• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Birdwatching 18. 4. 2014

V pátek 18. 4. 2014 jsme se zajeli podívat na naše oblíbené lokality. Na rybníku v Hradišťanech byli 2 ♂♂ kachny divoké (Anas platyrhynchos), ♀♀ pravděpodobně sedí na vejcích v nedaleké vegetaci a na hnízdě v jedné zahradě,

která těsně přiléhá k vodní hladině, sedí labutě velké (Cygnus olor). pluje opodál. Na Jivjanském rybníku jsme pozorovali kachny divoké, lysky černé (Fulica atra), 1 pár motáka pochopa (Circus aeruginosus), orlovce říčního (Pandion haliaetus), vlaštovky obecné (Hirundo rustica), hnízdící labutě velké (které mají hnízdo u bývalé kachňárny), poláka velkého (Aythya ferina), 20 ex. potápka roháče (Podiceps cristatus) v toku a 2 ♂♂ hohola severního (Bucephala clangula). Na upuštěném Červeném rybníku byla pouze 1 čejka chocholatá (Vanellus vanellus)a 1 kulík říční (Charadrius dubius). Nad vodní hladinou lovily hmyz vlaštovky obecné.
   Přejeli jsme na Mezholezský rybník, kde jsme pozorovali kormorány velké (Phalacrocorax carbo),z toho 33 ex. jak táhnou SZ směrem v jednom hejnu. Dále jsme zjistili volavku bílou (Casmerodius albus) a popelavou (Ardea cinerea), jednoho roháče, kachny divoké, lysky černé, motáka pochopa, 28 ex. kopřivky obecné (Anas strepera), poláky velké (Aythya ferina) a chocholačky (Aythya fuligula). U břehu se nám podařilo natočit krátké video žluny šedé (Picus canus). Zde je odkaz: youtu.be/ayO04B9Ykyg.
   Na Tuněchodském rybníku jsme pozorovali volavky bílé a popelavé, jednu labuť velkou, samce hohola severního, 4 páry kopřivky obecné, 14 čírek obecných (Anas crecca) a samce poláka velkého. Na vypuštěném Borovanském rybníku jsme slyšeli zpívajícího budníčka většího (Phylloscopus trochilus), viděli jsme 1 krkavce velkého (Corvus corax), volavku popelavou (Ardea cinerea) a na dně rybníku sbíralo potravu 38 racků chechtavých (Chroicocephalus ridibundus). U silnice ke Stříbru jsme ještě na malém rybníčku přímo v Tuněchodech pozorovali tokající pár hohola severního, pár pochopů při stavbě hnízda a hnízdící labuť velkou.
   Na poli u Brodu jsme měli štěstí a zastihli jsme 2 jeřáby popelavé (Grus grus). Zde je krátké video: youtu.be/H7Z7KfoHlHs.
Zaslechli jsme zde také první letošní lindušku lesní. Na malém, ale docela pěkném rybníčku u Brodu, jsme zjistili hnízdící labuť velkou, konipasa bílého (Motacilla alba), 4
♂♂ kachny divoké a pár skřivana lesního (Lullula arborea).
   Ještě jsme zajeli k Výrovskému rybníku, kde jsme opět pozorovali v toku žlunu šedou. Na rybníce byl pouze kachny divoké a volavka popelavá. Z pobřežních porostů zpíval budníček větší.
   Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Sobolím rybníku, kde jsme zjistili kopřivky obecné, kachny divoké a na drátě oplocené kachňárny vlaštovky obecné. U obce Pocinovice jsme nad polem pozorovali motáka pochopa a o kousek dál, u obce Bukovec, 1 ex. luňáka červeného (Milvus milvus). Při krátké zastávce u rybníku Horymír u Bukovce jsme zjistili 3 čírky obecné a 1 čírky modré (Anas querquedula), a také kachny divoké.
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist