• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zajímavé druhy ptáků v jihozápadních Čechách na jaře 2015

Během jara 2015 se v jihozápadních Čechách vyskytly na dvou lokalitách zajímavé druhy ptáků. Tyto zde byly pozorovány vůbec poprvé, některé jsme měli možnost vůbec pozorovat po několikaleté přestávce.

Na lokalitě Jivjanské rybníky ležící v okrese Domažlice (viz http://www.ornitologie-hok.cz/lokality/177-jivjanske-rybniky) byla 19. 4. 2015 poprvé zastižena berneška velká (Branta canadensis). V dopoledních hodinách zde byly pozorovány 2 ad. ex., jak plují po volné hladině (P. Lang a L. Schröpfer). Následující den zde již bernešky nebyly. 
   Dalším zajímavým a nově zjištěným druhem na této, nejen pro ptáky zajímavé lokalitě, bylo pozorování velmi neobvyklého druhu kamenáčka pestrého (Arenaria interpres). Jeden exemplář tohoto druhu zde byl poprvé zjištěn 6. 5. (P. Lang). Druhý den 7. 5. 2015 pozorovali L. Schröpfer a J. Haber tento exemplář při sběru potravy na písečné kose v západní části rybníku. Rybník byl v tuto dobu napuštěn zhruba na 75 % vody, a tak se zde vytvořily příhodné podmínky nejen pro protahující druhy bahňáků. Kamenáček zde byl pozorován P. Růžkem a J. Růžkovou ještě následující den 8. 5. 2015 v odpoledních hodinách. Poté zde již nebyl zastižen.
  
Dalším druhem byl kulík písečný (Charadrius hiaticula). Ptáci se zdržovali opět na písečné kose, kde hledali potravu a to nejméně od 6. 5. (P. Lang). 7. 5. zde L. Schröpfer a J. Haber zjistili 7 ad. ex.. Druhý den, 8. 5. zde v ranních hodinách J. Filípek a V. Filípková pozorovali pravděpodobně stejný počet a odpoledne P. Růžek a J. Růžková pozorovali již jen 4 kulíky. Bylo poměrně obtížné kulíky identifikovat, protože neustále přeletovali po lokalitě a mísili se s místními hnízdícími kulíky říčními.
  
Dalším druhem, který byl na této lokalitě v době jarního tahu zastižen je jespák šedý (Calidris temminckii). Jeden jespák zde byl už 6. 5. (P. Lang), dvojice P. Růžek a L. Schröpfer pozorovala 2 ad. ex. ve svatebním šatě 18. 5. při odpočinku a následném sběru potravy na jižní části písečné kosy. Ptáci byli částečně ukryti za trsem pobřežních rostlin, ale později se přesunuli na částečně otevřenou plochu. Ti samí jespáci zde byli ještě 19. 5. (P. Lang).
   Druhem pozorovaným po více jak 50 letech v oblasti jihozápadních Čech se stal tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta). Tento zajímavý druh byl pozorován J. Haberem na rybníku Výsovák u Chocenic, bývalý okres Plzeň-jih. Ptáka zde poprvé zahlédl večer 11. 5. a druhý den ráno provedl fotodokumentaci. Pták byl v dobré kondici. Tenkozobec se zde zdržoval až do 14. 5., kdy odpoledne byl pozorován na mělčině a zobákem filtroval vodu. Následující den ráno zde již nebyl. Více http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-jih/1212-31231-vzacny-tenkozobec-opacny-se-objevil-na-plzensku.html.
   Jak je vidět, ptáci mají křídla a neustále nás přesvědčují, že i na méně významných lokalitách se mohou objevit druhy velice zajímavé. A kdo ví, jakého překvapení se ještě dočkáme.
Pavel & Libor
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist