• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Popis zajímavých pozorování v PR Líně 9. a 13. 1. 2015

Popis zajímavých pozorování navazujících na změny teplotních podmínek v PR Nový rybník-Líně.

   Ve dnech 9. a 13. ledna 2015 byla navštívena lokalita Přírodní rezervace Nový rybník. Jako vždy bylo cílem pozorování stavu

ptačí populace,nyní však se zřetelem na vliv neobvyklých povětrnostních podmínek letošního zimního období. Nezvykle vysoké hodnoty teplot ovlivnily již samotné příjezdové cesty, které vykazovaly výrazně rozbahněné úseky a to nejen na vlastní pojezdové ploše polních tras, ale i na přilehlých pasážích zemědělských půd. 
   Teplotní hodnoty nárazově se vyskytující pod bodem mrazu ovlivnily v úvodních dnech roku většinu vodní plochy Nového rybníka natolik, že až na malé výjimky byl přístup k volné vodě vyloučen ledem. Tato skutečnost usnadnila v prvý zmíněný den návštěvy posouzení přítomnosti ptáků vázaných k danému prostředí a tak bylo snadné pozorovat výrazný a neobvyklý počet čírky obecné, min. 40 ex., jejíž exempláře z valné většiny odpočívaly na hraně ledu a volné vody. Též se zde vyskytovaly 2 ex. strnada rákosního, jehož podstatně výraznější četnost byla shledána v závěru prosince předchozího roku 20 ex.). Zmíněný ledový příkrov ovlivnil dočasně počet i druhovou variabilitu ptáků. Jak jsme všichni prožili, očekávané a zatím, dalo by se říci, tradiční lednové teploty pominuly a navštívené prostředí doznalo totálního ústupu mrazových projevů. V souvislostti s tím, následně shledán nárůst druhů včetně 1 ex. konipase, 6 ex. husy velké, 1 páru hvízdáka eurasijského a též přeletů početně výrazných hejn havrana polního celkem 37 ex., či kormorána velkého, celkem 126 ex.. Zajímavé bylo opět pozorování min. 40 ex. čírky obecné, jejíž četnost se výrazně nezměnila, ale někteří jedinci se rozptýlili po území natolik, že jen pozorným a déle trvajícím sledováním bylo možno zjistit, kde se nacházejí. Krom několika párů, které se vyskytovaly na volné vodní ploše, byl převažující výskyt zástupců zmíněného druhu kryt za prvou řadou stvolů rákosové stěny a nevykazoval výraznější pohyb. Pouze několik málo samců přelétalo mezi jednotlivými uskupeními a tak bylo možno dohledat, kde vlastně jsou místa jejich soustředění.
14. 01. 2015 Fotografie Zde
Pozoroval a sepsal: Jiří Filípek

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist