• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Birdwatching a volný čtvrtek velikonočních prázdnin 24. 3. 2016

Na volný čtvrtek velikonočních prázdnin se domlouváme narychlo ve středu večer. Volá Libor, jestli bychom se mohli jet ráno podívat na VN Nechranice. Vyjíždíme tedy ráno v 7 hodin a cestou se ještě domlouváme, že se zajedeme podívat
 

 na lokalitu Kněžické rybníky, jak jsme nedávno slíbili našemu kolegovi Stephanu Ernstovi ze Saského ornitologického spolku.
    Cestou zastavujeme krátce v Plzni u přejezdu ČD a prohlížíme komíny Plzeňské energetiky. Vzápětí objevujeme jednoho sokola stěhovavého (Falco peregrinus) jak sedí na nižším komíně na zábradlí, kousek od hnízdní budky. Po další cestě pozorujeme na poli před Kralovicemi 13 ex. volavky bílé (Egretta alba). Než dojedeme na Nechranice, odbočujeme z hlavní silnice Podbořany-Kadaň na obec Kněžice. Před obcí Mory pozorujeme 3 zpívající ♂♂ strnada lučního (Miliaria calandra), 1 ♂ poštolky obecné (Falco tinnunculus) a lovící 1ex. káně rousné (Buteo lagopus). Po projetí obcí Mory nás silnice přivádí k obci Kněžice a po jejím projetí se dostáváme ke Kněžickým rybníkům.
   Jedná se o dosud velmi málo ornitologicky prozkoumanou oblast. Právě na tuto lokalitu nás přivedl výše zmiňovaný kolega, který publikoval v posledním čísle ornitologického časopisu Sluka (č.10/2014) článek o ptactvu rybníků u Kněžic. Zároveň jsme byli požádáni, zda by nebylo možné udělat něco pro ochranu tohoto území. Proto se Holýšovský ornitologický klub ujal iniciativy a odeslal na odbor životního prostředí MÚ Podbořany žádost k jednání. Tato rozprava se uskutečnila v CHKO Slavkovský les dne 4. 2. 2016 za účasti členů HOKu, ochránců přírody z AOPK a Ústeckého kraje a zástupců majitele rybníků Rybářství Mariánské Lázně. No, to jsem ale trochu odbočil.

                                       Fotografie z rozpravy o možné ochraně na Kněžických rybnících

   Hned u silnice vidíme na břehu Horního Kněžického rybníku, kde je na zemi krmné obilí, nejméně 50 kachen divokých (Anas platyrhynchos) a lysek černých Fulica atra) mezi kterými je jedna slípka zelenohá (Gallinula chloropus). Děláme několik dokladových fotografií, pokračujeme dále po silnici a hledáme odbočku mezi rybníky. Stojí zde auto ČEZu, jehož pracovníci zde provádí výřez náletových dřevin pod VVN. Podle vyřazených dřevin je patrné, že jsou již hotovi a tak zůstáváme po chvilce sami. Polní cestou se dostáváme na dělicí hráz mezi Horním a Dolním Kněžickým rybníkem. Zde na krmném obilí vidíme opět převážně kachny divoké, kterých nakonec odhadujeme na rybníku 200 ex. Dále slyšíme hlas jednu potápku malou (Tachybabtus ruficollis) a pozorujeme další druhy: 2 ad. ex. labuť velká (Cygnus olor), 60 ex. lyska černá (, 2 páry morčáka velkého (Mergus merganser), 5 ex. polák chocholačka (Aythya fuligula), 10 ♂♂ a 5 ♀♀ polák velký (Aythya ferina), 2 páry čírky obecné (Anas crecca), 1 ♂ čírky modré (Anas querquedula), 20 ad. ex. kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), slyšíme zpěv ♂ strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) a volání jedné žluny zelené (Picus viridis). Za rybníkem pozorujeme přelétajícího krahujce obecného (Accipiter nisus).
  
Z místa, kde stojíme, je špatně vidět na Dolní Kněžický rybník. Je to také tím, že je zde na obou rybnících poměrně bohatý porost rákosu obecného (Phragmites australis) a orobince úzkolistého (Typha angustifolia). Dostáváme se na malou vyvýšeninu, odkud máme rozhled na Dolní Kněžický rybník. Ten je zrovna v době naší návštěvy vypuštěn, ale je zde opět neskutečný počet ptáků. Vidíme a počítáme. 19 ex. volavky bílé, 22 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea), 47 ex. lysky černé (Fulica atra) (pohybují se v bahně a hledají potravu), 9 ad. ex. racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus). Vracíme se na příjezdovou cestu a po další ne zrovna dobré cestě, která nás dovedla až k silu na hrázi rybníku, pozorujeme další druhy: 20 ex. kachny divoká, 3 ♂♂ a 2 ♀♀ čírky obecné, min. 20 ex. strnada rákosního, 2 ex. konipasa bílého (Motacilla alba). Opět slyšíme a vidíme na vrcholu stromu 1 ex. žluny zelené (Picus viridis) a z porostu rákosu se ozývá svým typickým „kvičivým“ hlasem jeden chřástal vodní (Rallus aquaticus). Až později doma, se při prohlížení fotografií v blízkosti volavek popelavých „objevil“ 1 ex. kulíka říčního (Charadrius dubius).
  
No, byli jsme oba z této krátké návštěvy velmi mile překvapeni. Tato malá oblast předčila naše očekávání a určitě se sem vrátíme v hnízdní době. Je jen škoda, že je trochu „mimo“, ale věříme, že se to napraví. Přesto nám nezbývá, než ještě jednou poděkovat Stephanovi za objevení lokality. Pomalu opouštíme Kněžice, kde v křoví v obci ještě objevujeme hejno asi 40 ex. vrabce domácího (Passer domesticus).
   Pokračujeme dále na VN Nechranice a přes Kadaň, a po projetí chatové osady, se dostáváme k nádrži. Zde nás „vítají“ 2 ♂♂ a 3 ♀♀ poláka kaholky (Aythya marila). Překvapuje nás docela hodně vody v nádrži, a jak později zjišťujeme, nádrž je na plné vodě, což se nám za dobu, co sem jezdíme, dosud nestalo. Rovněž oblíbené stanoviště pod malým parkovištěm u hráze je pod vodou, ale za to je zde naplaveno spousta odpadků (plastové lahve, umělohmotné obaly od sazenic květin a stromů). Nad nádrží spatřujeme letící 1 ex. orla mořského (Haliaeetus albicilla), přelétají také 2 volavky popelavé a 1 ex. husy velké (Anser anser). V zátoce počítáme 5 ex. potápky roháče (Podiceps cristatus), 5 ex. kormorána velkého, 2800 ex. racka bouřního (Larus canus), asi 350 ex. racka chechtavého a také 5 velkých racků. Bedlivě pozorujeme a hledáme nějakého racka žlutonohého (Larus fuscus), ale nemáme štěstí a žádného po celou dobu návštěvy nevidíme. Během přejezdu na další stanoviště pozorujeme na drátech EV u nádrže 10 ex. kavky obecné (Corvus monedula) spolu s 15 ex. havrana polního (Corvus frugilegus).    Na dalším stanovišti za elektrárnou Tušimice, zjišťujeme skutečný stav vodní hladiny, tam kde býval písek, je nyní vše pod vodou, jako by byl příliv. Nad hlavami nám prolétly 2 vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a vidíme dalších 6 potápek roháčů a je zde ještě ♂ poláka chocholačky. U hráze se zdržují pouze 2 ad. ex. labutě velké a 15 ex. kachny divoké. Naše poslední zastávka je pod obcí Poláky, kde slyšíme hlas 1 ex. šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris), 1 ex. brhlíka lesního (Sitta europia) a nad hladinou létá skupinka asi 20 ex. velkých, blíže neurčeného racků. Objevujeme zde nenápadnou tabulku oznamující Ptačí oblast VN Nechranice.
   Cestou zpět k domovu zahlédneme nad polem před obcí Pětipsy lovící 1ex. káně rousné a o kousek dál u obce Očihov zastavujeme na rybníku, kde na jižním břehu se provádí kácení dřevin a proto zde ani není mnoho ptáků, pouze 3 páry kachny divoké, ale nad hlavami nám přelétli 2 ex. luňáka červeného (Milvus milvus).    Naše poslední zastávka patří z části vypuštěnému (cca 75% vody) Velkému rybníku u obce Jesenice. Na první pohled nás překvapuje poměrně velká druhová rozmanitost. Na hladině pozorujeme 150 ex. kachny divoké, 4 ex. potápky roháče, 16 ex. čírky obecné, 2 ♂♂ a 3 ♀♀ poláka velkého, 14 ex. lysky černé,14 ex. kopřivky obecné (Anas strepera) a také objevujeme 1 ex. volavky popelavé.    Po průjezdu Plzní opět “házíme oko“ na komín a sokola jsme tam zahlédli opět. Přejeme tedy sokolům, ať jim to hnízdění letos dobře dopadne.
Pavel & Libor
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist