• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Nedělní dopoledne v polích

Po delší době opět spolu vyrážíme na ptáky. Je neděle 4. 9. 2016 a vyjíždíme do bližších i vzdálených polí v okolí našeho bydliště na rozhraní okresů Domažlice, Plzeň-jih, Plzeň- sever a Tachov. Hledáme poštolky rudonohé (Falco vespertinus) a kulíky hnědé (Charadrius

morinellus). První zastávka je na polním hnojišti u obce Lelov. Pozorujeme zde cca 5 ex. drozda kvíčaly (Turdus pilaris), na drátech sedí 2 ex. vrány černé (Corvus corone corone). Na sloupu el. vedení objevujeme 1 ex. ťuhýka šedého a v dáli spatřujeme 1 ex. luňáka červeného (Milvus milvus). Přes obec Stod se přesouváme na pole mezi Hradcem a Vsí Touškov. Pozorujeme 2 ex. poštolky obecné (Falco tinnunculus), 1 ex. ťuhýka šedého (Lanius excubito), 2 ex. motáka pochopa, 1 ex. luňáka červeného, 3 ex. volavky popelavé a 9 ex. vrány černé. Odtud přejíždíme na pole za Vsí Touškov k Záluží, kde sbírají na poli 2 ex. koroptve polní (Perdix perdix). Na pruhu čerstvě zoraného pole objevujeme 3 ex. bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), 2 ex. bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), loví zde také 2 ex. poštolky obecné, 1 motáka pochopa (Circus aeruginosus) a 1 ex. ťuhýka šedého. Dále jsou zde 2 ex. skřivana polního (Alauda arvensis) a v křovinách u cesty pozorujeme 2 mláďata ťuhýka obecného. Pokračujeme dále na pole u Lochousic k obci Bítov, kde zjišťujeme 12 ex. káně lesní (Buteo buteo), 1 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea), 2 ex. luňáka červeného a 1 ex. ťuhýka šedého, kterého pronásledují vlaštovky obecné (Hirundo rustica). O kousek dál k Bítovu, u malé lesní školky pozorujeme mistrně ukrytého na okraji školky na sloupku plutu a pod převisem větví jestřába lesního (Accipiter gentilis). Dále je zde 5 ex. ťuhýka obecného, 1 ex. bělořita šedého a samec motáka pochopa. O kousek dál na poli u obce letí 1 ex. včelojeda lesního (Pernis apivorus), je zde další 1 ex. bělořita šedého a 2 ex. skřivana polního. Pokračovali jsme dále na Kostelec a dále na Skapce a domů. Ačkoli jsme velice důkladně pátrali jednak po poštolkách rudononých, tak také po kulících hnědých, ani jeden druh jsme neviděli. Zato nás překvapil poměrně vysoký počet bělořitů šedých. Jednalo se sice o tahové ptáky, ale přesto je spatřit v obrovském lánu je někdy pěkná fuška. Nakonec jsme se vydali podívat na pole k Velkému Malahovu, ale ani tady jsme nebyli úspěšní. Pouze jsme zde „potkali“ skupinku nadšenců na starých motocyklech JAWA 50 ccm, jak mířili někam na sraz. Tak jsme měli krátkou příležitost trochu nostalgicky zavzpomínat na staré časy, kdy jsme takto vyjížděli do okolí za ptáky. Celkem jsme za dopoledne pozorovali 21 druhů ptáků a prožili příjemné dopoledne.
Pavel & Libor

Fotografie Zde 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist