• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Další odchyt bahňáků

Tak, jak jsme si začátkem již loňského roku předsevzali, že se budeme o něco více věnovat kroužkování ptáků, tak toto v roce letošním se nám, navzdory času a hlavně trvalým zdravotním problémům, daří více plnit a této činnosti se trochu více věnujeme.

Na lokalitě Jivjanský rybník, který je v letošním roce stále na 70% stavu vodní hladiny je docela pro tuto oblast nezvykle vysoký počet bahňáků.
 Opětovně jsme se tedy vydali v úterý 11. 8. 2015 zkusit nějaké označit kroužky Kroužkovací stanice Národního Muzea Praha. Již po příjezdu jsme viděli u západního břehu několik druhů, především vodouše bahenní (Tringa glareola), kterých zde bylo nejvíce, min. 20 ex.. Libor se tedy pomalu vydal stavět sítě a za chvíli dorazil kamarád Petr, který šel Liborovi pomoci se stavěním. Cestou vyplašili postupně 5 ex. vodoušů kropenatých (Tringa ochropus), 4 ex. vodouše šedé (Tringa nebularia), 1ex. vodouše tmavého (Tringa erythropus), 1 ex. kulíka říčního (Charadrius dubius), min. 8 ex. bekasiny otavní (Galinago gallinago), 1 ex. jespáka bojovného (Philomachus pugnax), min. 3 ex. pisíka obecného (Actitis hypoleucos). Od pole se ozývala min. 1 čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Na hladině rybníku pozorovali min. 10 ex. čírky obecné (Anas crecca) a plavali zde také 2 ad. ex. labutě velké (Cygnus olor) a další druhy vodního ptactva.
Zatímco stavěli sítě, jednu do malé zátoky a druhou ma písečnou kosu, tak jsme pozoroval v dálce nad lesem 1 ex. orla mořského (Haliaeetus albicilla), který za okamžik zapadl k nocování do lesa za Červeným rybníkem. Zajímavé pozorování nás ale teprve čekalo. Již za úplné tmy,zhruba od 22.30 h) začal létat okolo břehů rybníka 1 ex. sýce rousného (Aegolius funereus). Pták volal těmi nejroztodivnějšími hlasy, které byly prokládány typickým tokovým voláním. Jednu chvíli přelétl nad autem a zmizel ve tmě a již se neozval. Podařilo se jeho hlasové projevy natočit.
Nakonec se nám podařilo odchytit a okroužkovat 4 mladé vodouše bahenní a 1 mladého vodouše kropenatého. Závěrem ještě malou poznámku. Všechny počty pozorovaných bahňáků jsou podhodnocené, velké plochy pobřežních částí nebyly kontrolovány. Jsou značně zarostlé a vzhledem k denní době a již malému světlu nebylo možno toto přesněji zjistit.
Fotografie Zde
Petře díky!
Pavel, Libor & Petr

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist