• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Ráno nejen na Metálce

V sobotu 9. 4. 2016 ráno se jedeme podívat na lokalitu Metálka u Mantova a zjistit, zda jsou zde již ptáci, obývající rákosí. Při příjezdu spatřujeme na silnici za Stodem mrtvého, dospělého kosa černého (Turdus merula), sraženého autem.

Před Metálkou na poli je pár husy velké (Anser anser). Na parkovišti pro rybáře je kupodivu volno, ale jak později zjišťujeme, již zde jeden rybář sedí. Na hladině Velké Pinky plave 1 pár potápka roháč (Podiceps cristatus) a přeletétl 1 ex. kormorána velkého (Phalacrocorax carbo). Libor se jde podívat na krátkou obchůzku dopřední části Velké Pinky, zatímco já zůstávám v blízkosti auta a pořizuji několik záběrů Metálky v ranním oparu, včetně 1 ad. ♂ labutě velké (Cygnus olor) a několika jedinců kachny divoké (Anas platyrhynchos). Libor se pomalu vrací a pokračuje dále obhlídkou v zadní části Metálky. Já se přesunuji ke kotvišti na SV straně, odkud mám dobrý rozhled na rybník. Za chvíli přijíždí auto a posléze rybář na loďce odjíždí do prostřední části rybníku. Mezitím než Stibor vrátil, se mi podařilo natočit na kameru zpívajícho ♂ červenky obecné (Erithacus rubecula), ptáka roku 2016. Video na HOK kanál YouTube, nebo přímo Zde.
Seznam dalších pozorovaných druhů: 2 ex. chřástal vodní (Rallus aquaticus), min. 5 zpívajících ♂♂ budníček větší (Phylloscopus trochilus), 4 ex. slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), 1 strakapoud malý (Dendrocopos minor), 4 ex. lyska čená (Fulica atra), 9 ex. husa velká, min. 1 ex. čírka obecná (Anas crecca), 2 ♂♂ moták pochop (Circus aeruginosus), 1 ex.racek chechtavý (Larus ridibundus), min. 3 volající ex. žluna zelená (Picus viridis), min. 1 pár strnad obecný (Emberiza citrinella) a 5 ♂♂ a 2 ♀♀ kachny divoké (Anas platyrhynchos).
   Pokračovali jsme polní cestou na Vstiš. Na poli byly stále husy, které jsme viděli při příjezdu na Metálku a v křovinách u cesty jsme spatřili 2 ex. mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus). Na loukách podél cesty jsme dále pozorovali 6 ex. konopky obecné (Carduelis cannabina ) a také jsme zaslechli hlas čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Na Kastelském rybníku ve Vstiši, který byl obležen rybáři, lovilo hmyz nad hladinou asi 10 ex. vlaštovky obecné (Hirundo rustica) přelétly 2 ex. husy velké. V obci jsme také pohledem zkontrolovali čapí hnízdo, které ale bylo prázdné.
   Naše cesta vedla dále na přes Chlumčany, kde jsme prohlédli Židovský rybník. Zde jsme slyšeli celkem 3 ♂♂ budníčka většího a rovněž jsme zaslechli zpěv 1 ex. střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes). Následně nás příjemně překvapilo osazenstvo na Utopeném rybníce u Dnešic. Rybník je po opravě hráze a okolních ploch trochu „moderní“, ale jeho zadní přítoková část dosud zůstává nedotčena a bylo z 7 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea). Na jeho hladině jsme tak mohli vidět 2 ad. ex. labutě velké, 2 ♂♂ a 1 ♀ lžičáka pestrého (Anas clypeata), 15 ex. lysky černé, 3 ex. potápky malé (Tachybaptus ruficollis), 1 ex. potáky roháče, 20 ex. kachny divoké, 2 ex. husy velké a 1 ♂ kopřivky obecné (Anas stopera). Na silnici v Dnešicích jsme viděli dalšího mrtvého kosa černého, opět sraženého autem.
   Zajeli jsme také na Nový rybník u Žerovic, kde plaval 1 pár čírky obecné, 1 pár potápky roháče, 8 ex. kachny divoké. Opět nad hladinou lovilo asi 10 ex. vlaštovky obecné a přelétl 1 ex. krkavce velkého (Corvus corax). Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Mlýnském rybníku v Přestavlkách, kde byl pouze 1 ex. kormorána velkého a lovilo zde asi 10 ex.vlaštovky obecné. V jeho zadní části jsme objevili 8 ex. kachny divoké a 2 ♂♂ a 1 ♀ kopřivky obecné. Na cestě u Lažan jsme viděli2 ex. ťuhýka šedého (Lanius excubitor) a na rybníčku v Dolních Lažanech jsme zjistili 2 ex. konipasa bílého (Motacilla alba). U Maškrova jsme viděli na silnici 1 ex. brhlíka lesního (Sitta europaea) a na sloupu EV 1 ♂ bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata).
   Na dalším Mlýnském rybníku, tentokrát u Zemětic jsme viděli 1 pár labutě velké, slyšeli zpěv pěvušky modré (Prunella modularit) a volání žluny zelené. Naše poslední zastávka byla na Merklínském rybníku. Ten po opravě hráze se začíná pomalu naplňovat a nyní je tak na 40 % stavu vodní hladiny. V jeho zadní části je dosud nevelká plocha odkrytého bahna, ale v době naší návštěvy zde bohužel nic nebylo. Na rybníce byla pouze 1 volavka bílá (Egretta alba), asi 20 kachen divokých a u hráze, kde je více vody 2 ad. ex. labutě velké. U benzínové pumpy se ozýval 1 ex. strakapouda malého. Poté jsme již unaveni byli rádi, že jsme doma.
Pavel &Libor
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist