• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Návštěva Tachovska

V sobotu 10. 3. 2012 jsme se vyjeli po domluvě s naším kamarádem Zdeňkem na Tachovsko. Již cestou tam jsme se věnovali pozorování ptáků a ještě jsme zastavili na Jivjanském rybníku, který byl již zcela rozmrzlý.

Zjistili jsme zde 1 potápku roháče (Podiceps cristatus), 1 pár poláka velkého (Aythya ferina), 18 čírek obecných (Anas crecca), 1 pár morčáka velkého (Mergus merganser), a 3 samci hohola severního (Bucephala clangula). Na poli u Velkého Malahova jsme pozorovali celkem 4 káně rousné (Buteo lagopus). Na Sobolím rybníku, zamrzlém ještě z ¼ tokalo 5 samců a 2 samice hohola severního. Dále zde byl 1 kormorán velký (Phalacrocorax carbo), 1 samec poláka velkého, 2 páry poláka chocholačky (Aythya fuligula) a 2 páry kopřivky obecné (Anas strepera).
  
Se Zdeňkem jsme měli sraz ve Starém Sedlišti a odtud jsme vyjeli do okolí. U zemědělské usedlosti u Tisové jsme se zdálky podívali na Borský rybník a u Bezděkovského rybníku jsme pozorovali adultního orla mořského (Haliaeetus albicilla), 13 kormoránů velkých při přeletu, 2 páry husy velké (Anser anser), 30 poláků chocholačky a 7 labutí velkých (Cygnus olor). Na poli u rybníku jsme zjistili celkem 250 ex. čejky chocholaté (Vanellus vanellus), mezi kterými jsme objevili min. 2 ex. kulíka zlatého (Pluvialis apricaria). Ve větší vzdálenosti se zdržoval pár jeřábů popelavých (Grus grus) a nad hlavou nám postupně přelétl krahujec obecný (Accipiter nisus), luňák červený (Milvus milvus) a káně rousná. Zajeli jsme na vedlejší Andělský rybník, kde jsme zjistili 1 pár husy velké, 2 páry kopřivky obecné, 10 ex. kachny divoké (Anas platyrhynchos), 12 ex. lysky černé (Fulica atra) 1 samce strnada rákosního (Emberiza schoeniclus). Naše další cesta vedla na Borský rybník, kde jsme již na příjezdové cestě pozorovali 2 ex. ťuhýka šedého (Lanius excubitor). Na hladině plavaly 3 samci a 1 samice hohola severního, 40 samců a 26 samice poláka velkého, 2 samci a 3 samice poláka chocholačky, 1 samice čírky modré (Anas querquedula), 3 labutě velké a 1 racek chechtavý (Larus ridibundus).
  
Pokračovali jsme dále na Modrý rybník u obce Hlinné. Měli jsme zde docela štěstí, u příjezdové cesty k rybníku jsme spatřili lovícího jestřába lesního (Accipiter gentilis) a na stromech u břehu seděli 2 orli mořští. Na hladině plavali 2 páry potápky roháče. Dalšího, tentokrát dospělého orla mořského jsme pozorovali u Horního hlinnenského rybníku. Pták kroužil ve velké výšce nad rybníkem. Pokračovali jsme na Velký jemnický rybník, který byl ještě částečně zamrzlý. Na ledě sbírali potravu 3 krkavci velcí (Corvus corax). Na stromech u břehu sedělo 15 volavek popelavých (Ardea cinerea), které po našem příjezdu okamžitě odlétli. Zato v klidu na hladině plavali 3 rackové chechtavý a 6 čírek obecných. Naše poslední zastávka byla na Labutím (Novomlýnském) rybníku. Rybník byl opět zamrzlý zhruba ze 75%. Zde sbírali z ledu pošlé ryby 3 orli mořští, kteří po chvilce odlétají a sedají na stromy na protější straně u břehu. Na rybách se zde přiživovalo rovněž asi 40 vran černých (Corvus corone corone) a 5 krkavců velkých. Na poli za rybníkem sbíralo potravu asi 40 holubů hřivnáčů (Columba palumbus). Krátce po poledni jsme se rozloučili a jeli domů opět naplněni nějakou energií a bohatší o několik dalších ornitologických zážitků.
Pavel, Libor & Zdeněk
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist