• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Schůze Západočeské pobočky ČSO v Plzni 19. 3. 2016

Schůze Západočeské pobočky ČSO se konala již tradičně v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni 19. 3. 2016. Krátce po deváté hodině ji zahájil předseda pobočky R. Vacík a přivítal všechny přítomné a krátce informoval o dění v ČSO.

Zdůraznil včasné placení členských příspěvků, které tentokrát nemohli někteří zaplatit z důvodu absence člena výboru ČSO. No, je to velká škoda….
   Poté informoval o činnosti pobočky a kromě jiného jsme dočkali dlouho očekávaných výsledků o mapování ptáků v Branžovském hvozdu. Výsledky vyšly ve Sborníku Západočeského muzea v Plzni č. 114 pod názvem: Výskyt vzácných a ohrožených druhů ptáků v Branžovském hvozdu. Ti, kteří se na mapování nějakým způsobem podíleli, jej obdrželi na místě proti podpisu, ostatní zájemci musí mít ještě trpělivost. Opět se jedná o střípek literatury zabývající se avifaunou určité oblasti západních Čech, ale bohužel, nějaká publikace ve formě např. atlasu celého území dosud stále chybí. Snad se někdy nejen západočeská ornitologická veřejnost v budoucnu nějakého uceleného díla dočká.
   Následoval blok zajímavých pozorování a událostí, kde K. Makoň informoval o budoucí možné spolupráci mezi nově vzniklou CHKO Brdy, její správou a Západočeskou pobočkou ČSO. Informace o spolupráci doplnil F. Pojer.

   Následovalo již tradiční vystoupení K. Machače, který nás pomocí fotografií informoval o druzích ptáků zastižených v uplynulé sezoně na území Tachovska.
   Poté dostal slovo V. Říš, z AOPK v Plzni s referátem o nálezových datech ochrany přírody a převodu databáze AVIF. Musím přiznat, že někteří zpočátku dostatečně nepochopili, co vůbec bylo myšleno, jaká byla podstata věci, ale později, při kulturním zhodnocení schůze jsme došli k nějakým závěrům. Jednalo se o řádnou lokalizaci pozorovávaných druhů zadávaných do databáze, aby data bylo možno správně a dostatečně využívat při ochraně.
   Jako poslední bod schůze následovala 2. část přednášky Jirky Filípka s názvem Plnění snu. První část byla na schůzi na jaře 2014 a nyní následovalo dokončení. Přednáška se týkala o cestě po západním pobřeží Evropy, kterou Jirka podnikl s rodinou v roce 2003. Tentokrát jsme projeli západní část Francie, odkud nám Jirka ukázal např. Mont-Saint-Michel, který je známý výškovým rozdílem mořské hladiny při přílivu a odlivu a buďto jej obklopuje moře, nebo pevnina. Cestu směrem na sever jsme zakončili na nizozemském ostrově Duiveland. Jak Jirka poznamenal, bylo dobré, že měli s sebou kola, což jim značně umožnilo poznat okolní přírodu a pamětihodnosti, protože ne všude je možné se dostat autem.
   Krátce po dvanácté Roman schůzi ukončil a pak se menší skupinka přesunula do nedaleké místní restaurace, kde jsme při vydatném obědu některých ornitologů probírali věci týkající se nejen ornitologie, protože nejsou pouze ptáci.
Pavel 23. 3. 2016
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist