• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Mapování v novém kvadrátu

Jelikož jsme byli osloveni organizátory hnízdního atlasu o pomoc při mapování v jednom z neobsazených kvadrátů, tak po krátké domluvě jsme se zajeli podívat na mapovačku do kvadrátu severně od místa bydliště, konkrétně do čísla 6145, u obce Všeruby,

 Dolní Bělá, Trnová atd. Již při cestě tam jsme u obce Úherce spatřili u krajnice silnice mrtvého dospělého kulíka říčního. Na místě sjezdu dálnice D5 u Nýřan jsme na poli zjistili 1 ex. káně lesní, 25 ex. racka chechtavého, 2 ex. luňáka červeného, jak hledali potravu, 4 ex. kavky obecné a 41 ex, krkavce velkého. V polním remízku u obce Čemíny jsme zjistili min. 1 zpívajícího samce pěnice černohlavé, pěnkavy obecné, kosa černého, skřivany polní a 1 samce ťuhýka obecného. U potoka před obcí Nevřeň jsme zjistili lovící jiřičky obecné, vlaštovky obecné, rorýse obecné. Dále jsme pozorovali 2 dlasky tlustozobé, strnady obecné, jednu káni lesní, jak sedí na vrcholku borovice v polním lese. Byly zde min. 2 čerstvě vyvedená mláďata sýkory koňadry, zpívající samec drozda zpěvného a 2 samci pěnice slavíkové.
   V obci Nekmíř jsme zjistili samce hrdličky zahradní, a zjistili hnízdění min. 5 párů jiřičky obecné. O kousek dál, v Tlucné, jsme prokázali hnízdění min. 5 párů vrabců domácích, dále jsme zjistili holuba hřivnáče, vlaštovky obecné a pozorovali jsme kvíčalu obecnou s potravou v zobáku. Před obcí Loza jsme se pokusili nahrát zpěv strnada obecného, ale neměli jsme štěstí. Právě projelo kolem auto a ještě se v blízkosti otáčelo a vracelo se zpět do obce. Zde jsme zjistili straku obecnou, samici rehka zahradního s potravou v zobáku, špačky obecné, min. 3 páry vrabců polních s obsazeným hnízdem, krmící konipasy bílé, a 2 samce stehlíka obecného.
  
Zastavili jsme se také u rybníka Hamr u Trnové. Na rybníce jsme zjistili min, 2 páry lysky černé s mláďaty, kachny divoké se 7 mláďaty, 1 pár potápky roháče a u malého plážového břehu se koupal kulík říční. V okolí rybníku jsme dále zjistili střízlíka obecného, strakapouda velkého, červenku obecnou, budníčka menšího, vyvedená mláďata sýkory modřinky a poštolku obecnou. Při zpáteční cestě jsme u obce Žilov slyšeli zpívat rákosníka zpěvného. Dále zde byly holubi hřivnáči, poštolka obecná a nad polem lovil 1 luňák červený. V ZD hnízdí vlaštovky obecné. Dále jsme zastavili u obce Kokořov, kde jsme pozorovali rehka domácího a pár konopek obecných. Zastavili jsme také u Nové Hospody, kde jsme v lese slyšeli šoupálka dlouhoprstého, brhlíka lesního. Dále jsme zjistili samce ťuhýka obecného a sýkoru uhelníčka.
  
Plánujeme další návštěvy za účelem zjištění dalších druhů ptáků. Kvadráty jsou veliké a není v silách během jedné návštěvy zjistit vše. Proto bychom zároveň chtěli poprosit o spolupráci všechny, kteří mají zájem o účast na mapování, aby svá pozorování uváděli na http://birds.cz/avif/, popř. http://atlas.birds.cz, kde se zároveň dozví další podrobnosti. Můžete také využít kontakt na nás, adresa je uvedena na webových stránkách.
Několik fotografií Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist