• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Birdwatching na Kněžických rybnících

Po delší době vyrážíme v pátek 22. 7. 2016 v ranních hodinách na pozorování ptáků na jednu ze zajímavých a dosud málo „prozkoumaných“ lokalit, a tou jsou Kněžické rybníky. Kousek před odbočkou ze silnice Podbořany-Kadaň na Kněžice

pozorujeme nad čerstvě podmítnutém poli v letu 1 ex. luňáka červeného (Milvus milvus). Dále zde loví 6 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea), počítáme min. 11 ex. káně lesní (Buteo buteo), 3 poštolky obecné (Falco tinnuncullus), 5 ex. krkavec velký (Corvus corax), a také zde loví 2 ex. motáka pochopa (Circus aeruginosus).
   Mezi obcí Mory a Kněžice spatřujeme na drátech elektrického vedení 2 ex. strnada lučního (Miliaria calandra). Zajíždíme nejdříve na Dolní Kněžický rybník. Rybník je na plném stavu vody, ale bohužel pro rozsáhlé plochy orobince není moc dobře přehledný. Projíždíme až na hráz, ale v podstatě je to všude stejné. Na konci se otáčíme a vracíme se pomalu zpět. Zastavujeme a vybíráme místo alespoň s částečným výhledem na hladinu. Nakonec se nám podařilo zjistit cca 50 ex. lysky černé (Fulica atra), z toho ale pouze 5 letošních mláďat, zbytek byly staří ptáci, 15 ex. potápka malá (Tachybaptus ruficollis), také samí staří ptáci, bez mláďat, 6 ex. volavky popelavé a 1 volavku bílou (Ardea alba), přilétli 2 ex. kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), 1 ledňáček říční (Alcedo atthis) a chřástal vodní (Rallus aquaticus), 1 mládě poláka velkého (Aythya ferina), 2 ex. potáky roháče (Podiceps cristatus), v orobinci krmili mláďata rákosníci obecní (Acrocephalus scirpaceus), ze stromů na březích se ozývaly 4 žluvy hajní (Oriolus oriolus) a pěnice slavíková (Sylvia borin).
   Přejíždíme na Horní Kněžický rybník, kde je situace s výhledem skoro stejná a tak pokračujeme opět až na hráz, odkud je výhled na hladinu. Cestou potkáváme rodinku ťuhýka obecného (Lanius collurio). Zastavujeme a stativákem prozkoumáváme hladinu. Jsou zde lysky černé, pár potápky malé se 3 mláďaty, min. 3 ex. slípky zelenonohé (Gallinula chloropus), chřástal vodní a také 3 labutě velké (Cygnus olor). Máme celkem štěstí, z porostu orobince neustále slyšíme hlas bukáčka malého (Ixobrychus minutus), kterého se nám podaří pozorovat při krátkém přeletu nad porostem. Na drátech sedí hrdlička divoká (Streptopelia turtur) a na poli za potokem objevujeme 2 luňáky červené. 
   Cestou zpět pozorujeme na poli u silnice pár motáka pochopa a pelichajícího jedince luňáka červeného. Jako třešnička na dortu dnešní výpravy za ptactvem bylo pozorování několika jedinců vlhy pestré (Merops apiaster), při lovu vážek (Odonata).
Pavel & Libor
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist