• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Mapování na Švarcavě

V pátek 3. 7. 2015 jsme zajeli na mapování do příhraniční oblasti ke Švarcavě. Již cestou jsme na louce u Ostrova pozorovali vrány černé. Po příjezdu na místo jsme spatřili samce ťuhýka
obecného a po vystoupení z auta jsme slyšeli od nivy potoka tok

 

bekasiny otavní (Gallinago gallinago). Libor se vypravil na „hodinovku“ a já si vytáhl z auta křesílko, sedl si vedle a pozoroval okolí. Z vrcholu břízy zpíval samec strnad obecného, z blízkého javoru se ozýval samec zvonka zeleného. V údolí jsem zahlédl 3 letící bekasiny otavní a na křovinách jsem pozoroval několik ťuhýků obecných. V pastvinách v koruně vzrostlého stromu krmili vylétlá mláďata dlaskové tlustozobý. V trávě hledalo potravu několik drozdů zpěvných, brávníků a kosů černých, kteří také krmili v nedalekém smrku vylétlá mláďata. Zde jsem také objevil 2 sýkory uhelníčka. Na drátech el. vedení jsem pozoroval hrdličku divokou a lindušku luční a ozvala se kukačka obecná. Po návratu Libora, který mj. ještě zjistil 1 žlunu šedou s mladými, datla černého, pěnici slavíkovou a černohlavou, hýla obecného, cvrčilku zelenou, budníčka většího a další druhy jsme dali všechna pozorování dohromady a přesunuli se o kousek dál, kde jsme hledali bramborníčky a další druhy. U potoka jsme se nejdříve dali do řeči s jednou německou paní, která byla na procházce se psem (v obou státech) a mezi řečí jsme se dozvěděli jméno a stáří psa. Jmenoval se Ritchie a měl 11 let. Zdrželi jsme se asi půl hodiny a vyplatilo se to. Zaslechli jsme konipasa horského a pěnici hnědokřídlou. V lese jsme ještě pozorovali sojku obecnou. Celkem jsme zde zjistili 40 druhů. Při zpáteční cestě jsme v Rybníku zjistili hnízdící vrabce domácí, jiřičky obecné a min. 7 párů hnízdících rorýsů obecných, jak zaletovali v bytových domech do míst mezi okapem a dřevěných obložením. Poté jsme se přesunuli na pastviny u Hory Svatého Václava, kde jsme pozorovali na drátech elektrického vedení skřivana lesního. Dále jsme zjistili pěnici slavíkovou, černohlavou, strnady obecné, ťuhýky obecné, min. 4 včelojedy lesní, 2 krkavce velké, káně lesní, 3 luňáky červené, poštolku obecnou a vrány černé. Cestou domů jsme se zastavili ve Staňkově, kde na obytném domě se po několika letech nachází hnízdo čápa bílého, bohužel nezjistili jsme žádné známky mláďat (blíže Zde). Nad polem u státní silnice u Ohučova, jakoby se pro dnešní den s námi chtěli ptáci rozloučit, kroužil čáp černý.

Několik fotografií Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist