• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výlet za ptáky

V neděli 7. 12. 2014 jsme se po delší době vydali společně za ptáky. Naše cesta vedla tradičně na Jivjanský rybník, který je po výlovu vypuštěný tak ze 60 %. Čekalo nás zde docela zajímavé překvapení, kdy jsme viděli 2 dospělé orly mořské, kteří si později sedli na pole

mezi rybníky. Dále na hladině sedělo 14 ex. racka chechtavého a 4 ex. racka bouřního, pro tuto lokalitu zcela nový druh. Dále zde byl 1 ex. volavky bílé a nad rybníkem přelétli 3 ex. krkavce velkého. Na Červeném rybníku to bylo poměrně slabší, byl zde pouze 1 pár kachny divoké. V křovinách na hrázi byli 3 střízlíci obecní a nad okolním polem proletěly 4 sojky obecné a 3 kvíčaly obecné. Ještě jsme zkoušeli najít nějakou slučku, popř. bekasinu, ale nic zde nebylo. Cestou na Mezholezský rybník jsme u Velkého Malahova pozorovali 1 samici káně rousné, 1 krkavce velkého, 1 káni lesní a hejno 270 kvíčal obecných, které hledaly potravu na louce. U křižovatky na okraji  Mezholez se nám podařilo vyfotografovat hejno 35 konopek obecných. Mezholezský rybník je sice po výlovu, ale pomalu se plní a je tak vypuštěný zhruba ze 40 %. Přesto jsme zde zjistili opět racky bouřní a to v počtu 2 ex., 1 volavku popelavou, samici hohola severního, samici čírky obecné a 14 kachen divokých.
  
Na polích u stále vypuštěného Sobolího rybníku u Starého Sedla byly pouze 2 káně lesní, 1 káně rousná a dále zde přelétli 2 krkavci. Odtud jsme to vzali na Polní rybník, kde bylo 22 kachen divokých a 4 kormoráni velcí. U malého rybníčku pod vsí Racov jsme pozorovali krahujce obecného, 2 mlynaříky dlouhoocasé, jednoho střízlíka a 1 káni rousnou. Při cestě do Tuněchod jsme zajeli ještě k Brodskému rybníku u Brodu u Stříbra, kde byl pouze pár labutí se 2 mladými. Na Dolním Tuněchodském byl také pár labutí a na Tuněchodském opět pár labutí se 6 mladými, min. 3 kachny divoké a 3 lysky černé, 1 volavka bílá a v trsu travin jsme viděli 1 ex. střízlíka obecného. Nad polem létal 1 ex. motáka pilicha. Při zpáteční cestě jsme ještě spočítali lovící káně lesní na pastvinách u Prostiboře, bylo jich celkem 14 ex. Zastavili jsme se také na opraveném židovském hřbitově v Telicích, kde jsme měli úspěšnou brigádu v roce 2011 (Zde).  Na rybníčku na návsi v obci Telice jsme spočítali kachny divoké, kde bylo 27 párů, v korunách stromů zde hledaly potravu 2 samice hýla obecného. U Velkého Malahova jsme ještě zjistili 1 káni rousnou, drozda brávníka a žlunu zelenou. Na malém rybníku ve Šlovicích bylo 27 samců a 7 samic kachny divoké. Poté jsme již mířili k domovu a za celou cestu jsme zjistili výskyt 6 ťuhýků šedých. I přesto, že počasí nebylo moc dobré, občas drobně pršelo, viděli jsme pro tuto oblast docela zajímavé druhy.
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist