• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) na PR Nový rybník na podzim 2014

V měsíci říjnu 2014 byl zaznamenán nezvykle vysoký počet bekasiny otavní (Gallinago gallinago) na v PR Nový rybník u obce Líně. 1. 10. Zde pozoroval kolega J. Vlček 3 ex. při přeletu. O týden později, 7. 10 bylo pozorováno J. Filípkem 6 ex., a již 14. 10. v ranních hodinách

se podařilo zdokumentovat hejno min. 40 ex., jak vylétly spolu s kachnami divokými(Anas platyrhynchos), postupně ve dvou hejnech. Ve stejný den v podvečerních hodinách bylo pozorováno P. Růžkem min. 6 ex., ale dále ještě dvě hejna po 15-20 ex., jak vylétly a zapadly do rákosu. Z toho 3 ex. byly později pozorovány stativákem na odkrytém dně. Již tento den byl zaznamenán úbytek vodní hladiny z důvodu vypuštění vodní plochy za účelem odlovu rybí obsádky. 16. 10. 2014 při společné návštěvě L. Schröpfera, P. Růžka a skupinkou nizozemských ornitologů byl zjištěn výskyt min. 23 ex., ale zcela určitě jich zde bylo více a hledaly potravu v zadní části nádrže mezi rákosovými porosty. Při kontrole 26. 10. 2014 L. Schröpferem a P. Růžkem byl rybník již z 80% vypuštěný a konal se zde výlov. Bylo zde zjištěno mj. min. 50 ex. bekasiny otavní, 1 ex. ledňáčka říčního (Alcedo atthis), 1 samice jestřába lesního (Accipiter gentilis), 1 střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), min. 10 ex. strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), 1 slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), 2 chřástali vodní (Rallus aquaticus), 1 ex. ťuhýka šedého (Lanius excubitor), 12 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea), 1 ex. volavky bílé (Casmerodius albus), 3 ex. lindušky luční (Anthus pratensis), 16 ex. husy velké (Anser anser) a další druhy.
  
J. Filípek lokalitu navštívil následující den 27.  10. a zjistil min. 20 ex. bekasiny otavní. Při kontrole L. Schröpferem a P. Růžkem 9. 11. byl již plný stav vody a byl zjištěn pouze 1 ex. bekasiny. Při kontrole jsme se ještě zajímali o okolní plochy, kde by se mohli bekasiny vyskytovat spolu se slučkami malými, ale bezvýsledně.

Graf

Graf výskytu bekasin

Fotografie Zde

 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist