• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Májový monitoring

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 jsem prožil po delší době příjemné dopoledne. Nejdříve jsme sice byli domluveni s Liborem, ale ten vzhledem ke svým momentálním útrapám zůstal mimo dění. Vyrazil jsem tedy na mapovačku na tradiční lokality.

V lese u sv. Barbory jsem slyšel skřivana lesního. Na malém rybníčku v lese jsem viděl 1 čápa černého, 1 včelojeda lesního a pár sýkory uhelníčka. Na obecním rybníku v Hradištanech jsem očekával labutě velké s mladými, které se vylíhli již minulý týden, ale nikde jsem je neobjevil. Na drátech EV v obci se páří vlaštovky obecné. Na Jivjanském rybníku mne čekalo překvapení. Bylo zde 26 ex. labutě velké, různého stáří. Dále 3 samci hohola severního, 10 ex. roháče velkého, 5 párů poláka chocholačky, pár potápky černokrké, ten mi udělal obzvlášť radost, pár kopřivky obecné, volavky popelavé a kulíci říční, kteří hnízdí na písečné kose. Lovil zde orlovec říční, který byl občas napadán přítomnými racky chechtavými a přelétl luňák červený. Z lesa se ozýval datel černý. Na hrázi Červeného rybníku zpíval samec pěnice hnědokřídlé a nad polem skřivani polní. Na hladině jsem zjistil 6 lysek černých, pár kopřivky obecné a z přilehlélo lesa vzlétli 2 skoro dospělý orli mořští. Řekl jsem si v duchu, že mám dnes již vybráno, ale později jsem zjistil, jak jsem se mýlil. Dále cestou na Mezholezský rybník jsem pozoroval ťuhýka šedého, skřivany polní, vrány černé, káně lesní a dalšího luňáka červeného. Na rybníku bylo celkem klidno, pouze u hráze plaval pár kopřivek, kachny divoké a 1 labuť velká. Pozoroval jsem 2 drozdy kvíčaly, jak krmili mláďata. Po chvíli se objevili 2 mladí orli mořští, kteří byli napadáni samcem motáka pochopa. Po chvilce si jeden z nich sedl na blízkou pastvinu a druhý se ztratil v lese. Nad pastvinou se objevil luňák hnědý. Cestou na Darmyšl jsem na louce u obce zjistil 1 samce bramborníčka černohlavého a 1 včelojeda lesního. V obci jsem opět pozoroval krmící kvíčaly a páření vrabců domácích. Nad návsí poletovali vlaštovky obecné. Za obcí nad polem létal další luňák červený, pár poštolek obecných, který hnízdí v polním lese, pár straky obecné, hnízdící na jabloni u silnice. Nad polem se objevil další, tentokrát dospělý orel mořský. Občas jej napadala jedna ze dvou kání lesních, které na poli lovili hraboše. Na břehu Sobolího rybníka seděl pár motáka pochopa, a na hladině plaval pár kopřivky obecné a 20 ex. kachny divoké. Lovili zde 4 ex. volavky bílé. Ozval se bažant obecný. Na břehových keřích jsem pozoroval samce bramborníčka hnědého a z rákosí zpívali rákosníci obecní a strnadi rákosní. Moje cesta pokračovala dále na Polní rybník. Ten je stále vypuštěn, ale na jeho dně si hájil teritorium pár kulíků říčních před dalším jedincem (Krátké video Zde). Hledali zde potravu čejky chocholaté, drozdi kvíčaly, konipasi bílý a horští. Podařilo se mi natočit hlas zpívající strnada obecného a přeletěla kukačka obecná. Z křovin se ozýval pěnice pokřovní a černohlávek. U obce jsem dále zjistil bekasiny otavní, bramborníčky černohlavé, strnady rákosní. Dále zde byl tokající pár ťuhýka obecného. Na zpáteční cestě zalétávali rorýsi obecní do větracích otvorů v nedaleké bytovce. U Ostromečského rybníku jsem již zdálky viděl další 2 jedince orla mořského. Jeden pokračoval směrem na Černovice a ten druhý se mi zatím, než jsem mohl zastavit, někde v lese, ze kterého intenzivně tokal datel černý. Na rybníce plaval pár labutě velké a samec kopřivky obecné. V Ostromeči létali vlaštovky obecné a vrabci domácí. To už ale mířím docela unaven domů si pořádně odpočinout.
Pavel
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist