• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Evropský festival ptactva 2012 Jivjanské rybníky

V neděli 7. 10. 2012 uspořádal Holýšovský ornitologický klub spolu s Českou společností ornitologickou Evropský festival ptactva 2012 na tradiční místě - Jivjanských rybnících. Počasí bylo mizerné, nejhorší jaké jsme kde měli.

Nakonec se nás sešlo celkem 10 účastníků. Ani pozorování ptáků nešla moc provádět kvůli dešti. Nakonec jsme pozorovali 603 ptáků celkem 19 ptačích druhů. Po skončení akce jsme si opekli několik buřtů a celou akci zakončili.

Výsledky / Results:
Pěnkava obecná Chaffinch 350
Kachna divoká Mallard 130
Zvonek zelený Greenfinch 100
Potápka roháč Great Crested Grebe 14
Vlaštovka ob. Swallow 10
Čírka ob. Teal 8
Drozd brávník Mistle Thrush 6
Strnad obecný Yellowhammer 5
Volavka bílá Great White Egret 4
Polák chocholačka Tufted Duck 4
Labuť velká Mute Swan 4
Kos černý Blackbird 3
Konipas bílý White Wagtail 3
Sýkora modřinka Blue Tit 3
Sýkora koňadra Great Tit 3
Drozd kvíčala Fieldfare 2
Králíček obecný Goldcrest 2
Káně lesní Common Buzzard 1
Volavka popelavá Grey Heron 1

On Sunday, the October 7th 2012, Ornithological club of Holýšov organized along with the Czech Society for Ornithology EuroBirdwatch 2012 on traditional spot - Jivjanské ponds. The weather was poor (rain), the worst we've had. Finally, we gathered a total of 10 participants. We observed total 603 birds of 19 bird species. After the event we even fried some sausages and the whole event ended. Results see above.
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist