• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Sčítání vodních ptáků 14. 1. 2012 / Waterfowl count

Opět po roce jsme sčítali vodní ptactvo na řece Radbuze mezi Staňkovem (silniční most) a Holýšovem (Pičmanův mlýn). Bylo nás celkem 8, počasí bylo nádherné, nálada vynikající, opekly jsme špekáčky a vypili nějaké to pivko.

HOK: Sčítání vodních ptáků 14. 1. 2012 / Waterfowl count

Zima 2011/2012

Při současných mrazech a na většině zamrzlých vodních tocích se objevují ptáci na místech i méně obvyklých. Např. po zamrznutí větší části řeky Radbuzy u Horšovského Týna (kvadrát 6343) se u lávky pod jezem podařilo pozorovat

HOK: Zima 2011/2012

Birdwatching 27. 2. 2012

Dnes 27. 2. 2012 jsme se s dcerou Alžbětou při cestě do Plzně zastavili na pozorování ptáků na řece Radbuze na lávce pro pěší ve Stodě. Řeka již byla rozmrzlá, pouze u krajů byly ještě zbytky ledu. Celou zimu se zde zdržují 2 ad. ex. a 1 juv. ex. labutě velké,

HOK: Birdwatching 27. 2. 2012

Návštěva Tachovska

V sobotu 10. 3. 2012 jsme se vyjeli po domluvě s naším kamarádem Zdeňkem na Tachovsko. Již cestou tam jsme se věnovali pozorování ptáků a ještě jsme zastavili na Jivjanském rybníku, který byl již zcela rozmrzlý.

HOK: Návštěva Tachovska

Přírodě zdar a jarním pozorováním ještě více 13. 3. 2012

Po naší návštěvě Tachovska jsme takovýto pozdrav dostali od našich kolegů, manželů Machačových z krásného koutu naší republiky, tachovského okresu, plného velice vzácných ptačích druhů. Jak dále informují, ani oni nezahálejí a pečlivě sledují přílet ptačích obyvatel

HOK: Přírodě zdar a jarním pozorováním ještě více 13. 3. 2012

Pokus o odchyt hohola severního (Bucephala clangula)

V sobotu 17. 3. 2012 jsme se pokusili na jednom z rybníků o odchyt hohola severního (Bucephala clangula). Ač jsme byli celkem dobře vybaveni a počasí nám přálo, byl pěkný jarní den, 
  
                              

HOK: Pokus o odchyt hohola severního (Bucephala clangula)

Další brigáda na bývalém tankodromu

Dne 18. 3. 2012 proběhla další brigáda na tankodromu, kdy jsme se pokusili část zarostlého tankodromu odlesnit a vytvořit tak další hnízdní příležitosti pro ptactvo.

HOK: Další brigáda na bývalém tankodromu

50. zasedání saských ornitologů

V sobotu 31. 3. 2012 jsme se opět po roce zúčastnili na pozvání již 50. zasedání saských ornitologů. Tentokrát v Žitavě (Zittau), na hranicích Německa, Čech a Polska. Program byl velmi nabitý, jedním z přednášejícíh byl i dr. Jiří Flousek, předseda ČSO.

HOK: 50. zasedání saských ornitologů

Příprava na novou hnízdní sezonu 2012

Ve středu 11. 4. 2012 jsme jeli pověsit nové budky na novou hnízdní sezonu. Měli jsme je zhotovené od truhláře, ale bylo ještě třeba je „dodělat“. Malé budky se pověsí celkem snadno, ale s těmi většími je docela obtížná manipulace, zvláště při věšení.

HOK: Příprava na novou hnízdní sezonu 2012

Návštěva zámeckého parku v Horšovském Týně

V neděli 22. 4. 2012 jsme se zajeli s našimi skotskými přáteli do zámeckého parku v Horšovském Týně, kde jsme za doprovodu našeho kolegy Petra pozorovali krutihlavy obecné, strakapoudy malé, u kterých jsme zjistili celkem slušnou populaci

HOK: Návštěva zámeckého parku v Horšovském Týně

Vítání ptačího zpěvu

V neděli 6. 5. 2012 se nás před radnicí v Holýšově sešlo celkem 8, abychom se zúčastnili tradiční akce - Vítání ptačího zpěvu. Trasa naší ranní vycházky vedla podél řeky Radbuzy, dále pak po staré tankové betonové cestě k bývalé osadě Trubce.

HOK: Vítání ptačího zpěvu

Výprava za hoholy severními (Bucephala clangula)

V pondělí 7. 5. 2012 jsem spolu s manželi Musilovými a jejími dvěma dětmi podnikl krátkou výpravu za hoholy (Bucephala clangula) na rybníky na Domažlicku a Tachovsku. Kontrolovali jsme celkem 6 budek, 3 z nich byly prokazatelně obsazené.

HOK: Výprava za hoholy severními (Bucephala clangula)

Monitoring lelka lesního (Caprimulgus europaeus) v Sedmihoří

24. 5. 2012 jsme se vydali společně s kolegy CHKO Český Les do Sedmihoří zjistit v této oblasti výskyt lelka lesního (Caprimulgus europaeus). Po tomto druhu již několik let pátráme nejen v okolí Holýšova, ale doposud se nám výskyt nepodařilo prokázat.

HOK: Monitoring lelka lesního (Caprimulgus europaeus) v Sedmihoří

Kontrola budek pro sýkory

V sobotu 26. 5. 2012 jsme kontrolovali budky pro sýkory a ostatní drobné ptactvo, které máme rozvěšené v lesích v okolí Holýšova. Některé budky jsme museli opravit a v některých bylo několik mláďat, většinou sýkor.

HOK: Kontrola budek pro sýkory

Výreček malý (Otus scops) na Plzeňsku

Od pondělka 28. 5. 2012 se zdržuje jeden výreček malý (Otus scops) v jedné vesnici na Plzeňsku. Starostova manželka si nejprve myslela, že se při poslechu toho podivného monotónního zvuku (celou noc!) jedná o poruchu věžního systému na kostele,

HOK: Výreček malý (Otus scops) na Plzeňsku

Návštěva Thomase Hallfartha

V pátek 1. 6. a v sobotu 2. 6. 2012 nás navštívil saský ornitolog Thomas Hallfahrt s manželkou Janou a synem Maxem. Cílem jeho návštěvy byl Český les, zejména okolí a niva Nemanického potoka. Již v pátek v noci jsme slyšeli jednoho chřástala polního,

HOK: Návštěva Thomase Hallfartha

Lejsek malý (Ficedula parva) v Českém lese

V sobotu 2. 6. 2012 jsme spolu s P. Růžkem, P. Langem, T. Hallfahrtem, J. Hallfahrtovou a M. Hallfahrtem navštívili Český les. V bučinách na Velkém Zvonu jsme pak pozorovali a slyšeli nejméně dva samce a jednu samici lejska malého (Ficedula parva).

HOK: Lejsek malý (Ficedula parva) v Českém lese

Pozorování ptáků v jižní Kalifornii

Ve dnech 9. až 19. 7. 2012 jsem spolu s manželkou Hanou navštívil San Diego a jeho okolí. Kromě návštěvy vlastního města, dvou zoologických zahrad, muzeí a dalších pamětihodností, jsem pátek dopoledne 13. 7. strávil pozorováním ptáků.

HOK: Pozorování ptáků v jižní Kalifornii

Návštěva kláštera v Kladrubech

V sobotu 28. 7. 2012 jsme se opět po roce sešli s našimi německými přáteli z Kümmersbrucku. Setkání se uskutečnilo na naše pozvání a zajeli jsme se podívat do kláštera v Kladrubech. Cestou jsme se potkali v Hradišťanech potkali Karla Makoně se skupinou lidí

HOK: Návštěva kláštera v Kladrubech

Odchyt dravců (Falconiformes)

V úterý 31. 7. 2012 jsme se společně s naším kolegou Jirkou a skotskými přáteli vydali na odchyt dravců k Chodské Lhotě. Po postavení sítě jsme ani dlouho nečekali a již se chytla první poštolka obecná (Falco tinnunculus). Za chvíli se chytila

HOK: Odchyt dravců (Falconiformes)

Odchyt sýce rousného (Aegolius funereus)

6. 8. 2012 se nám podařilo odchytit hnízdící sýce rousného (Aegolius funereus). Jedná se o poměrně pozdní hnízdění, kdy bylo v budce v budce 5 mláďat + 1 norník rudý (Clethrionomys glareolus), 1 hraboš polní (Microtus arvalis) a 1 myšice lesní (Apodemus flavicollis).

HOK: Odchyt sýce rousného (Aegolius funereus)

Posezení v Kroužkovací stanici

13. 8. 2012 jsme přijali pozvání do Kroužkovací stanice na přátelské posezení. Opět jsme se setkali se starými přáteli a navázali nové vztahy.

HOK: Posezení v Kroužkovací stanici

Pozorování tahu v Horní Kamenici

V sobotu 18. 8. 2012 jsem strávil krátkou dobu od 8:30 do 11:00 hod na pozorovacím bodě u Horní Kamenice. Bylo teplé letní počasí, teplota od 14 do 22 °C. Byly zjištěny tyto druhů ptáků: sýkora koňadra, holub hřivnáč, káně lesní, stehlík obecný, pěnkava obecná, špaček obecný,

HOK: Pozorování tahu v Horní Kamenici

Odchyt sýce rousného (Aegolius funereus)

Dnes 6. 9. 2012 jsme se opět vydali do lesa za účelem odchytu sýců rousných (Aegolius funereus). Měli jsme tentokrát celkem štěstí, viděli jsme celkem 4 ex., jak nám létali těsně nad hlavami, 

HOK: Odchyt sýce rousného (Aegolius funereus)

Návštěva Nechranické přehrady

V neděli 9. 9. 2012 jsme se vydali podívat na Nechranickou přehradu. Vyjeli jsme z Horšovského Týna, kde jsme se připojili k Honzovi V. a odtud jsme pokračovali do Tachova, kde jsme měli domluvený sraz se Zdeňkem M.. Ten ale nakonec s námi nejel,

HOK: Návštěva Nechranické přehrady

Evropský festival ptactva 2012 Jivjanské rybníky

V neděli 7. 10. 2012 uspořádal Holýšovský ornitologický klub spolu s Českou společností ornitologickou Evropský festival ptactva 2012 na tradiční místě - Jivjanských rybnících. Počasí bylo mizerné, nejhorší jaké jsme kde měli.

HOK: Evropský festival ptactva 2012 Jivjanské rybníky

3. Západočeská ornitologická konference 2012

Ve dnech 23. až 25. 11. jsme byli spolupořadateli 3. Západočeské ornitologické konference s mezinárodní účastí v Klatovech, která se velmi vydařila. P. Růžek zde přednesl referát o čápu černém v Českém lese a jeho podhůří.

HOK: 3. Západočeská ornitologická konference 2012

Návštěva Boleveckého rybníku

1. 12. 2012 jsme se zajeli podívat na Bolevecký rybník do Plzně, kde jsme napočítali na hladině 40 ex. kachny divoké, 150 ex. lysky černé, 1 ex. potápka roháče, 5 ex, kormorána velkého, 73 ad. a 35 juv. ex.labutě velké.

HOK: Návštěva Boleveckého rybníku

Návštěva Nechranické přehrady

Tentokrát jsme se domluvili a opět se vyrazili podívat na Nechranickou přehradu spolu s Jirkou F., který na nás čekal v Plzni a odtud jsme již vyrazili směr Nechranice.  Cestou jsme již u Vysoké Libině pozorovali brkoslavy severní na jablkách u silnice v počtu 40-50 ex.

HOK: Návštěva Nechranické přehrady

Poslední birdwatching 2012

V neděli 30. 12. 2012 jsme se vydali na poslední letošní pozorování. Zastavili jsme nejdříve na řece Radbuze ve Stodu. Řeka je téměř bez ledu. Počítáme kachny divoké (Anas platyrhynchos), je jich zde tak 120 ex..

HOK: Poslední birdwatching 2012

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist