• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Evropský festival 2014 Jivjanské rybníky, 5. 10. 2014

V neděli 5. října jsme se sešli na hrázi Jivjanského rybníka k dalšímu Ptačímu festivalu, tentokrát Evropskému. Nakonec nás bylo celkem 13. Počasí bylo klidné, mlhavé, ale umožňovalo bezproblémové pozorování ptáků. Na Jivjanském rybníku bylo celkem živo - kachny divoké,

labutě velké, potápky roháči i potápky malé, čírky obecné, poláci chocholačky i poláci velcí. Na drátech jsme viděli celkem 5 hýlů obecných, později ještě tři. Na polích a v jejich okolí jsme pozorovali protahující skřivany polní, holuby hřivnáče, strnady obecné, kvíčaly, brávníky. Na drátech seděl ťuhýk šedý, pomocí fotografie byl objeven protahující samec rehka zahradního. Zajímavý byl poměrně vysoký počet protahujících vlaštovek obecných, mezi kterými byli i dvě jiřičky obecné. Vlaštovky létaly zejména za vláčejícím traktorem u Červeného rybníka. Ozvala se žluna zelená, dva datlové černí a také strakapoud velký. Na rybníku byl pozorován také ledňáček říční, v lesích v okolí rybníků králíčci obecní, úhelníčci, brhlíci, parukářky, koňadry, modřinky a také jedna babka. Po procházce jsme si opekli vuřty a klobásy, poklábosili, rozdali upomínkové předměty ČSO a rozjeli se domů. Nakonec jsme pozorovali 779 ptáků 52 ptačích druhů. Nashledanou v Jivjanech 4. 10. 2015.

         

Kachna divoká

250

Polák chocholačka

3

Špaček obecný

214

Sýkora koňadra

3

Čížek lesní

45

Konipas bílý

3

Vlaštovka obecná

31

Pěvuška modrá

3

Holub hřivnáč

25

Jiřička obecná

2

Sýkora uhelníček

21

Střízlík obecný

2

Potápka roháč

15

Ledňáček říční

2

Pěnkava obecná

14

Potápka malá

2

Sojka obecná

13

Volavka bílá

2

Lyska černá

12

Zvonohlík zahradní

2

Skřivan polní

10

Kormorán velký

2

Sýkora modřinka

9

Káně lesní

2

Králíček obecný

8

Datel černý

2

Hýl obecný

8

Strakapoud velký

2

Červenka obecná

8

Hrdlička divoká

1

Labuť velká

7

Ťuhýk šedý

1

Krkavec velký

7

Žluna zelená

1

Vrabec polní

6

Jestřáb lesní

1

Polák velký

5

Straka obecná

1

Strnad obecný

5

Zvonek zelený

1

Čírka obecná

4

Krahujec obecný

1

Drozd brávník

4

Rehek domácí

1

Kos černý

4

Pěnice černohlavá

1

Drozd zpěvný

4

Sýkora parukářka

1

Budníček menší

3

Sýkora babka

1

Brhlík lesní

3

Rehek zahradní

1

Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist