• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Ráno v zámeckém parku v Horšovském Týně

Ráno, 19. 5. 2016 máme domluveno s Petrem Langem, že se zajdeme podívat do zámeckého parku v Horšovském Týně. Sraz máme u jeho domu v 7:00 hod a přejíždíme k západní bráně u bývalé sýpky, kde necháváme auto a vcházíme do parku.

Míříme nejdříve do jeho severní části a po chvilce objevujeme v dutině dubu hnízdo kosa černého (Turdus merula). Vůbec kosů, drozdů zpěvných (Turdus philomelos) a špačků obecných (Sturnus vulgaris) je zde všude plno. V korunách stromů přeletují holubi hřivnáči (Columba palambus) a tichým zpěvem se ozývají dlaskové tlustozobí (Coccothraustes coccothraustes). Občas nějakého spatříme. Nad rybníčkem spatřujeme letící volavku bílou (Casmerodius albus). Kousek od cesty Petr krátce zaslechl nevýrazný zpěv. Zastavujeme a posloucháme. Je to lejsek černohlavý (Ficudela hypoleuca) a ozývá se také samec slavíka obecného (Luscinia megarhynchos). Pomalu se dostáváme ke školní zahradě a z blízké zahrady slyšíme hlas páva korunkatého (Pavo cristatus). Petr mi říká, že je zde chová jeden chovatel. Ze zadní části parku slyšíme druhého samce slavíka obecného, ale na jednom z mohutných dubů objevujeme hnízdo drozda zpěvného s mláďaty a v jedné vyhnilé větvi mají hnízdo strakapoudi velcí (Dendrocopos major). Staří se mají co ohánět, aby nakrmili mláďata. Zde v parku jsou poměrně hojní. Ozývá se také žluna zelená (Picus viridis) a o kousek dál nosí potravu brhlík lesní (Sitta europaea). V parku je jich také plno. Pomalu se dostáváme ke zpívajícímu slavíkovi. Pátráme po něm dalekohledy, ačkoli je moc nepotřebujeme. Zpívá z křoví kousek od nás. Po chvilce se ukazuje, byť jen nakrátko, i samice. Samec stále intenzivně zpívá. Najednou spatřuji na kraji větve dubu malého šedého ptáka se špinavým hrdlem, jak kmitá křídly a zvedá ocas. Je dost neposedný, a když přelétá na sousední strom, tak je dobře patrný černobílý ocas s černou páskou na ocase. Samice lejska malého (Ficedula parva). Překvapuje to i Petra, protože jej zde dosud nezjistil. Zkoušíme nalákat samce, ale bezvýsledně. Zato slavík zpívá o sto šest, ale nechce se ukázat. Pouze jej krátce spatříme, jak přelétl z větve na větev. Pokračujeme tedy z mírného svahu dále do zadní části. Musíme to obejít, protože je tam propadlý můstek přes potok. Petr mi ukazuje lípu, ve které v minulosti hnízdili puštíci obecní (Strix aluco), ale posledních asi tak 10 let již zde nejsou. Cestou pozorujeme krmící pěnkavy obecné (Fringilla coelebs). Je jich zde také hodně. Začala se ozývat žluva hajní (Oriolus oriolus).
   U skupiny vzrostlých smrků se ozval šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) a králíček obecný (Regulus regulus). Ten je zde méně rozšířen, než jeho příbuzný králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), který nás doprovázel ve „spodní“ části parku na každém kroku. U propadlého můstku nám nad hlavou zpívá střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Zde se otáčíme a vracíme se pomalu zpět. Pozorujeme několik budníčků menších (Phylloscopus collybita) a na jednom z rybníčků mi Petr ukazuje hnízdní noru ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Bohužel již byla opuštěná, ale v době, když zde Petr pořádal Vítání ptačího zpěvu, tak staří krmili mláďata. Ze stráně se krátce ozývá strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ale jelikož již mají mláďata, jsou docela nenápadní. Je na ně již “pozdě“. O kousek dál spatřujeme v podrostu červenku obecnou (Erithacus rubecula) a na jednom z rybníčků samici kachny divoké (Anas platyrhynchos) se třemi mláďaty. Z toho dvě jsou polák chocholačka(Aythya fuligula). Mláďata byla tak 1 den stará. Kačer stojí opodál u břehu, čistí si peří a po chvilce připlouvá k samici.
   Nad hlavou nám přistál holub hřivnáč a tak raději kousek popojdeme. Je zde také plno drozdů kvíčal (Turdus pilaris). Bohužel jejich hnízda jsou již opuštěná. Slyšíme hlas krutihlava obecného (Jynx torquilla) a pěvušky modré (Prunella modularis). Nad rybníkem loví vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a nad hlavami rorýsi obecní (Apus apus). Napočítali jsme jich nejméně 20. Je zde také několik sojek obecných (Garrulus glandarius). Krátce si prohlížíme vzrostlého jedince jilmu (Ulmus sp.) a Petr mi dále ukazuje další stromy. Zahradníci zde právě sekají trávu a tak posekaná plocha je vhodným místem pro shánění jak stavebního materiálu na hnízda, tak vítaným prostřeným stolem. Objevujeme hnízdo sýkory koňadry (Parus major). Je umístěno ve vyhnilé větvi a staří právě nosí potravu svým potomkům. U východu z parku se s námi loučí holubi hřivnáči, kteří zde hledají něco k sezobnutí a zpod koruny pěvuška modrá. Ještě se domlouváme, že se zajedeme podívat na nedaleký rybník Glázr a okolní rybníky, ale o tom až příště.
Pavel & Petr
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist