• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Ráno s Petrem

Po ránu v zámeckém parku v Horšovském Týně jsme pokračovali, jak jsme se domluvili, podívat na nedaleký rybník Glázr, kde nás zastihla slabá dešťová přeháňka, a okolní rybníky. Rybník Glázr leží v těsné blízkosti silnice Horšovský Týn-Bor.

Svou malou rozlohou není nijak významný, v současnosti je upuštěn a je zde tak 50% vody, ale občas lze na něm pozorovat zajímavé druhy. Např. od 15. 5. se zde zdržuje pár husice liščí (Tadorna tadorna). Ptáci tentokrát tokali, občas vzlétli, zakroužili a znovu usedli na hladinu. Dále jsme pozorovali 6 párů kopřivky obecné (Anas strepera), pár čírek modrých (Anas querquedula), 10 ♂♂ a 2 ♀♀ kachny divoké (Anas platyrhynchos), hnízdící pár kulíků říčních (Charadrius dubius), pisíka obecného (Actitis hypoleucos), 1 labuť velkou (Cygnus olor), 2 konipasy bílé (Motacilla alba), 2 konipasy luční (Motacila flava) a z pobřežních křovin jsme slyšeli zpívat pěnici slavíkovou (Sylvia borin) a pěnici pokřovní (Sylvia curruca).
  
Pak jsme přejeli na nedaleký Velký křakovský rybník. Před sjezdem na rybník nás upoutalo hejno asi 8 ex. drozda kvíčaly (Turdus pilaris). Hledali potravu na krajnici. Rybník je plný vody a „nacpaný“ kapry. V zátoce sedí na hnízdě labuť velká. Na hladině objevujeme 1 ex. potápky roháče (Podiceps cristatus), ♂ poláka velkého (Aythya ferina), 2 páry kopřivky obecné, kachny divoké a lysku černou (Fulica atra). Na vrchol keře krátce sedá straka obecná (Pica pica) a slyšíme hlas a hledáme vránu černou (Corvus corone). Také jsme slyšeli hlas žluvy hajní (Oriolus oriolus).
  
Zajeli jsme se také na Malý křakovský rybník, kam jsme přejeli po cestě vedoucí od hřbitova a který je pod hrází Velkého krakovského rybníku. Na cestě jsme slyšeli zpívat pěnici hnědokřídlou (Sylvia communis). Na rybníku jsme viděli pár kachny divoké, holubi hřivnáči (Columba palambus) létali na vysoké topoly, kde mají svá hnízda a zpíval také drozd zpěvný (Turdus philomelos). V křovinách pod hrází zpívala pěvuška modrá (Prunella modularis) a nad polem skřivan polní (Alauda arvensis). Za chvíli jsme na kraji orobince spatřili pár kopřivky obecné a na hnízdiště létal ♂ motáka pochopa (Circus aeruginosus).
  
Naše poslední zastávka byl Dolní hornometelský rybník. Byl také plný vody, ale moc ptáků zde nebylo. Byl zde ♂ hohola severního (Bucephala clangula), 3 ex. potápky roháče, asi 20 ex. kachny divoké a 3 ♂♂ a 1 ♀ kopřivky obecné. V jeho zadní části byly rozpelichané 2 labutě velké a křovin zde zpívala pěnice hnědokřídlá. Nad polem zpívali 2 skřivani polní (Alauda arvensis).
Po příjemně stráveném dopoledni jsme zamířili zpět do Horšovského Týna, kde jsem doma vysadil Petra a já pokračoval také k domovu. Díky Petře!
Pavel & Petr
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist