• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Prvomájový výlet nejen za ptáky

1. května 2014 jsme vyrazili za našimi skotskými přáteli do blízkosti Sušice. Již cestou tam jsme pozorovali několik druhů ptáků: na malém rybníčku u obce Lučice jsme zjistili pár kopřivky obecné (Anas strepera), u Sobětic jsme viděli v letu krkavce velkého (Corvus corax),

jak nesl potravu v zobáku, na dvou malých rybnících v Brodě a u Vlčkovic jsme zjistili hnízdící labutě velké (Cygnus olor). Na řece Otavě u obce Čepice jsme z auta zahlédli morčáka velkého (Mergus merganser). Po dojezdu do cíle a vřelém přivítání jsme vyrazili spolu s Denem na lokality v blízkosti Frymburku. Nejdříve jsme u obce Domoraz pozorovali kachničky karolínské (Aix sponsa) a dále na Panském nezamyslickém rybníku jsme viděli tyto druhy: lysky černé (Fulica atra), kachny divoké (Anas platyrhynchos), potápku roháče (Podiceps cristatus), labuť velkou, kopřivku obecnou, přelétla vrána černá (Corvus corone), nad hlavou nám létal pár motáka pochopa (Circus aeruginosus), slyšeli jsme kukačku obecnou(Cuculus canorus), z břehových porostů pěnici hnědokřídlou (Sylvia communis), rákosníky proužkované (Acrocephalus schoenobaenus), strnady rákosní (Emberiza schoeniclus) a na blízkém poli létaly čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Na rybníku jsme ještě měli možno pozorovat celkem 21 ex. husy velké (Anser anser), z toho jeden pár se 4 housaty. U obce Damětice jsme zkoušeli na nahrávku reakci sýkory parukářky (Laphophanes cristatus) a podařilo se udělat několik fotografií tohoto zajímavého druhu.
Na rybníku u Mačic jsme pozorovali 1ex. pisíka obecného (Actitis hypoleucos), který odpočíval na uříznutém kmenu. Dále zde byly "vysazeny" myslivecké kachny divoké. Na pastvinách u Krejnic jsme viděli 3 ex. včelojeda lesního (Pernis apivorus) a pár skřivanů lesních (Lullula arborea). Na rybníku Rabský u Volenic jsme se pokochali pohledem na kamenech odpočívajícího vodouše šedého (Tringa nebularia) a zjistili jsme další dva páry husy velké se 3 a 6 housaty. Ještě zde byla jedna volavka popelavá (Ardea cinerea) a opět jsme slyšeli kukačku obecnou.
Po krátkém poledním odpočinku jsme všichni spolu i s Helenou a Janou vyrazili na rybníky v okolí Horažďovic. Zastavili jsme se na lokalitě s výskytem motáků lužních (Circus pygargus), ale neměli jsme štěstí, žádného jsme nespatřili. Začalo také pršet a občas nás doprovázela pěkné sprcha a bouřka. Na zastávce u rybníku Farský u Babína, který byl částečně vypuštěn tak na 40% vody, jsme se trochu namlsali: 2 racci chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), min. 6 kulíků říčních (Charadrius dubius), 1 vodouš tmavý (Tringa erythropus), 1 šedý a 1 bahenní (Tringa glareola), 3 vodouši kropenatí (Tringa ochropus) a 5 konipasů bílých (Motacilla alba).
Pokračovali jsme dále na soustavu rybníků u Mečichova.


Zde to bylo opět velice zajímavé: min. 5 zpívajících budníčků větších (Phylloscopus trochilus) a rákosníků proužkovaných, dále zpívající cvrčilky zelené (Locustella naevia), hohola severního (Bucephala clangula), luňák červený (Milvus milvus), min. 3 páry potápky malé (Tachybabtus ruficollis), pár potápky roháče (Podiceps cristatus), 2 kulíci říční, krutihlav obecný (Jynx torquilla), čáp černý (Ciconia nigra), kterého jsme vyrušili při lovu a odletěl s ulovenou rybou v zobáku, min. 3 páry motáka pochopa, volavky popelavé, 1 rorýs obecný (Apus apus), 15 párů kopřivky obecné, vrabci polní (Passer montanus) a 2 orli mořští (Haliaeetus albicilla).
Po návratu na chalupu jsme se krátce občerstvili a vyrazili k domovu. Byli jsme docela unaveni a tak nás vcelku ptáci již moc nezajímali, přesto jsme strávili velice příjemně první májový den.
Pavel & Libor
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist