• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Schůze Zpč. pobočky ČSO v Plzni 29. 11. 2014

V sobotu 29. 11. 2014 se konala v přednáškovém sále Zpč. Muzea v Plzni podzimní členská schůze Zpč. pobočky ČSO. Schůzi zahájil krátce po 9 hod. její předseda Roman Vacík a následně předal slovo jejímu tajemníkov L. Schröpferovi, který přivítal

všechny přítomné včetně zástupkyně sekretariátu ČSO Sašu Trublovou, která mj. zavítala do Plzně poprvé. Dále Libor představil několik zajímavostí z výskytu různých druhů ptáků na území západních Čech a potom Saša nás krátce informovala o současném dění v ČSO a oznámila, jak dopadla volba nového výboru společnosti. Následovalo vystoupení Romana, který nás seznámil s obnovením faunistických pozorování v západních Čechách. Zde se rozpoutala zajímavá diskuze, ohledně pozorování se zadáváním do avifu a poskytováním a předáváním dat. Po Romanově vystoupení přišel na řadu Franta Pojer a ten informoval krátce o výsledcích mapování Ptáka roku 2014, čápa bílého a černého. Bohužel výsledky pro západní Čechy, zejména pro čápa černého dosud nejsou zpracovaná.
  
Již tradičně dostal slovo Karel Machač a ten nás informoval o ptactvu Tachovska. Jeho přednáška byla opět doplněna zajímavými fotografiemi. Po skončení následovala zhruba 15 minutová přestávka, během které si mohli účastníci zaplatit členské příspěvky.
  
Pak již dostal slovo D. Jäger, který nás seznámil se zajímavou exkurzí do Španělska, kterou podnikl spolu se saskými ornitology začátkem dubna letošního roku. Přednáška byla doplněna zajímavými fotografiemi, které ukazovali prostředí, ve kterém se pohybovali a na kterých jsme viděli různé druhy ptáků, se kterými se setkali, např. pisily čáponohé, desítky supů bělohlavých, ibisů hnědých, ale i např. bělořita černého, ouhorlíky, dropy, kalandry a další druhy. Vystoupení bylo velmi zajímavé a závěrem Dëtmar zodpověděl několik dotazů.
  
Zhruba v půl jedné Roman naše setkání ukončil. Po skončení zamířila ještě malá skupinka ornitologů do nedaleké pivnice, kde ještě krátce poseděli a poté se již rozjeli k domovům.
Pavel

Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist