• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Vzácné druhy ptáků na Boleveckém rybníku v Plzni

Při návštěvě v neděli 2. 2. 2014 skupina ornitologů L. Schröpfer, P. Růžek, L. Harmáčková a J. Filípek pozorovala na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni několik druhů ptáků, a to i vzácnějších druhů pro tuto oblast západních Čech. 

HOK: Vzácné druhy ptáků na Boleveckém rybníku v Plzni

Křivky obecné (Loxia curvirostra) u Honezovic

V sobotu 15. února 2014 jsme náhodou pozorovali a fotografovali křivky obecné (Loxia curvirostra) u obce Honezovice, okr. Plzeň-jih. Křivky seděly na jabloni u silnice, nechaly se vyfotit. Samec občas slétl na zem a pil v příkopu vodu z louže.

HOK: Křivky obecné (Loxia curvirostra) u Honezovic

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

Dnes 25. 2. 2014 jsem se byl na chvilku podívat v lese po kulíšcích v okolí Holýšova, okr. Domažlice. Po krátké chvíli se objevil samec, ale ještě není v plném toku.

HOK: Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

Páření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum)

Ve čtvrtek 27. 2. 2014 jsme měli možnost po delší době pozorovat páření kulíšků nejmenších (Glaucidium passerinum). Zajeli jsme na místo, kde byl 25. 2. 2014 zjištěn samec. Ze začátku jsme neměli moc štěstí. Ale zhruba po půl hodince se začal samec kulíška

HOK: Páření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum)

Jezevec lesní (Meles meles) po zimním spánku

Dnes 2. 3. 2014 jsem na pastvině mezi obcemi Prostiboř a Tuněchody (okr. Tachov) pozoroval, fotil a natočil jezevce lesního (Meles meles). Bylo to velmi zajímavé.

HOK: Jezevec lesní (Meles meles) po zimním spánku

Návštěva Nechranické přehrady 3. 3. 2014

V pondělí ráno 3. 3. 2014 vyrazila malá skupinka ornitologů (Libor, Pavel, Jirka) směr Nechranická přehrada v blízkosti Tušimic, okr. Chomutov. Celou cestu bylo krásné počasí, až na Chomutovsku se to zkazilo a po příjezdu k přehradě jsme neviděli vůbec nic.

HOK: Návštěva Nechranické přehrady 3. 3. 2014

Birdwatching 5. a 6. 3. 2014

Ve středu a ve čtvrtek jsem uskutečnil dlouho plánovanou cestu do Čerchovských hvozdů za kamarádem Vaškem F. Ve středu jsme navštívili vypouštěcí místo pro tetřevy hlušce (Tetrao urogallus) a našli pobytové stopy (trus, peří).

HOK: Birdwatching 5. a 6. 3. 2014

Kulíci zlatí (Pluvialis apricaria) a čejky chocholaté (Vanellus vanellus) na Domažlicku

Minimálně od neděle 2. 3. 2014 se zdržovalo velké hejno táhnoucích kulíků zlatých (Pluvialis apricaria) a čejek chocholatých (Vanellus vanellus) na poli u Velkého Malahova na okrese Domažlice, Plzeňský kraj (kv. 6343).

HOK: Kulíci zlatí (Pluvialis apricaria) a čejky chocholaté

Schůze Západočeské pobočky ČSO v Plzni 29. 3. 2014

Po odmlce přinášíme krátkou zprávu ze schůze Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 29. 3. 2014 v Západočeském muzeu v Plzni.
Schůzi zahájil krátce po deváté hodině předseda pobočky R. Vacík

HOK: Schůze Západočeské pobočky ČSO v Plzni 29. 3. 2014

Birdwatching 18. 4. 2014

V pátek 18. 4. 2014 jsme se zajeli podívat na naše oblíbené lokality. Na rybníku v Hradišťanech byli 2 ♂♂ kachny divoké (Anas platyrhynchos), ♀♀ pravděpodobně sedí na vejcích v nedaleké vegetaci a na hnízdě v jedné zahradě,

HOK: Birdwatching 18. 4. 2014

Prvomájový výlet nejen za ptáky

1. května 2014 jsme vyrazili za našimi skotskými přáteli do blízkosti Sušice. Již cestou tam jsme pozorovali několik druhů ptáků: na malém rybníčku u obce Lučice jsme zjistili pár kopřivky obecné (Anas strepera), u Sobětic jsme viděli v letu krkavce velkého (Corvus corax),

HOK: Prvomájový výlet nejen za ptáky

Jak dopadlo Vítání ptačího zpěvu?

Přinášíme výsledky Vítání ptačího zpěvu, který se konal ve čtvrtek 1. 5. 2014 v Horšovském Týně a 4. 5. 2014 v Holýšově.
V Horšovském Týně bylo za rekordní účasti 26 dospělých a 3 dětí pozorováno celkem 141 jedinců 45 druhů.

HOK: Jak dopadlo Vítání ptačího zpěvu?

Zajímavé hnízdění sýkory koňadry (Parus major)

Naše členka Míša objevila zajímavé hnízdění sýkory koňadry (Parus major) ve starém grilu ve Spáleném Poříčí, okr. Plzeň-jih. Přikládáme několik fotek. Our member Míša found one interesting breeding place of the Great Tit in Spálené Poříčí. It is in old grill. We add some images.

HOK: Zajímavé hnízdění sýkory koňadry (Parus major)

Večer slavíků v Horšovském Týně

V neděli 11. 5. 2014 v 19 hodin se sešlo 8 zájemců pod vedením Petra Langa na Večeru slavíků v Horšovském Týně. Akce začala přivítáním účastníků a rozdáním propagačních materiálů, které poskytla Česká společnost ornitologická.

HOK: Večer slavíků v Horšovském Týně

Návštěva bavorských kolih velkých (Numenius arquata) u Dunaje

V sobotu 24. 5. 20014 jsme přijali pozvání do SRN na hnízdiště kolih velkých (Numenius arquata). Původně jsme měli jet ve třech, ale na poslední chvíli, z rodinných důvodů, se náš kolega omluvil. Před sebou jsme měli zhruba 100 km jízdy a sraz jsme měli nedaleko Regensburgu,

HOK: Návštěva bavorských kolih velkých (Numenius arquata) u Dunaje

Birdwatching 6. 9. 2014 severní Čechy

Birdwatching Sep 6th 2014 North Bohemia
Opět po roce jsme se spolu s kamarády vypravili na Nechranickou přehradu a do jejího okolí. Tentokrát nás bylo opravdu hodně: Libor Schröpfer, Pavel Růžek, Honza Veber, Petr Lang, Renata Hasilová,

HOK: Birdwatching 6. 9. 2014 severní Čechy

Odchyt sov (Strigiformes) 18. 9. 2014

Ve čtvrtek podvečer jsme vyrazili spolu s J. Černým na odchyt sov do polesí Hořina, za bývalá kasárna v Holýšově. Chtěli jsme původně odchytit sýce rousného (Aegolius funereus), ten se ale ani neozval. Zato přelétlo několik kalousů ušatých (Asio otus).

HOK: Odchyt sov (Strigiformes) 18. 9. 2014

Evropský festival 2014 Jivjanské rybníky, 5. 10. 2014

V neděli 5. října jsme se sešli na hrázi Jivjanského rybníka k dalšímu Ptačímu festivalu, tentokrát Evropskému. Nakonec nás bylo celkem 13. Počasí bylo klidné, mlhavé, ale umožňovalo bezproblémové pozorování ptáků. Na Jivjanském rybníku bylo celkem živo - kachny divoké,

HOK: Evropský festival 2014 Jivjanské rybníky, 5. 10. 2014

4. Setkání přátel a příznivců Českého lesa

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 se uskutečnilo již 4. Setkání příznivců a přátel Českého lesa, které společně pořádali Holýšovský ornitologický klub, Muzeum Českého lesa v Tachově, Muzeum Chodska v Domažlicích, Správa chráněné krajinné oblasti Český les a KS Plzeň, 

HOK: 4. Setkání přátel a příznivců Českého lesa

Birdwatching 22. 11. 2014

V sobotu 22. 11. 2014 jsme se po delší době opět zajeli podívat na naše oblíbené lokality. Cestou na Jivjanský rybník jsme v obci Hradišťany, na místním rybníku zjistili 16 samců a 9 samic kachny divoké. Na Jivjanském rybníku, který byl vypuštěný jsme viděli

HOK: Birdwatching 22. 11. 2014

Schůze Zpč. pobočky ČSO v Plzni 29. 11. 2014

V sobotu 29. 11. 2014 se konala v přednáškovém sále Zpč. Muzea v Plzni podzimní členská schůze Zpč. pobočky ČSO. Schůzi zahájil krátce po 9 hod. její předseda Roman Vacík a následně předal slovo jejímu tajemníkov L. Schröpferovi, který přivítal

HOK: Schůze Zpč. pobočky ČSO v Plzni 29. 11. 2014

Výlet za ptáky

V neděli 7. 12. 2014 jsme se po delší době vydali společně za ptáky. Naše cesta vedla tradičně na Jivjanský rybník, který je po výlovu vypuštěný tak ze 60 %. Čekalo nás zde docela zajímavé překvapení, kdy jsme viděli 2 dospělé orly mořské, kteří si později sedli na pole

HOK: Výlet za ptáky

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) na PR Nový rybník na podzim 2014

V měsíci říjnu 2014 byl zaznamenán nezvykle vysoký počet bekasiny otavní (Gallinago gallinago) na v PR Nový rybník u obce Líně. 1. 10. Zde pozoroval kolega J. Vlček 3 ex. při přeletu. O týden později, 7. 10 bylo pozorováno J. Filípkem 6 ex., a již 14. 10. v ranních hodinách

HOK: Bekasina otavní (Gallinago gallinago) na PR Nový rybník na podzim

Zimní liniové sčítání dravců (Falconiformes)

V neděli 14. 12. 2014 jsme zahájili již 14. ročník našeho oblíbeného výzkumného programu Zimního liniového sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů 

HOK: Zimní liniové sčítání dravců (Falconiformes)

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist