• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Vítání ptačího zpěvu Holýšov 2010

V neděli 9. 5. 2010 se sešlo celkem 16 (z toho 1 dítě) účastníků na tradičním Vítání ptačího zpěvu v Holýšově. Krátká tradiční trasa vedla podél řeky Radbuzy a dále po staré tankové betonové cestě. Počasí bylo nádherné, obloha téměř bez mráčku a prakticky bezvětří.

 V průběhu procházky jsme zaznamenali celkem 45 ptačích druhů. Z těch zajímavějších to byl přelet jednoho exempláře volavky popelavé. Viděli jsme také jeden exemplář káně lesní. V nivě řeky Radbuzy zpívalo mnoho druhů pěvců, mezi nimi např. slavík obecný, cvrčilka zelená, sedmihlásek hajní, pěnice hnědokřídlá. Slyšeli jsme i Ptáka roku 2010 kukačku obecnou. Zajímavé bylo i pozorování již vylétlých drozdů kvíčal, které intenzivně krmili jejich rodiče.

Seznam pozorovaných druhů: volavka popelavá, kachna divoká, káně lesní, hrdlička zahradní, holub hřivnáč, holub domácí, bažant obecný, ledňáček říční, kukačka obecná, strakapoud velký, rorýs obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná, skřivan polní, konipas horský, konipas luční, pěvuška modrá, kos černý, drozd zpěvný, drozd kvíčala, drozd brávník, rehek domácí, rehek zahradní, červenka obecná, slavík obecný, budníček menší, sedmihlásek hajní, rákosník zpěvný, cvrčilka zelená, pěnice černohlavá, pěnice slavíková, pěnice pokřovní, pěnice hnědokřídlá, šoupálek dlouhoprstý, sýkora koňadra, sýkora modřinka, žluva hajní, ťuhýk obecný, špaček obecný, vrabec domácí, pěnkava obecná, konopka obecná, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, strnad obecný.
L. Schröpfer

Několik fotografií z akce Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist