• 1
  • 2

mezi-na-odskok

5. Setkání přátel a příznivců Českého lesa

V úterý 20.10.2015 vyrazila skupina 4 členů HOKu na již tradiční Setkání přátel a příznivců Českého lesa, které se tentokrát konalo v Muzeu Českého lesa v Tachově. Začátek byl od 17:00 hod a na místo jsme přijeli krátce před zahájením.

 Toho se ujala ředitelka muzea, kdy přivítala všechny přítomné, jak profesionální, tak amatérské přírodovědce a zájemce o přírodu Českého lesa. Poté dala slovo členovy Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací p. J. Šobrovi, který se též o přírodu a vše živé zajímá. Celým setkáním provázel P. Řepa.
Poté již následovala série přednášek, kterou zahájil T. Peckert, který přítomné seznámil s činností za uplynulé období 10 let od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český les. Správa např. vydává vlastní časopis Český les.
J. Hlaváč z Národního muzea v Praze referoval o vrkočích v Českém lese a Tachovské brázdě. Vrkoči jsou drobní měkkýši, žijící na vlhkých stanovištích, dosahující velikosti 1-2,5 mm. J. Michálek z Muzea Sokolov nás seznámil s památnými a významnými stromy v oblasti ČL. Památné stromy na území CHKO Český les lze najít např. zde.
M. Trégler informoval o krajině Štokovského vrchu, jeho minulosti, ochraně a péče o území. R. Mudrová referovala o mechorostech Českého lesa. Na začátku jsme byli seznámeni s životním cyklem těchto rostlin, a poté s jednotlivými druhy. Jelikož se blížila již 20 hodina, tak jsme poslední přednášku Dřeviny na židovských hřbitovech v Českém lese od V. Chvátala již neshlédli. Přesto považujeme toto setkání za velice zdařilé a přejeme organizátorům plno sil a elánu do dalších ročníků
.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist