• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Hledání táhnoucích čejek chocholatých (Vanellus vanellus) a kulíků zlatých (Pluvialis apricaria)

V sobotu 27. 2. 2016 jsme se vyjeli podívat na začínající jarní tah ptáků, zvláště čejek chocholatých (Vanellus vanellus). Ranní počasí bylo docela příjemné, svítilo slunce, teplota mírně pod nulou, ale na otevřeném prostranství foukal studený vítr.

Naše trasa tentokrát směřovala opačných směrem, než obvykle, a sice na Merklínsko a Dnešicko, rovněž do naší sledované oblasti jihozápadního Plzeňska, kterou jsme si vytýčili za účelem zpracování dat ornitofauny našeho regionu.
   První zastávkou byl rybník Drnovka, na kterém kromě 2 ad. ex. labutě velké (Cygnus olor) nebyl žádný jiný vodní pták. Ani „kádečka“. Jinak pouze přelétl1 ex. špačka obecného (Sturnus vulgaris) a nad lesem u rybníka létaly 3 ex. káně lesní (Buteo buteo). Na nedalekém rybníku Kacerna, který byl z 90% zamrzlý bylo na nezamrzlém oku 44 ex. kachny divoké (Anas platyrhynchos) a po chvilce přiletěly 3 páry morčáka velkého (Mergus merganser). Několikrát přeletěly nad lokalitou a po chvilce zmizely neznámo kde.
   Pokračovali jsme dále na Merklíinský rybník, který je stále kvůli rekonstrukci hráze vypuštěn. Zde, zhruba uprostřed vypuštěného rybníku v přítokové strouze jsme objevili 14 ex. kachny divoké.
   Na loukách pod obcí Soběkury, směrem k Přestavlkům, jsme objevili 2 ex. krkavce velkého (Corvus corax), jak sbírali nějakou potravu ze země. Dále jsme objevili 89 ex. čejky chocholaté a v tom hejně 2 ex. kulíka zlatého (Pluvialis apricaria) . Přesto, že, ptáci byli hrozně daleko, více jak 1 km, bez stativáku jsme neměli šanci je najít. Dále zde s nimi bylo 15 ex. špačka obecného,1 ex. straky obecné (Picapica ) a 1 ex. skřivana polního (Alauda arvensis).
   Další vetší hejno čejek chocholatých jsme objevili o kousek dál, u křižovatky na Dnešice, kde bylo celkem 135 ex. Ptáci občas přelétávali a tak bylo trochu obtížné pořádně spočítat. Mezi nimi byly tradičně špačkové obecní, 90 ex., a také 10 ex. drozda kvíčaly (Turdus pilaris). Také jsme objevili 1 ex. vrány černé (Corvus corone).
   Na Novém rybníku u Dnešic, směrem na Přeštice a který byl z 50% zamrzlý, jsme zjistili 2 ad. ex. labutě velké, 10 ex. kopřivky obecné (Anas strepera), 24 ex.kachny divoké a 2 ♂♂ poláka chocholačky (Aythya fuligula).
   Na loukách pod obcí Oplot jsme opět objevili hejno 19 ex. čejky chocholaté spolu s 15 ex. špačka obecného. Naše cesta vedla dále na Utopený rybník, který ale dnes již zdaleka není to, co býval. V posledních letech zde dochází k úpravám jak hráze, tak okolních břehů. Jo, pan Hofman by koukal. Na louce pod rybníkem jsme pozorovali 64 ex. drozda kvíčaly a u rybníku 8 ex. kání lesních. Jinak rybník byl bez vodních ptáků.
   Na zpáteční cestě jsme se stavěli na Mlýnském rybníku v Přestavlkách, ale byl zamrzlý a bez ptáků. Na poli u Horních Lažan jsme pozorovali 45 ex. drozda kvíčaly a na kraji Líšiny bylo 6 ex.vrabce polního (Passer montanus). Poté jsme se přes Stod vrátili domů, ale již jsme cestou nic zajímavého neviděli.
Několik fotografií Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist