• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Večer slavíků 8. 5. 2016

V neděli 8. 5. 2016 v 19:00 hodin se sešla skupinka 14 zájemců na večerní procházce po staré silnici pod kostelem sv. Anny u Horšovského Týna. Nenáročná trasa o délce 1,3 km vedla po bývalé asfaltové silnici, podél nivy Černého potoka

k silnici na Mašovice a zpět. Počasí bylo pěkné, bylo jasno, foukal sice východní vítr, ale ten se později utišil. Teplota byla okolo 18°C. Již na místě srazu jsme pozorovali krmící špačky obecné (Sturnus vulgaris), přelátající káni lesní (Buteo buteo), poštolku obecnou (Falco tinnunculus) a několik rorýsů obecných (Apus apus). Po krátkém seznámení s trasou a rozdání propagačních materiálů od České společnosti ornitologické a CHKO Český les a společné fotografii jsme pomalu vyšli vstříc slavíkům. Kousek od železničního přejezdu jsme slyšeli pěnici černohlavou (Sylvia atricapilla) a také jsme měli možnost se zaposlouchat do ozývajícího se krutihlava obecného (Jynx torquilla), který volal nejdříve od řeky Radbuzy, pak přeletěl do křoví nedaleko od nás. Někteří měli to štěstí, že jej ve spleti větví i zahlédli. Na louku přiletěl hledat potravu čáp bílý (Ciconia ciconia) a od řeky Radbuzy se ozvala žluna zelená (Picus viridis).
   Po kolejích projela místní lokálka směrem do Horšovského Týna. O kousek dál jsme pozorovali vrabce domácí (Passer domesticus) a samce rehka domácího (Phoenicurus ochruros). Po chvilce jsme měli možnost zaslechnout zpěv prvního samce slavíka obecného (Luscinia megarhynchos). Ten dokonce přelétával, takže jsme měli opět možnost si jej prohlédnout, jak sedí na dosud neolistěné vrbě. Byl sice částečně proti slunci, ale i tak to stálo za to. Na louce za kostelem se nám předváděl další jedinec čápa bílého. V korunách stromů jsme marně hledali žluvy hajní (Oriolus oriolus), ale tentokrát jsme štěstí neměli. Žádnou jsme neviděli ani neslyšeli. Objevili jsme také obsazené hnízdo kvíčaly obecné (Turdus pilaris). Bylo na bříze u kmene stromu. Na jiné bříze jsme si prohlédli staré hnízdo holuba hřivnáče (Columba palumbus). Nad hlavou přelétli 4 ex. stehlíka obecného (Carduelis carduelis) a také jsme zaslechli zpěv střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) a také jsme viděli volavku popelavou (Ardea cinerea). Krátce jsme zaslechli hlas cvrčilky říční (Locustella fluviatilis). Na křižovatce na Mašovice jsme se otočili a vraceli se pomalu zpět. Zde jsme zaslechli dalšího slavíka obecného a po chvilce dalšího. Ptáci pomalu umlkali, začalo se stmívat a na lov vyráželi první netopýři (Myotis sp.).
   Co dodat závěrem? Slavíků jsme slyšeli celkem 5 samců a zřejmě největším zážitkem pro všechny přítomné byl lovící pár ostříže lesního (Falco subbuteo), který nám létal nad hlavami a v záři zapadajícího slunce vypadal velice pěkně. Tak za rok zase ahoj! Poděkování patří Petrovi Langovi za uspořádání akce.
Pavel & Petr
Fotografie z akce Zde

Seznam pozorovaných druhů:
brhlík lesní (Sitta europaea), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), čáp bílý (Ciconia ciconia), červenka obecná (Erithacus rubecula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd zpěvný (Turdus philomelos), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), kachna divoká (Anas platyrhynchos), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), krutihlav obecný (Jynx torquilla), ostříž lesní (Falco subbuteo), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (Sylvia borin), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), moták pochop (Circus aeruginosus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), rehek domácí (Phoenicurus ochrlos), rorýs obecný (Apus apus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), sojka obecná (Garrulus glandarius), stehlík obecný (Carduelis carduelis), strnad obecný (Emberiza citrinella), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora koňadra (Parus major), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), volavka popelavá (Ardea cinerea), vrabec domácí (Passer domesticus), žluna zelená (Picus viridis).

Celkem 32 druhů.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist