• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Festival ptactva 4. 10. 2015

V neděli 4. 10. 2015 se sešlo 18 zájemců o pozorování podzimního tahu ptactva na Jivjanských rybnících. Počasí bylo přívětivé, nefoukal vítr, nebyla mlha a nepršelo. Hladina byla jako zrcadlo. Krátce po osmé hodině jsme vyrazili na cestu okolo rybníků.

Tentokráte s námi krátce vyrazil i Pavel s vozíkem, aby se mohl sám vrátit zpět k dočasnému tábořišti.
Kousek za hrází Jivjanského rybníku jsme u jednoho křoví na břehu objevili nepořádek od minulých návštěvníků lokality. Je nepochopitelné, jak si někdo může přinést různé „věci“ z domova a následně je zde nechat?! Za chvíli jsme spatřili od Červeného rybníku letícího orlovce říčního, poté kroužil nad rybníkem a lovil. Ale neúspěšně. Na kraji lesa za rybníkem jsme objevili hejno holubů hřivnáčů a nad námi přeletěla jedna vlaštovka, která nás velice potěšila. Slyšeli jsme i několik vrabců polních. Pavel nás opustil a zbytek výpravy pokračoval tentokráte až k Zálezelskému rybníku, kde jsme měli možnost pozorovat sokola stěhovavého a několik volavek bílých. U Červeného jsme pozorovali mladého jestřába lesního a zvedli jsme zde hejno kachen divokých a volavky. Pokračovali jsme dále přes pole na Z stranu Jivjanského. Tady jsme objevili potápky malé, potápku roháče, bekasinu otavní a krkavce velké. Pomalu jsme došli zpět na tábořiště, kde jsme měli připraveno malé občerstvení, včetně již tradičních vuřtů. Mezitím jsme si pěkně popovídali, sdělili si vzájemné zážitky, pozorovali hejno čížků na bříze, upozornili na nejbližší akce, ale hlavně si slíbili, že za rok se zde opět sejdeme a krátce před polednem jsme se rozjeli zpět ke svým domovům.

Fotografie Zde

Přehled pozorovaných druhů: 981 ptáků, 56 druhů.
Today Bird festival, Jivjanské ponds, 18 participans, 981birds, 56 species.

Bažant obecný (Phasianus   colchicus)

1 M

Bekasina otavní (Gallinago   gallinago)

1

Brhlík lesní (Sitta europaea)

1

Budníček menší (Phylloscopus   collybita)

2

Červenka obecná (Erithacus   rubecula)

9

Čírka obecná (Anas crecca)

17

Čížek lesní (Carduelis spinus)

25

Datel černý (Dryocopus martius)

1

Drozd brávník (Turdus   viscivorus)

6

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

27

Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

8

Havran polní (Corvus frugilegus)

6

Holub domácí (Columba livia f.   domestica)

120

Holub hřivnáč (Columba palumbus)

150

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

1

Jestřáb lesní (Accipiter   gentilis)

1 juv.

Kachna divoká (Anas   platyrhynchos)

260

Káně lesní (Buteo buteo)

4

Konopka obecná (Carduelis   cannabina)

18

Kos černý (Turdus merula)

5

Králíček obecný (Regulus   regulus)

9

Krkavec velký (Corvus corax)

4

Labuť velká (Cygnus olor)

10

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

2

Linduška luční (Anthus   pratensis)

2

Lyska černá (Fulica atra)

49

Moták pilich (Circus cyaneus)

1 F/juv

Orlovec říční (Pandion   haliaetus)

1

Pěnkava obecná (Fringilla   coelebs)

62

Pěvuška modrá (Prunella   modularis)

3

Polák chocholačka (Aythya   fuligula)

10

Polák velký (Aythya ferina)

8

Poštolka obecná (Falco   tinnunculus)

1

Potápka malá (Tachybaptus   ruficollis)

1

Potápka roháč (Podiceps   cristatus)

1

Racek chechtavý (Larus   ridibundus)

1

Rehek domácí

1

Skřivan polní (Alauda arvensis)

16

Sojka obecná (Garrulus   glandarius)

26

Sokol stěhovavý (Falco   peregrinus)

1

Strakapoud velký (Dendrocopos   major)

3

Strnad obecný (Emberiza   citrinella)

28

Strnad rákosní (Emberiza   schoeniclus)

9

Střízlík obecný (Troglodytes   troglodytes)

3

Sýkora koňadra (Parus major)

1

Sýkora modřinka (Cyanistes   caeruleus)

12

Sýkora uhelníček (Periparus   ater)

3

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia   familiaris)

2

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

7

Vlaštovka obecná (Hirundo   rustica)

1

Vodouš kropenatý (Tringa   ochropus)

1

Volavka bílá (Casmerodius albus)

16

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

6

Vrabec polní (Passer montanus)

12

Vrána obecná černá (Corvus   corone corone)

1

Žluna zelená (Picus viridis)

4

 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist