočky

Exkurze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni na Chebsko v zimě 2009.

První společnou akcí Západočeské pobočky České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni v roce 2009 byla exkurze na zimní Chebsko. V sobotu 7. 3. 2009 se na parkovišti v Plzni před „Škodovkou“ sešlo v 7 hodin ráno 10 zájemců o totu akci. Ve dvou autech jsme vyrazili směr zimní Chebsko. Na hrázi Jesenické přehrady se přidali další členové Pobočky a hlavně ing. Dětmar Jäger, místní znalec. Spolu s Alešem Jelínkem nás provázeli celý den a bylo opravdu co pozorovat. Počasí bylo mizerné, na Jesenické přehradě vydatně sněžilo a foukal silný nárazový vítr. Jesenická přehrada byla téměř kompletně zamrzlá, pouze u Všeboře v blízkosti železničního přejezdu byla část rozmrzlá. Zde jsme pozorovali 110 kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo), 60 vran černých (Corvus corone), 10 racků chechtavých (Larus ridibundus), 3 potápky roháče (Podiceps cristatus), 1 samce poláka velkého (Aythya ferina), 3 morčáky velké (2 samce a samici - Mergus merganser). Byli zde i 2 samci a jedna samice hohola severního (Bucephala clangula). Na ledě v dálce seděl velký racek rodu Larus, druhová determinace nemohla být provedena. Na tzv. Malé Jesenici, v úseku za železniční tratí, byl 1 samec morčáka velkého, 2 volavky bílé (Ardea alba), pár hoholů (pravděpodobně přilétli z Velké Jesenice) a také 3 konipasové bílí (Motacilla alba). Při přejezdu jsme na velké louži v polích u Dřenic pozorovali první 4 čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Poté jsme se společně přesunuli, i včetně několika dopravních prostředků, k přehradě Skalka. Ta byla v době naší návštěvy už z velké části rozmrzlá, ptáků zde ale bylo málo. Pozorovali jsme 10 kormoránů velkých, 13 morčáků velkých (6 samců a 7 samic), dále 5 poláků velkých (4 samce a 1 samici), 1 samce poláka chocholačky (Aythya fuligula), 10 racků chechtavých. Přelétli také 2 konipasové horští (Motacilla cinerea). Popojeli jsme až k Pomezí a zde na hladině plaval pouze 1 samec morčáka velkého. Obě přehrady byly z důvodu jarního tání sněhu napuštěné pouze z části, takže na obou přehradách byly odkryty rozsáhlé plážové břehy.
   Poté jsme se přesunuli do blízkosti SPR Soos u Chebu. Za obcí Dvorek jsme na zamokřené louce pozorovali desítky čejek chocholatých a špačků obecných hledajících potravu. Nad rákosovými porosty Soosu kroužili 2 nádherní světlí samci motáka pilich (Circus cyaneus) a jedn hnědý pták stejného druhu. Po chvilce čekání jsme se dočkali i hlavního taháku celé exkurze – jeřábů popelavých (Grus grus). Dva ptáci kroužili nad Soosem a po chvilce zapadli za stěnu tvořenou vysokými břízami. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Třebeni, kde jsme v malé místní hospůdce dobře poobědvali. Na zpáteční cestu doprovázenou opět deštěm jsme se vydali před 14. hodinou. Exkurze se zúčastnili: D. Jäger, A. Jelínek, S. Beneda, K. Lang, L. Schröpfer, M. Paisker + syn, R. Vacík + dcera, Š. Vančurová, K. M. Marešová, R. Růžek a M. Horáková. Opět se potvrdilo, že tyto exkurze významně posilují pocit sounáležitosti s Pobočkou a výbor Pobočky je připraven pořádat podobné akce i v budoucnu.
Libor Schröpfer
Fotografie z akce Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist