• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Monitoring datla černého v roce 2010

O víkendu 10. a 11. dubna 2010 bylo zkontrolováno celkem 9 velkých tras. V průběhu května to pak bylo několik kontrol, které měly sloužit k potvrzení stávajících teritorií resp. k nalezení nových lokalit s výskytem sledovaného druhu.

Monitoring byl vždy prováděn za příznivého počasí (bez silného větru, beze srážek).Velikost sledované plochy v polesí Vytůň (jihovýchodně od Holýšova) byla zhruba 3000 ha, velikost plochy v polesí Hořina (severozápadně od Holýšova) byla 2000 ha. Celková sledovaná plocha měla rozlohu 5000 hektarů. V rámci sledování bylo třeba předem stanovené trasy mírně upravit, což se ale nijak neprojevilo na počtu tras a ani na pokrytí obou lesních komplexů. Trasy projeté a zkontrolované v rámci monitoringu jsou přílohou této zprávy. Celkem bylo prokázáno 23 obsazených a obhajovaných teritorií datla černého, tj. přesně stejný počet jako při monitoringu v roce 2007. Zjištěné výsledky dokazují, že datel černý je na Domažlicku a na území jihozápadně od Plzně obecně se vyskytujícím druhem. V některých lesních úsecích s dostatečným počtem listnatých stromů (zejména buk lesní) je relativně četný. Hlavními biotopy jsou bukové porosty uvnitř smrkových a borových monokultur. Tyto porosty (tzv. „oka") nemusí být vůbec velká, stačí opravdu jen několik desítek metrů čtverečních a cca 20 dostatečně velkých stromů. Bylo nalezeno také několik desítek dutin datlů, všechny v bucích. Je nutno také přiznat, že se jedná o hodnoty minimální a velmi pravděpodobně nebyla nalezena všechna obsazená teritoria. U polesí Vytůň je nápadné neobsazení jižních částí polesí. U polesí Hořina nebyla také v jižní části nalezena obsazená teritoria. Celkem předpokládáme, že v polesí Vytůň by mohlo hnízdit 12 až 14 párů datla černého. U polesí Hořina pak dokonce 16 až 18 párů. Celkem tedy v těchto dvou polesích hnízdí pravděpodobně 28-32 párů datla černého. Výsledky z roku 2010 jsou téměř identické s rokem 2007. Drobné změny v počtech obsazených teritorií nejsou velké a je možné říci, že sledovaná populace za poslední 3 roky nedoznala žádných výrazných změn.

Pár fotek z akce Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist