• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Vzácné druhy ptáků na Boleveckém rybníku v Plzni

Při návštěvě v neděli 2. 2. 2014 skupina ornitologů L. Schröpfer, P. Růžek, L. Harmáčková a J. Filípek pozorovala na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni několik druhů ptáků, a to i vzácnějších druhů pro tuto oblast západních Čech. 

Celou zimu se zde zdržují labutě velké (Cygnus olor), lysky černé (Fulica atra) a kachny divoké (Anas platyrhynchos).
Při kontrole byly dále zjištěny tyto druhy: 4 ♂♂ a 6 ♀♀ poláka chocholačky (Aythya fuligula), 1 ♀ poláka velkého (Aythya ferina), 1 ex. ledňáčka říčního (Alcedo atthis), 1 ex. potápky roháče (Podiceps cristatus), 6 ex. racků chechtavých (Chroicocephalus ridibundus), 1 ex. racka bouřního (Larus canus), 7 ♂♂ a 8 ♀♀ morčáka velkého (Mergus merganser), 1 ex. racka bělohlavého (Larus cachinans) a kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo).
Mezi zajímavá pozorování bezpochyby patří samice morčáka malého (Mergellus albellus) (video zde), která se zde vyskytuje min. od 27. 1. 2014 a samice turpana hnědého (Melanitta fusca) (video zde).
Při následné kontrole J. Filípkem v pondělí zde již morčák malý nebyl pozorován, samice turpana zde ale stále byla a navíc byl zjištěn 1 ex. orla mořského(
Haliaeetus albicilla) při přeletu SV směrem.
Jak z výše uvedeného vyplývá, i na frekventovaných rybnících jako je tento na severním okraji města Plzně, je možno pozorovat zajímavé druhy ptáků. Např. v zimě 2011/2012 zde byly zjištěny až 3 ex. labutě zpěvné (Cygnus cygnus).
   On Feb 2nd 2014 we saw: Smew, Velvet Scoter (see videos)
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist