• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Noční odchyt rákosníků (Acrocephalus)

Již v průběhu loňského července a srpna proběhly na území České republiky pokusné odchyty, zaměřené na zpětný tah rákosníků zpěvných (Acrocephalus palustris) na zimoviště, Projekt „PALUSTRIS“. Jde o velmi zajímavý projekt,

o jehož významu se můžete více informací dovědět v právě vyšlém novém čísle spolkového časopisu SLUKA (Zde), kde je uveřejněn článek s podrobnějšími informacemi. Jedná se o noční odchyty v předem dohodnutých termínech, mimo rákosiny v závěru noci a před rozedněním, za pomoci zvukové nahrávky. Akce je zaměřena především na tah rákosníků zpěvných, ale kroužkují se v podstatě všichni ptáci. Již v loňském roce se někteří členové HOKu zúčastnily tohoto projektu, kteří se pokoušeli o odchyt v blízkosti Holýšova. V minulosti by nás nikdy nenapadlo, že je možné chytat rákosníky v noci a na hlas. Projekt dále pokračoval v roce letošním, kde jsme opět chytali u Holýšova a přidal se i náš další člen Jirka, který chytal na Klatovsku.
Chytali jsme celkem v deseti termínech a podařilo se nám odchytit celkem 282 ex., z toho bylo celkem 172 letošních ex. (1K) a 110 loňských ex. (+1K). Rákosníků zpěvných se nám podařilo odchytit celkem 103 ex. (68 ex. 1K, a 35 ex. +1K). Dále to byli rákosníci obecní (Acrocephalus scirpaceus) 106 ex., rákosníci velcí (Acrocephalus arundinaceus), což nás obzvláště překvapilo, rákosníci proužkovaní (Acrocephalus schoenobaenus), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), cvrčilka zelená (Locustella naevia), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia borin), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), slavík tmavý (Luscinia luscinia), ťuhýk obecný (Lanius collurio), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (Turdus philomelos) a strnad obecný (Emberiza citrinella). Bližší údaje o počtech odchycených ptáků na obou lokalitách udává graf.
Několik fotografií Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist