• 1
  • 2

mezi-na-odskok

30. aktiv spolupracovníků Kroužkovací stanice

V sobotu 5. listopadu se konal již 30. aktiv kroužkovatelů Kroužkovací stanice Národního muzea Praha. Aktiv se již podruhé konal v prostorách střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Aktiv zahájil v 9:30 vedoucí Kroužkovací stanice J. Cepák

a všechny přítomné přivítal taktéž ředitel SZPŠ ing. V. Smolík. Poté již dostali slovo jednotliví přednášející.

PROGRAM

30. aktivu spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea

Klatovy, 5. listopad 2011

Klvaňa P. Kroužkovací zpráva za rok 2010

Jelínek M. Projekt CES v České republice v roce 2011

Valeš Z. Projektu RAS v ČR – výsledky za rok 2011  

Slobodník R. Vybrané výsledky krúžkovania vtákov na Slovensku v rokoch 2001-2010

Viktora L. První zkušenosti s rorýsy aneb s geolokátory opatrně

Cepák J. Konference EURINGu 2011 – příležitosti pro české kroužkovatele

Musil P.Barevné značení kachen: metodické poznámky a aktuální výsledky

Štancl V. Několik zkušeností s odchytem vlaštovky obecné na nocovištích

Moudrý Z. Pilotní projekt odchytu křepelek polních

Škopek J. Tři desítky …

Pithart K. Zvláštnosti pelichání šplhavců

Kubíček J. Budníček lesní 2011

Brejška M. Jak jsme kroužkovali kukačky

Vlček J., Pykal J. Obsazování dotačních ploch v jižních a západních Čechách chřástalem polním

Jelínek V. Další odchyt motáka stepního v ČR

Kovář V. Hnízdní úspěšnost poštolek obecných v umělých budkách

Škopek J. Modráčci v západních Čechách

Schröpfer L. Trektellen – amatérská mezinárodní kroužkovatelská databáze

Makoň K. Význam kroužkování při akcích záchranné stanice živočichů DESOP Plzeň

Pojer F. Čápi černí v Izraeli

Kverek P. 30 let výzkumu slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) na Mladoboleslavsku

Chtěli bychom vzpomenout zejména jednu přednášku, a to od J. Škopka: Tři desítky…,která vzpomenula třicet aktivů, co vůbec vedlo kroužkovací stanici v minulosti k tomuto kroku, kde se jednotlivé aktivy konaly a další zajímavosti.

Mezi přednášejícími se velice krátce a mimo program představil Jožka Chytil, který informoval o zajímavém nálezu, když dostal fotografii harpyje pralesní, ptáka žijícího v pralesích Amazonie. Fotografii mu poslala jedna známá, která pracuje v Čedoku a harpyji se ji podařilo vyfotografovat, ale nevěděla, co je to za divného ptáka. Fotku poslala Jožkovi a ten ji samozřejmě správně určil a při bližším prohlížení zjistil, že má na levé noze barevný kroužek. Pustil se tedy do bližšího pátrání po původu tohoto ptáka, ale zatím bohužel neúspěšně.

Součástí aktivu byla také 11. Valná hromada Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea, na které se probíraly některé změny ve stanovách společnosti. Krátce po 18 hodině J. Cepák aktiv ukončil, poděkoval přednášejícím a účastníkům a poté jsme se již pomalu rozjeli zpět k domovům.

Pavel & Libor 6. 11.2011

Fotografie z aktivu Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist