• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Setkání přátel a příznivců Českého lesa 2011

V muzeu Českého lesa v Tachově se ve čtvrtek 20. října 2011 sešlo několik desítek zájemců o poznání přírody v Českém lese. Zhruba v 17 hodin zahájil tuto malou odpolední konferenci RNDr. Pavel Řepa. Po slavnostním zahájení, kterého se ujal nyní již bývalý vedoucí Správy

CHKO Český les J. Horáček a ředitelka pořádajícího muzea J. Hutníková se již naplno rozběhl program, kdy jednotliví přednášející přednášeli své prezentace.

Jako první referát s titulem Hohol severní hnízdí v podhůří Českého lesa, se představila dvojice P. Růžek a L. Schröpfer. Referát v krátkosti seznámil posluchače s postupným osidlováním a hnízdním rozšířením v části okresu Domažlice a Tachov od roku 2005 do současnosti. Poté se svou přednáškou vystoupil J. Hlávka a seznámil nás s historií dolování v okolí Tachova, kdy a jaké se v této oblasti těžily rudy. A. Lepšová seznámila přítomné s Průzkumem hub pro potřebu managementu lesních CHÚ v CHKO Český les. Během přednášky upozornila na některé negativní aspekty, které mohou mít negativní dopad na mykologická společenstva, jako např. odstraňování suché dřevní hmoty z lesních porostů. Následovala další přednáška se zaměřením na ornitologii. Ptáky Tachova a okolí představil Karel Machač a přítomné seznámil s ptačími obyvateli města Tachova a jeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Seznámil nás také se zimními hosty, kteří na řece Mži v Tachově v posledních letech přezimují a s druhy novými, jako např. čápem černým. Po jeho vystoupení následovala patnáctiminutová přestávka, kterou přítomní využili jednak k malému občerstvení, které poskytlo Muzeum Tachov, a dále k neformálním setkáním.
Následovala další přednáška, opět ornitologicky zaměřená. M. Prokopová představila Ptáky v Tachově – aneb jak vzniká hnízdní atlas? Přítomni byli seznámeni s metodikou tvorby hnízdního atlasu ptáků. Do této akce se dosud zapojilo sedm ornitologů z Tachova a okolí. Práce na výskytu dosud nebyla ukončena, proto výsledky dosud nejsou kompletní. Po skončení následovala další ornitologická přednáška od O. Spannbauera o monitoringu kulíška nejmenšího a sýce rousného v Českém lese. Posluchači se mimo jiné seznámili s hlasovými projevy těchto druhů sov. V závěrečné přednášce M. Tréglera "Botanicky zajímavá bezlesí v okolí Tří Seker" jsme se dozvěděli o různých stupních ochrany a péče v botanicky zajímavých celcích touho území.
Závěrečného slova se ujal opět P. Řepa, který poděkoval všem přednášejícím za připravené přednášky. Dále nás seznámil s tím, že tato akce určitě nebyla poslední a v příštím roce se uskuteční v Domažlicích, protože CHKO Český les se svoji rozlohou rozkládá od České Kubice na jihu, až po Broumov na severu. Dále nás upozornil na nejbližší akci, kterou bude jeho vyprávění z dobrodružné cesty do Srbska a která se koná v Muzeu Českého lesa v Tachově 15. listopadu 2011.
I když přednášky byly vyčerpávající, určitě nelitujeme, že jsme se této akce zúčastnili a po 20. hodině jsme se vydali zpět k domovu, přestože stále někteří přítomní, jak už to bývá, si měli stále o čem vyprávět.

On October 20th 2011 we took part at natural historical conference about Český les Landscape Protection Area in museum in Tachov. We had one contribution about the Goldeneye Bucephala clangula in southwestern Bohemia.

Pavel & Libor 21.10.2011
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist