• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Návštěva bavorských kolih velkých (Numenius arquata) u Dunaje

V sobotu 24. 5. 20014 jsme přijali pozvání do SRN na hnízdiště kolih velkých (Numenius arquata). Původně jsme měli jet ve třech, ale na poslední chvíli, z rodinných důvodů, se náš kolega omluvil. Před sebou jsme měli zhruba 100 km jízdy a sraz jsme měli nedaleko Regensburgu,

u břehu Dunaje v blízkosti města Wörth an der Donau. Po přivítání s našimi přáteli z LBV jsme ihned odjeli na lokality s výskytem kolihy. Za chvíli jsme byli v chráněném území a ihned jsme objevili první dvě kolihy nedaleko od nás. Ochrana kolih a jejich lokalit je zde na vysoké úrovni. Okolo hnízdních ploch jsou instalovány elektrické ohradníky (náklady asi 7 000 Euro), aby byli ptáci chráněni zejména před liškami. Ten je ovládán z nedalekého stanu. Náklady jsou hrazeny zčásti ze státních peněz (vláda Horního Falcka), zčásti z privátních zdrojů (Landesbund für Vogelschutz). V posledních letech se hnízdní úspěšnost z 0,24 ml./pár astronomicky zvedla na více jak 3 mláďata/pár!!! Také je zde prováděn výzkum kukačky obecné, kde jsou kukačky sledovány pomocí satelitních vysílačů. Po tomto malém úvodu jsme se přesunuli na další lokalitu, tentokráte do blízkosti slepého ramena Dunaje. Zde jsme narazili na 2 ex. husice nilské a pozorovali několik ex. husy velké. Na druhé straně se rozprostírala další lokalita s kolihami. Měli jsme štěstí a viděli jsme čtyři kuřátka, stará asi 14 dní. A opět všude elektrické ohradníky chránící hnízdiště. Jelikož tato plocha bylo poměrně velká, sedli jsme do aut a zajeli proti vodě na druhou stranu. V tomto ramenu Dunaje jsme pozorovali husy velké s mláďaty, volavky popelavé i bílé, orlovce říčního, rybáka obecného, racky chechtavé a středomořské a další druhy vodních ptáků. Kolegové zde v nedávné době pozorovali mladého orla mořského a říkali si, že to asi bude problém pro mláďata kolih, ale naštěstí jej již zde delší dobu neviděli. Chybí zde ale např. bekasiny otavní, není pro ně vhodné prostředí. Nedaleko je ale jeden pár břehouše černoocasého, ale neviděli jsme je. Rameno je velmi zajímavé a člověk našeho „typu" by zde mohl trávit dlouhé chvíle a stále by bylo co pozorovat. Mezi řečí jsme dojeli na místo a zde jsme si připadali doslova jako v ráji. Nad námi létali kolihy a my jsme se kochali. Při loňských záplavách, které postihli i tuto oblast, museli 9 mláďat zachraňovat uměle a tak je dokrmovali různým hmyzem (moučné červy, cvrčky, kobylky apod.). 7 z nich byl nakonec zachráněno, okroužkováno a vypuštěno v době podzimního tahu. V jednu chvíli se k nám dokonce jedna koliha rozběhla, ale udržela si odstup a do těsné blízkosti se neodvážila. Přesto jsme se dlouho nezdrželi a zajeli si na oběd. Po obědě jsme se zajeli podívat na druhou stranu Dunaje a zde jsme u dalšího slepého ramene pozorovali volavku červenou, mláďata lysky černé ještě na hnízdě, husy velké, labutě velké, vodouše rudonohé, čejky chocholaté a další druhy.
   Pomalu nás čekala cesta zpět, ale naši přátelé nás ještě překvapili. Prý pojedou s námi a ukážou nám plameňáky. Po dojezdu na lokalitu Rötelseeweihergebiet u Chamu jsme po chvilce skutečně objevili plameňáka čilského. Nyní jsou zde 3 exempláře, pokoušejí se zde dokonce i hnízdit, ale naštěstí jsou tak masivně rušeni hnízdícími racky chechtavými, že nemají zatím žádný úspěch. Plameňák byl sice hodně vzdálen a pořád se ztrácel za břehovým výběžkem, ale byl tam. Sice pouze jeden, ale byl. Dále zde byly potápky černokrké s mláďaty, rackové chechtaví, jeden racek černohlavý, čtyři rybáci bahenní aj. Po krátkém přejezdu na vedlejší rybník jsme viděli vodouše rudonohého a další druhy. Poté již následovalo rozloučení, kdy jsme si slíbili, že se opět sejdeme. Kolegy jsme tentokráte pozvali k nám do Česka a již jsme odjížděli k domovu.

Děkujeme. Vielen Dank Wolfgang!!!

On Sunday 24th May 2014 we visited our friends from Landesbund für Vogelschutz in the surroundings of the small city Wörth an der Donau, Bavaria. We checked three breeding places of the Curlew on the Danube river, we saw 4 chicks (14 days old) and 7 breeding pairs of the Curlew. Two breeding places are protected by electric wires (against foxes). Breeding success is enormous (more than 3 chicks/breeding pair!!!). After lunch we visited Rötelseeweihergebiet near Cham and saw Chile Flamingo (!!), Black-headed Grebes with chicks, Mediterranean Gull and Whiskered Terns.

Photos by Pavel Růžek, Libor Schröpfer, Wolfgang Nerb. Zde

Pavel & Libor
28. 5. 2014

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist