• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Schůze Západočeské pobočky ČSO v Plzni 29. 3. 2014

Po odmlce přinášíme krátkou zprávu ze schůze Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 29. 3. 2014 v Západočeském muzeu v Plzni.
Schůzi zahájil krátce po deváté hodině předseda pobočky R. Vacík

a hned poté předal slovo jednateli L. Schröpferovi. Ten přítomné seznámil s programem schůze. Krátce informoval o dění v Pobočce a dalších informací ohledně v zimě se vyskytujících druhů ptáků na území krajů Plzeňského a Karlovarského. Poté předal slovo F. Pojerovi, který informoval o letošním již 3. sčítání čápů černých (Ciconia nigra) na území České republiky. Ve spolupráci s krajským koordinátorem této akce P. Růžkem připravili mapu obou krajů s rozšířením a hnízdním výskytem tohoto druhu a místy, kde byli čápi pozorováni, ale hnízdění se zatím nepodařilo prokázat. Poté si vzal slovo K. Machač a pomocí prezentace přítomné seznámil s druhy ptáků, které se vyskytovali v zimním a začínajícím jarním období v oblasti Tachovska.
Následující přednáška byla od ředitele ČSO Z. Vermouzka, který nás seznámil s prací na novém hnízdním atlasu ptáků ČR a dalšími novinkami v oblasti ornitologie, např. Jednotného programu sčítání ptáků. Bohužel kvůli zdravotním problémům jsem musel během jeho vystoupení schůzi předčasně opustit, a tak jsem ani nemohl shlédnout přednášku J. Filípka „Plnění snu", na kterou jsem se velice těšil.
Pavel 14. 4. 2014
Fotografie Zde 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist