• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zajímavá ornitologická pozorování v Plzeňském kraji v roce 2015

Přinášíme krátký přehled zajímavých pozorování na území Plzeňského kraje v roce 2015. Rok byl zajímavý dlouhodobými vysokými teplotami a srážkovým deficitem po celé ČR, což se projevilo celkovým snížením hladiny v rybnících, které se následně staly zajímavé pro

protahující druhy ptactva, zejména bahňáků.
Druhy jsou řazeny dle Svensson et al. (2009). 

Husa velká (Anser anser)
Druh, jehož početnost se na území kraje pomalu zvětšuje. Mezi nejvýznamnější hnízdní lokality patří Metálka u Chotěšova (6345), dále PR Nový rybník u Líní (6345), PR Tisovské rybníky u obce Tisová (6242) a Panský Nezamyslický rybník u obce Nezamyslice (6747). Jednotlivé páry se objevují i na méně významných lokalitách v oblasti.

Výskyt husy velké (Anser anser) v jednotlivých měsících (n=1023)

Husice liščí (Tadorna tadorna)
Prvky hnízdního chování a toku opakovaně pozorovány 02.05.2015 na Dolním hornometelském rybníku u Metelska (6443). Pár se zde zdržuje již min. 3. sezónu, hnízdění se dosud nepodařilo prokázat.

Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
Výskyt v době jarního tahu. Nehnízdí. Zastižena především na Tachovsku, kde byl pozorován pár 09.05.2015 u obce Bor (6342).

Pouze jednou zastižena na Domažlicku. 1 ad. pár 06.04.2015na louži v polích u obce Mezholezy (6343).

Výskyt husice rezavé (Tadorna ferruginea) v jednotlivých dekádách (n=9)

Husice nilská (Alopochen egyptiacus)
Hnízdění páru se 3 pull 01.07.2015 na rybníku Vřesk u Brodu nad Tichou (6142), okres Tachov. Ptáci byli pozorováni ještě 02.10.2015.

Další lokalita, kde bylo prokázáno hnízdění páru s 9 pull, starými 10-12 dnů 28.07.2015 je Panský Nezamyslický rybník u Nezamyslic (6747).

Ostralka štíhlá (Anas acuta)
Výskyt pouze v době jarního tahu.

2 páry 25.03.2015 na Černém rybníku u obce Zadní Chodov (6142).

Výskyt ostralky štíhlé (Anas acuta) v jednotlivých dekádách (n=10)

Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Nehnízdící druh. Zastižen většinou v době jarního tahu, na podzimním výjimečně.

Nejdříve zastižen 1 pár 16.03.2015 na Silničním lhotském rybníku u obce Lhota (6242).
Největší počet 16 ex. 22.04.2015 na Anenských rybnících u obce Planá (6142).
Nejpozdější zastižení 2ex.10.10.2015 na Černém rybníku u obce Zadní Chodov (6142).

Výskyt lžičáka pestrého (Anas clypeata) v jednotlivých dekádách (n=124)

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Druh vyskytující se zejména v zimním období na nezamrzlých rybnících a řekách. Nejvyšší zjištěný počet 16 ex. 30.10.2015 na PR Nový rybník u obce Líně (6345).

Výskyt hvízdáka eurasijského (Anas penelope) v jednotlivých dekádách (=81)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Nehnízdící druh. Nejvyšší zaznamenaný počet 13 ex.(z toho 5 ♂♂), zjevně pelichajících ptáků je z 12.07.2015, na rybníku Velký Rudolf u Nahého Újezdce (6142).

Výskyt zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) v jednotlivých měsících (n=31)

Polák kaholka (Aythya marilla)
Pouze jediné pozorování 2 ♂♂ 17.01.2015 na Kovčínském rybníku u obce Kovčín (6547).

Čírka obecná (Anas crecca)
V roce 2015 byl zaznamenán dosud největší výskyt tohoto druhu v západních Čechách.

Nejčasnější pozorování min. 40ex. 09.01.2015 v PR Nový rybníku obce Líně (6345). Ptáci seděli na hraně ledu a někteří jedinci na hladině. Rybník byl z valné části pokryt tajícím ledem.
Největší množství 300 ex. 25.-27.08.2015 na Modrém rybníku u obce Hlinné (6242).
Nejpozdější pozorování 7 ex. Borském rybníku u obce Tisová (6242).

Výskyt čírky obecné (Anas crecca) v jednotlivých dekádách (n=2893)

Potáplice severní (Gavia arctica)
Chycena 15.12.2015 do ruky na parkovišti rozestavěného skladovacího střediska u dálnice D5, Kostelec u Stříbra (6244), ošetřena a poté vypuštěna na řeku Berounku.

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Jednotlivé páry lze zastihnout na rybnících zejména Tachovska a severního Domažlicka.
5 ex. 25.04.2015 na rybníku Modrý u Hlinného (6242). Rybník byl na 40% normálního stavu vody.
Pár a 1 ex. 10.06.2015 na stejné lokalitě pozorovány projevy toku.

Výskyt potápky černokrké (Podiceps nigricollis) v jednotlivých měsících (n=15)

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Výjimečný zástih 1 juv. ex. ze 06.08.2015, kdy se jej podařilo odchytit při nočním odchytu rákosníků u obce Skořice (6348).

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Za uvedené období existuje pouze jediný záznam.

1 ex 03.08.2015 na Borském rybníku (6242).

Čáp bílý (Ciconia ciconia)
V posledních letech dochází k přezimování jednotlivých ptáků. Pravidelně jsou 2 ptáci (pár?) pozorováni na louce o obce Dobřany (6345), kde byli zaznamenáni již 14.01.2015. První pozorování na hnízdišti 1 ex. 28.2.2015 v obci Planá (6142).

Pozorování čápa bílého (Ciconia ciconia) v jednotlivých dekádách v zimních měsících (n =14)

Čáp černý (Ciconia nigra)
V uvedené oblasti hnízdí. Pozorování větších skupin jsou v této oblasti vzácná.

5 ex. 31.05.2015 na poli u Merklínkského rybníku u obce Merklín (6445). Z toho byli min. 2 vybarvení staří ptáci s intenzivně červeným zobákem i nohama, ostatní matně zbarvené nohy. Ptáci byli pozorováni na velkou dálku, jeden z ptáků měl na levé noze bílý odečítací kroužek. Ptáci budili pozornost i okolo projíždějících. Byli zde pozorováni ještě následující den. Rybník byl z důvodu opravy hráze přepadu po celý rok vypuštěn.

Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
Nejvzácnější pozorování v Plzeňském kraji v uvedeném roce.

1 ex. 19.12.2015 na PR Nový rybník u Líní (6345). Nejdříve kroužil nad lokalitou, po chvilce se přidal ke kormoránům velkým, kroužil s nimi nad lokalitou. Po chvilce usedl na břeh, za chvíli opět vzlétl spolu kormorány, kteří si sedli na hladinu rybníka a po chvilce kroužení všichni odlétají směr jih.

Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Zastižen především v době jarního tahu.

Nejčasnější pozorování 1 ex. 28.03.2015 u obce Bor (6342).
Naopak nejpozději pozorován 1 ex. 04.10.2015 na Jivjanských rybních u obce Jivjany (6343) při Festivalu ptactva.

Výskyt orlovce říčního (Pandion haliaetus) v jednotlivých dekádách (n=26)

Orel křiklavý (Aquila pomarina)
Pozorování 1 ex. od 14.06.2015 do 22.07.2015 u obce Hora Svatého Václava (6442). Při posledním pozorování pták po vzlétnutí kroužil nad pastvinami, v každém křídle mu chybí min. jedna letka a také v rýdováku mu chybí min. jedno pero.

Dále byl pozorován 1 ex. 21.-22.06.2015 u obce Staré Sedliště (6242) a 1 ex. 03.09.2015 u obce Bor (6242).

Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
Na Plzeňsku vzácná.

Dvakrát zastižen ad. ♂ u obce Vochov (6245). 26.05.2015 pozorován, jak letěl od západu na východ, napadaly jej vlaštovky a jiřičky, a poté odlétl zpět západním směrem. Opět ad. ♂ 05.07.2015 pozorován při přeletu a byl napadán vlaštovkami.
Další pozorování 1 juv. ex. 10.09.2015 u obce Damnov (6242), jak sedí na sloupu elektrického vedení spolu s několika poštolkami obecnými.
Zatím poslední pozorování 1 juv. ex. z 15.09.2015 u obce Bernartice (6342).

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
1 ex. 11.-14.05.2015 se zdržoval na rybníku Výsovák u obce Chocenice (6447). Pták byl ve skvělé kondici.

Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
7 ad. ex. 06.05.- 08.05.2015 na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343).

4-3 ex. 14.-17.09. 20154 na Borském rybníku U Tisové (6242).

Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
Na Plzeňsku zcela unikátní pozorování, kdy se 1 ad. ♂ od 23.-25.05.2015 zdržoval na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343).

Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
V roce 2015 na jarním tahu pozorováno 200 ex. 03.03.2015 na poli u obce Dnešice (6345). Další výskyt udává graf.

Výskyt kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) v Plzeňském kraji (n= 464)

Jespák rezavý (Calidris canutus)
Výjimečné pozorování pro danou oblast pouze na lokalitě Modrý rybník (Suchá), u obce Hlinné (6242). Rybník byl na 50-60% normálního stavu vodní hladiny.

5 ex. 29.08.2015. Ptáci se chovali velmi nenápadně, seděli kupodivu na okraji vegetace a na největší nezarostlou pláž nepřilétli.
5 ex. 30.08.2015 jak sedí (opět) na okraji vegetace, drží se stále spolu a i v letu udržují pevnou formaci.
5 ex. 01.09.2015 vyplašil přeletující pochop. Krátce vzlétli, spolu s menším jespákem písečným, ozvali se a usedli do kraje vegetace.
Poslední zastižení 2 ex.03.09.2015.

Jespák písečný (Calidris alba)
Zastižen 1 ex. od 25.08.-01.09. na Modrém rybníku (Suchá) u obce Hlinné (6242). Pták se zde zdržoval ve společnosti jespáka rezavého (Calidris canutus).

Kamenáček pestrý (Arenaria interpres)
Zcela unikátní pozorování.

1 ad. ex. min. od 6.5.-8.5.2015 na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343). 

Jespák obecný (Calidris alpina)
1 ex. 17.04.2015 na rybníku Výsovák u obce Chocenice (6447). Nejvyšší zjištěný počet 3 ex. 18.08.2015 na rybníku Modrý, u obce Hlinné (6242) a 1 ex. 14.09.2015 na rybníku Borský u obce Tisová (6242).

Jespák křivozobý (Calidris ferruginea)
Druh s výjimečným výskytem v oblasti.

1 ad. ex. ve svatebním šatě min. od 06.-08.07.2015 na Jivjanském rybníku u Jivjan (6343). Tohoto ptáka se podařilo odchytit a okroužkovat.

Jespák šedý (Calidris temminckii)
Celkem 7 pozorování, kde bylo zjištěno celkem 16 ex. Blíže viz graf.

Výskyt jespáka šedého (Calidris temminckii) v Plzeňském kraji (n=16)

Jespák malý (Calidris minuta)
Pozorovaný pouze na Borském rybníku, na soustavě PR Tisovské rybníky u obce Tisová (6242).

Min. 3 ex. 20.08.2015, 2 ex. 27.08.2015 a 1 ex. 05.10.2015.

Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Nejpočetnější vodouš. Podzimní tah je silnější než jarní.

Největší počet 30 ex. 06.08.2015 na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343).
               Výskyt vodouše bahenního (Tringa glareola) v jednotlivých dekádách (n=499)

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Méně početný než předchozí druh.

Jednotlivá pozorování až max. 9 ex. 08.10.2015 na Zbynických rybnících u obce Hrádek (6747).

Výskyt vodouše kropenatého (Tringa ochropus) v jednotlivých dekádách (n=120)

Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Pouze 3 záznamy o výskytu druhu.

Nejdříve zastižen 1 ex. 18.05.2015 na Jivjanském rybníce u obce Jivjany (6343).
Dále po 1 ex. 15.08.2015 a 26.08.2015 na rybníku Modrý u obce Hlinné (6242).

Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
Poměrně vzácný zatoulanec.

5 ex. pozorováno 27.08.2015 na PR nový rybník u obce Líně (6345).

Výskyt vodouše tmavého (Tringa erythropus) v Plzeňském kraji (n=8)

Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Třetí nejpočetnější vodouš. Výskyt po celé sledované oblasti.

Výskyt vodouše šedého (Tringa nebularia) v jednotlivých dekádách (n=144)

Koliha velká (Numenius arquata)
Zastižena pouze na Tachovsku.

Nejvyšší zjištěný počet 3 ex. 17.08.2015 s hlasovými projevy při průletu nad obcí Staré Sedliště (6242).

Výskyt kolihy velké (Numenius arquata) v jednotlivých dekádách (n=16)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Tento druh lze považovat za řídce hnízdící, zejména v oblasti Nemanické nivy u obce Nemanice (6542), kde byl pozorován tok 2 ♂♂ 06.07.2015 a v oblasti nivy Racovského potoka u obce Racov (6343) pozorován tok min 1 ♂ 14.05.2015.
Nejvyšší zjištěný počet min. 38 ex. 17.09.2015 na Modrém rybníku u obce Hlinné (6242).
Nejpozdější pozorování 4 ex. 15.12.2015 u Nýrska (6644).

Výskyt bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v jednotlivých dekádách (n=679)

Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
Jediné pozorování.

1 ex. 14.02.2015 vyplašen na břehu Bystřického potoka u obce Trhanov (6543).

Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
Dosud největší zjištěný počet je 22 ex. 17.04.2015 na rybníku Modrý (6242).
           Výskyt jespáka bojovného (Philomachus pugnax) v jednotlivých dekádách (n=62)

Rybák obecný (Sterna hirundo)
Nehnízdící. Opět pouze 1 pozorování.
1 ex. z 03.08.2015, na Borském rybníku u obce Tisová (6242). Pták přiletěl s hejnem 30 racků chechtavých a chtěl si s nimi i sednout na obnažený břeh, ale ti jej od sebe odháněli.

Rybák černý (Chlidonias niger)
Nejběžnější z rybáků, nehnízdící. Výskyt v době jarního tahu.
1 ex. 25.05.2015 na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343).
1 ex. 10.06.2015 na Silničním lhotském rybníku u obce Lhota (6242).

Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)
Vzácný zatoulanec. Jediné pozorování.
1 ad. ex. 25.05.2015 na Postřekovských rybnících (6542).

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Výskyt z oblasti Tachovska.
2 ex.od 11.08.2015 do 06.09.2015 se občas v noci ozývají u obce Světce (6141).
20.09.2015 se podařilo odchytit mladou ♀ na tahu na lesní pasece u obce Holýšov (6344).
02.10.2015 odchycena další mladá ♀ u obce Skořice (6348).

Dudek chocholatý (Upupa epops)
Pozorován především v době jarního tahu. Pouze 2 pozorování.
1 ex. 06.04.2015 v obci Planá (6142).
2 ex. 16.04.2015 na pastvinách u obce Nemanice (6542).

Břehule říční (Riparia riparia)
V uvedené oblasti hnízdí. Nově zjištěno hnízdění u obce Nepomuk (6547).
Další nová hnízdní lokalita se nachází u obce Líně (6345), kde hnízdí v odtěžené hromadě hlíny. Bylo zde nalezeno 75-80 hnízdních nor.
Nejpozdější pozorování cca 5 ex. 06.09.2015 na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343).

Linduška horská (Anthus spinoleta)
V době jarního tahu zastiženi 4 ad. ex. 03.04.2015 na Jivjanském rybníku u obce Jivjany (6343). 1 ex.se zde zdržoval ještě 06.04.2015.

Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
Druh pozorovaný pouze v době podzimního tahu. Výskyt na jednotlivých lokalitách ukazuje graf.
                                 Výskyt lindušky rudokrké v Plzeňském kraji (n=24)

Lejsek malý (Ficedula parva)
Jediné pozorování 1 ex. 30.05.2015 u obce Ježovy (6545).

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Obsazené hnízdo s malými mláďaty na bříze 29.05.2015 u obce Chotěšov (6345).

Krkavec velký (Corvus corax)
Druh, který se soustřeďuje na polích v blízkosti jatek u obce Nýřany (6245) a nachází zde dostatek potravy. Největší počty jsou zaznamenány v zimních měsících (až 900 ex. 19.12.2015), kdy je plocha dobře přehledná.

Výskyt krkavce velkého (Corvus corax) na poli u exitu 93 z D5 v dekádách (n=1639)

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
290 ex. 17.03.2015 na sklizeném slunečnicovému obce Stod (6344) jak sbírají potravu na poli.
Druhé velké hejno 250 ex.se zdržovalo od 15.-20.10.2015 u obce Hoříkovice (6345) v blízkosti podmítnutého pole po sklizni slunečnice.

Použitá literatura:
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2009: Collins Bird Guide 2nd edition: The most complete Guide to the Birds of Britain and Europe. Česky Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu, druhé vydání. Vydalo nakladatelství Ševčík Plzeň 2012, překlad Robert Doležal.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist