• 1
  • 2

mezi-na-odskok

4. Setkání přátel a příznivců Českého lesa

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 se uskutečnilo již 4. Setkání příznivců a přátel Českého lesa, které společně pořádali Holýšovský ornitologický klub, Muzeum Českého lesa v Tachově, Muzeum Chodska v Domažlicích, Správa chráněné krajinné oblasti Český les a KS Plzeň, 

ZO ČSOP Sylva Lunae a Občanské sdružené Mezi Lesy. Tentokrát se uskutečnilo v MKS  Holýšov a v průběhu setkání zaznělo několik velmi zajímavých přednášek s různým biologickým zaměřením z oblasti CHKO Český les. Setkání zahájil v 17 hodin předseda Holýšovského ornitologického klubu Libor Schröpfer, který přivítal všech 30 účastníků, včetně místostarostky města H. Valachovičové, ředitele MKS J. Zívala, vedoucího CHKO Český les T. Peckerta, ředitelku Muzea Českého lesa v Tachově J. Hutníkovou a zároveň celým večerem provázel.

Jako první vystoupil Libor Dvořák z Městského muzea Mariánské Lázně s přednáškou Zajímavé nálezy hmyzu v Dyleňském lese. Následovala přednáška dvojice L. Schröpfer a P. Růžek z HOKu o Hnízdění hohola severního v okresech Domažlice a Tachov. M. Dortová ze správy CHKO Český les představila NPP Na požárech. Než se připravila další přednáška, následovala krátká přestávka, při které se mohli všichni občerstvit a poté nám již J. Sladký z CHKO Český les a KS Plzeň představil EVL Haltravský hřeben. Jako poslední byla prezentace Kulík zlatý na jaře 2014 v podhůří Českého lesa od dvojice P. Růžek & L. Schröpfer. Po skončení jednotlivých přednášek mohli všichni účastníci položit k přednášejícím dotazy, na které bylo odpovězeno. Ve 20 hodin bylo toto velmi vydařilé setkání ukončeno, ale všichni jsme si ještě povídali o dalších zajímavostech, které jsme během celého roku „nastřádali“ a zhruba ve 21:30 hod jsme se vydali zpět ke svým domovům. 

Fotografie si můžete prohlédnout Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist